top of page

DE KRACHT VAN PURPOSE: HOE HET DEFINIËREN VAN JE PURPOSE JE STARTUP NAAR EEN HOGER NIVEAU TILT.

Bijgewerkt op: 12 feb.

Startups moeten zich alleen al vanuit investeerders perspectief bekommeren om purpose. In het huidige zakenlandschap krijgen purpose-driven ondernemingen steeds meer aandacht en respect. De purpose is de reden waarom een onderneming bestaat, naast het maken van winst. Het gaat om het maken van een positieve impact op de maatschappij, het milieu of een specifieke gemeenschap.


Met een duidelijke purpose kan een startup zich onderscheiden van concurrenten en een sterke merkidentiteit opbouwen. Het kan ook helpen bij het aantrekken en behouden van klanten, investeerders en medewerkers die dezelfde waarden en overtuigingen delen.


Bovendien hebben purpose-driven ondernemingen een grotere betrokkenheid en motivatie van hun medewerkers, wat kan leiden tot een hogere productiviteit en innovatie. Ze hebben ook meer kans om toptalent aan te trekken en te behouden, dat op zoek is naar een zinvolle werkervaring.


Startups moeten om verschillende redenen nadenken over de purpose van hun onderneming:


Klanten aantrekken en behouden: 

Klanten willen steeds vaker ondernemingen steunen die een positieve impact hebben op de samenleving of het milieu. Door een duidelijk purpose te hebben, kunnen startups zich onderscheiden van concurrenten en klanten aantrekken die dezelfde waarden en overtuigingen delen.


Medewerkers aantrekken en behouden: 

Net zoals klanten purpose-driven ondernemingen willen steunen, willen medewerkers dat ook. Startups met een duidelijke purpose hebben meer kans om toptalent aan te trekken en te behouden, dat op zoek is naar een zinvolle werkervaring.


Een sterke merkidentiteit opbouwen: 

Purpose-driven ondernemingen hebben meestal een sterke merkidentiteit die aanslaat bij klanten, investeerders en medewerkers. Een sterke merkidentiteit kan een startup helpen zich te onderscheiden in een overvolle markt en een loyaal klantenbestand op te bouwen.


Innovatie stimuleren: 

Purpose-driven ondernemingen zijn vaak gemotiveerd om creatieve oplossingen te vinden voor maatschappelijke of milieuproblemen. Dit kan innovatie stimuleren en een startup helpen nieuwe producten of diensten te creëren die een specifieke behoefte in de markt aanpakken.


Een positieve impact creëren: 

Uiteindelijk kan een duidelijke purpose een startup helpen een positieve impact te creëren op de samenleving, het milieu of een specifieke gemeenschap. Dit kan een krachtige motivator zijn voor medewerkers, klanten en investeerders en bijdragen tot succes op lange termijn.


Wat betekent een purpose voor een onderneming?

The purpose van een onderneming kan worden omschreven als de onderliggende reden voor haar bestaan die verder gaat dan het maken van winst. Het is de fundamentele reden waarom de onderneming is opgericht en wat zij naast financieel succes wil bereiken.


De purpose van een onderneming is meestal geworteld in haar waarden en overtuigingen. Het kan gaan om het creëren van een positieve impact op de maatschappij, het milieu of een specifieke gemeenschap, of om het inspelen op een specifieke behoefte in de markt. Het is een verklaring van de bestaansreden van de onderneming, en het stuurt de besluitvorming en de strategie van de onderneming.


Een purpose-driven onderneming hecht doorgaans evenveel belang aan sociale en milieueffecten als aan financieel succes. Het houdt rekening met het welzijn van alle belanghebbenden, waaronder klanten, medewerkers, investeerders en de bredere gemeenschap.


Een duidelijke purpose kan een onderneming helpen zich te onderscheiden van concurrenten, toptalent aan te trekken en te behouden, en een sterke merkidentiteit op te bouwen. Het kan ook een krachtige motivator zijn voor medewerkers en een bron van trots voor klanten, investeerders en andere belanghebbenden.


Waarom is het belangrijk om als startup verder te denken dan winst?

Het is niet per se slecht voor een onderneming om na te denken over de winst die ze maakt, want winst is essentieel voor een onderneming om te overleven en te groeien. Maar als winst de enige focus van een onderneming is, kan dit leiden tot kortetermijndenken en -besluitvorming die het succes van de onderneming op lange termijn kunnen schaden.


Een onderneming die zich alleen op winst richt, kan prioriteit geven aan kostenbesparende maatregelen ten koste van het welzijn van medewerkers of de kwaliteit van producten en diensten. Dit kan leiden tot een afname van de klanttevredenheid en klantenbinding, wat uiteindelijk de winstgevendheid van de onderneming op de lange termijn kan schaden.


Bovendien is een onderneming die alleen op winst gericht is, misschien niet in staat toptalent aan te trekken en te behouden, dat op zoek is naar een onderneming die aansluit bij hun waarden en een positieve invloed heeft op de samenleving en het milieu.


Anderzijds presteren ondernemingen die een duidelijk purpose hebben dat verder gaat dan winst, op lange termijn beter. Zij hebben meer kans om toptalent aan te trekken en te behouden, een loyaal klantenbestand op te bouwen en een positieve impact op de samenleving en het milieu te hebben. Dit kan uiteindelijk leiden tot succes en winstgevendheid op lange termijn.


Kun je succesvol zijn zonder een purpose te hebben die verder gaat dan winst?

Niet alle succesvolle ondernemingen hadden vanaf het begin een grote purpose. Sommige succesvolle ondernemingen zijn misschien begonnen met een focus op winstgevendheid of het creëren van een uniek product of dienst, zonder een duidelijk purpose daarbuiten.


Veel succesvolle ondernemingen hebben echter in de loop der tijd een purpose ontwikkeld naarmate zij groeiden en zich ontwikkelden. Zij kunnen een maatschappelijk of milieuprobleem hebben vastgesteld dat hun product of dienst kon helpen oplossen, of zich hebben gerealiseerd dat hun acties een positief effect konden hebben op hun stakeholders en de gemeenschap.


Ondernemingen als Patagonia en TOMS zijn bijvoorbeeld begonnen met het maken van outdoorkleding en -schoenen van hoge kwaliteit. Sindsdien hebben zij echter een sterke purpose-driven missie ontwikkeld om respectievelijk het milieu te beschermen en het leven van mensen te verbeteren. Dit heeft hen geholpen een sterke merkidentiteit op te bouwen en klanten aan te trekken die hun waarden delen.


Hoewel niet alle succesvolle ondernemingen zijn begonnen met een duidelijke purpose, hebben veel ondernemingen er mettertijd een ontwikkeld naarmate ze groeiden en zich ontwikkelden. Een purpose-driven missie kan een onderneming helpen een sterke merkidentiteit op te bouwen, toptalent aan te trekken en te behouden, en op lange termijn waarde te creëren voor alle belanghebbenden.


Hoe vind je een purpose voor je startup?

Het vinden van een purpose voor een startup kan een uitdagend proces zijn, maar het is een essentiële stap in het opbouwen van een succesvolle en duurzame onderneming. Hier zijn enkele stappen die een startup kan nemen om een purpose te vinden voor hun onderneming:


Identificeer het probleem dat ze oplossen: 

Startups creëren doorgaans producten of diensten die een specifieke behoefte of probleem in de markt aanpakken. Door het probleem dat zij oplossen te identificeren, kan een startup beginnen met het ontwikkelen van een purpose die aansluit bij deze behoefte.


Identificeer hun waarden: 

De waarden van een startup zijn de overtuigingen en principes die hun besluitvorming en gedrag sturen. Door hun waarden te identificeren kan een startup een purpose ontwikkelen die op deze principes is afgestemd.


Overweeg hun impact op de maatschappij en het milieu: 

Startups kunnen een positieve impact op de samenleving en het milieu creëren door producten of diensten te ontwikkelen die maatschappelijke of milieuproblemen aanpakken. Door hun impact te overwegen kan een startup een purpose ontwikkelen die aansluit bij hun wens om een positief verschil te maken in de wereld.


In gesprek gaan met belanghebbenden: 

Startups kunnen in gesprek gaan met belanghebbenden, zoals klanten, medewerkers en de gemeenschap, om hun behoeften en waarden beter te begrijpen. Door te luisteren naar de feedback van belanghebbenden kan een startup een purpose ontwikkelen die aanslaat bij zijn publiek en waarde creëert voor alle belanghebbenden.


Maak een purpose statement: 

Zodra een startup zijn purpose heeft geïdentificeerd, kan hij een purpose statement opstellen dat zijn missie en waarden communiceert. Een purpose statement moet duidelijk, beknopt en gedenkwaardig zijn, en moet de besluitvorming en de strategie van de onderneming sturen.


De top 10 waarom startups vaak mislukken

Het is geen feit dat je als startup zult falen als je geen purpose hebt. De geschiedenis heeft dit bewezen. Maar naast een geweldig product of dienst helpt het je wel. Hieronder de top 10 van redenen waarom startups vaak falen.


  1. Gebrek aan marktbehoefte:

Een van de meest voorkomende redenen waarom startups falen is dat er simpelweg geen marktbehoefte is voor hun product of dienst. Voordat je een startup lanceert, is het essentieel om grondig marktonderzoek te doen om ervoor te zorgen dat er vraag is naar wat je aanbiedt.


  1. Onvoldoende financiering:

Geldgebrek is een veel voorkomende oorzaak van het mislukken van een startup. Het is belangrijk om een realistisch budget te hebben en voldoende financiering te hebben om jouw uitgaven te dekken totdat jouw onderneming winstgevend wordt.


  1. Slecht management:

Een gebrek aan ervaring of slechte managementvaardigheden kunnen leiden tot slechte besluitvorming en uiteindelijk tot mislukking. Het is belangrijk om een sterk team te hebben, met personen die over de nodige vaardigheden en expertise beschikken.


  1. Inadequaat product of dienst:

Als jouw product of dienst niet op niveau is, is het onwaarschijnlijk dat klanten blijven hangen. Het is essentieel dat jouw aanbod aan een hoge standaard voldoet en in een specifieke behoefte van de markt voorziet.


  1. Falen door zich niet aan te passen: 

Soms moeten startups zich aanpassen en hun bedrijfsmodel of strategie veranderen. Als dit niet gebeurt wanneer de markt erom vraagt, kan dit leiden tot een mislukking.


  1. Negeren van concurrentie: 

Het negeren van je concurrentie kan een fatale fout zijn. Het is belangrijk om de sterke en zwakke punten van je concurrenten te begrijpen en je strategie daarop af te stemmen.


  1. Gebrek aan klantgerichtheid: 

Startups die niet klantgericht zijn zullen waarschijnlijk niet slagen. Het is belangrijk om naar jouw klanten te luisteren en uw aanbod aan te passen aan hun behoeften.


  1. Juridische problemen: 

Juridische problemen kunnen kostbaar en tijdrovend zijn. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat je over alle nodige licenties en vergunningen beschikt en aan alle relevante voorschriften voldoet.


  1. Slechte timing: 

Een startup lanceren op het verkeerde moment kan een recept zijn voor een ramp. Het is belangrijk om zorgvuldig markttrends en omstandigheden te overwegen voordat je jouw onderneming lanceert.


  1. Overexpansie: 

Snelle uitbreiding kan verleidelijk zijn, maar het kan ook leiden tot mislukking. Het is belangrijk om uw onderneming in een gestaag tempo te laten groeien, in plaats van te snel uit te breiden.

7 weergaven0 opmerkingen

Komentáře


Recente Artikelen

bottom of page