top of page

Available Online

Startup Pitch Deck Mentorship

Leer hoe je een professioneel Pitch Deck maakt in 6 uur


Program Description

Overzicht van het 6-uurs Pitch Deck Coachingsprogramma Sessie 1 (2 uur): Introductie tot Pitch Deck Essentials: Startups leren wat een pitch deck is en welke cruciale rol het speelt in bedrijven en fondsenwerving. Deze sessie richt zich op de belangrijkste onderdelen die elk effectief pitch deck moet bevatten, zoals probleemidentificatie, oplossingsvoorstel, marktanalyse, bedrijfsmodel en financiën. Sessie 2 (2 uur): Diepgaande Verkenning van Ontwerp en Verhalen Vertellen: In deze sessie zullen startups ontdekken hoe ze hun verhaal effectief kunnen vertellen via hun pitch deck. Dit omvat het begrijpen van hoe investeerders kunnen worden gegrepen met overtuigende verhalen, het ontwerpen van visueel aantrekkelijke dia's, en het presenteren van gegevens op een impactvolle manier. Sessie 3 (2 uur): Afronding en Oefenen van de Pitch: De laatste sessie is gewijd aan het verfijnen van het pitch deck en het oefenen van de pitch. Startups zullen persoonlijke feedback ontvangen over hun decks, tips krijgen over presentatievaardigheden, en strategieën leren om vragen van investeerders zelfverzekerd te anticiperen en te beantwoorden. Belangrijkste leerpunten voor Startups > Begrip van Pitch Deck Essentials: Het bevatten van de kernonderdelen die een pitch deck succesvol maken. > Verbeterde Verhalen Vertellen en Ontwerpvaardigheden: Leren hoe een bedrijfsidee op een beknopte en visueel aantrekkelijke manier effectief te communiceren. > Vertrouwen in Pitchen: Het ontwikkelen van de vaardigheden en het zelfvertrouwen om effectief te presenteren aan potentiële investeerders of belanghebbenden. Extra Ondersteuning > Persoonlijke Feedback: Op maat gemaakt advies en suggesties voor verbetering op individuele pitch decks. > Bronmaterialen: Levering van sjablonen, voorbeelden en handleidingen voor toekomstige referentie. > Dit programma is ontworpen om startups uit te rusten met de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om een professioneel pitch deck te creëren en te presenteren dat effectief hun bedrijfsidee en waardepropositie communiceert aan potentiële investeerders.


Terms & Conditions

Deze service biedt ontwikkeling van bedrijfsstrategieën en executive coaching aan. Aangepast om specifieke uitdagingen en kansen van elke klant aan te pakken. Het eerste consult omvat een bespreking van de behoeften van de klant en een overzicht van de dienstverlening. Consultaties worden op verzoek ingepland. Alle klantinformatie en -gesprekken worden strikt vertrouwelijk gehouden, behalve indien vereist door de wet. Toewijding om gevoelige bedrijfsinformatie en strategieën te beschermen. Diensten zijn adviserend; het succes van de implementatie hangt af van verschillende factoren. De serviceprovider is niet aansprakelijk voor de zakelijke beslissingen of resultaten van de klant. Eventuele mogelijke belangenconflicten worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. Het beleid kan worden gewijzigd; klanten worden op de hoogte gesteld van eventuele belangrijke updates.


"Sometimes in your life, there comes a time when everything in life is dark gray or maybe even black. The concept of Ben’s multi-day coaching made a deep impression on me. The combination of healthy food, sports and mental coaching, and friendly conversations made it complete for me. I’ve seen a lot of parts come along, NLP, and neurosemantics. It brought insights into myself that I had lost along the way. It gave me back the energy and motivation to be who I am and made me decide to start a new business. And enterprise I mean in the broadest sense of the word, so also in being human. Thx Ben!"

Michel Brands

bottom of page