top of page

STRATEGIE VEREENVOUDIGD: SUCCES BEHALEN MET PURPOSE, VISIE EN DOELEN

Het woord “strategie” komt uit het Grieks. Het is afgeleid van twee woorden: “stratos”, wat “leger” betekent, en “agein”, wat “leiden” betekent. Samen betekent “strategie” dus letterlijk “leiding geven aan het leger”. Maar vandaag de dag worden er in het bedrijfsleven veel verschillende betekenissen aan geven die niets meer met de kern van een strategie te maken hebben. 


Strategie is het meest eenvoud te omchrijven als: De stappen die je je voorneemt om een succesvolle uitkomt zo zeker mogelijk te maken. Punt.   


Als onderneming wil je iets bereiken. Voor sommige is dit een bepaald doel, anderen hebben een bepaalde visie en ondernemingen die zich gelukkig mogen prijzen hebben een purpose. Elke stap die je inplanned om dichter bij je doel, je visie te komen of om maximaal bij te dragen aan je purpose, is onderdeel van je strategie.


Het verschil tussen een doel, visie en purpose

Er zit een groot verschil tussen een doel, een visie en de purpsoe van een onderneming. 

Het doel van een onderneming wordt meestal uitgedruk in term van omzet, winst, omvang of verkoopaantallen. Heel financieel gedreven dus en slechts voor weinigen erg motiverend. 


De visie van een onderneming gaat over wat de onderneming voorbij de horizon ziet en waar ze aan bij wil dragen. Visie komt van het woord visio wat letterlijk zien betekent. Een visionair ziet iets in de toekomst verbeteren en wil daar op inspelen of aan bijdragen. Nokia was bijvoorbeeld ooit visionair toen ze voorspelde dat iedereen mobiel zou gaan bellen. Vaak trekken dit soort ondernemingen medewerkers aan die gemotiveerd worden door de visie en daar graag hun steentje aan bij willen dragen.


De purpose van een onderneming gaat over wat de onderneming wil bijdragen aan de wereld of de maatschappij. Puprose kan worden uitgedrukt in termen als een energie zuinige wereld, of een wereld waar iedereen te eten heeft. Het zijn idealen waar de onderneming naar streeft en vervolgens met haar onderneming aan bijdraagt. Purpose is een van de grootste motivatie instrumenten die een onderneming kan hebben, omdat medewerkers met gelijke idealen hier volop aan bij willen en zullen dragen. 


De rol van een missie

Voor alle drie kun je ook de missie omschrijven. Een missie kun je het beste vertalen als de rol die je inneemt om je doel of visie te behalen of bij te dragen aan je purpose. Denk aan een vroegere missionaris. 


De priester (wat hij is), ging als zendingeling (de missie/rol) mensen bekeren (het doel), zodat iedereen overal ter wereld zich tot God gaat bekeren (de visie) en naar de hemel mag (de purpose).


Hoe bepaal je de strategie?

In het voorbeeld hierboven van de priester zijn er verschillende wegen te bewandelen. Oftwel, verschillende manieren en stijlen om het doel en de visie te bereiken en bij te dragen aan de purpose. Hij kan alleen gaan of met een groep, lopend of met de boot, mensen forceren zich te bekeren of ze proberen te beinvloeden. Allemaal keuzes die vallen onder de strategie. 


Om een strategie te kunnen bepalen is er wel eerst een doel, visie of purpose nodig, anders kun je niet inschatten of de strategie effectief zal zijn. Dat blijft altijd moeilijk, want je hebt het over stappen die je in de toekomst wilt nemen. Markt-, en economische omstandigheden kunnen elke strategie laten falen, maar door te leren van het verleden en met gezond verstand kun je redelijk wat zekerheden inbouwen. 


Bij een strategie hoort ook je tactiek.

Tactiek gaat over hoe de strategie operationeel werkt. In het voorbeeld van de priester omschrijf je in de tactiek met welke mensen je precies op pad gaat, welk schip je neemt, welke route je gaat varen en welk zwaard je meeneemt om hen die niet niet bekeren een kopje kleiner te maken.

4 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


Recente Artikelen

bottom of page