top of page

ONDERNEMERSCHAP EN MOTIVATIE, WAT IS HET GEHEIM?

Bijgewerkt op: 31 jan.

Als het gaat om succesvol ondernemerschap, heb je veel motivatie nodig om tegenslagen te overwinnen en succes te behalen. Je moet de motor draaiende houden, zelfs als je geen benzine meer hebt. Waar halen ondernemers deze motivatie vandaan en hoe blijven ze de energie hebben om te blijven innoveren?


Als strategische sparringpartner en bedrijfscoach van veel succesvolle ondernemers zie ik te vaak dat sommige ondernemers in de loop van de tijd uitgeput raken. Het managen van het bedrijf kost hen zoveel energie dat ze ’s avonds en in het weekend niets anders kunnen doen dan op de bank gaan liggen. Zelfs het spelen met de kinderen kost te veel energie.


Dit is echter niet nodig. Er is een groot verschil als een ondernemer zijn doelen en ambities nastreeft of als hij elke dag volgens zijn hoogste intentie leeft. De ene kost energie, de andere geeft energie en motivatie. Elke dag opnieuw.


Het verschil tussen doelen en ambities

Als je doelen bereikt, leiden die uiteindelijk tot je ambitie. Stel je voor dat je een boek wilt schrijven. Dan kan dat een doel zijn om schrijver te worden. Maar als je een artikel schrijft, kan het artikel een doel zijn voor je ambitie om een boek te schrijven. Hoe groter de ambitie, hoe groter de doelen zijn om je ambitie te bereiken. Je kunt het als volgt bekijken:


Ambitie > De beste schrijver ter wereld worden


Doel > Schrijver worden


Subdoel > Schrijf een boek


Sub-subdoel > Schrijf een artikel


De definitie van je hoogste intentie die ondernemers motiveert

Alle succesvolle ondernemers leven volgens hun hoogste intentie die hen motiveert. Je kunt je hoogste intenties omschrijven als je belangrijkste doel in het leven. Stel dat ik geloof dat onderwijs de wereldvrede bevordert.


Want als iedereen alle kennis van de wereld had, zou er meer wederzijds begrip zijn en zouden we minder geneigd zijn om oorlog te voeren. Mijn hoogste intentie is dan wereldvrede door bij te dragen aan de opvoeding van de mensheid.


Als dit mijn hoogste intentie is (of intern kompas), zou het een logisch gevolg kunnen zijn om de beste schrijver ter wereld te worden. Maar er gebeurt meer als ik mijn hoogste intentie kenbaar maak. Plotseling zijn mijn ambitie, doelen en subdoelen alleen maar vervangbare middelen geworden om bij te dragen aan mijn hoogste intentie. Mijn hele identiteit zal zelfs veranderen waarmee ik gemotiveerder blijf om mijn doelen te behalen.Onmiddellijk zijn er veel meer ambities en doelen om na te denken over hoe ik mijn leven zo inricht dat ik bijdraag aan mijn hoogste intentie. Bijvoorbeeld:


  • Scholen bouwen in achterstandsgebieden

  • Geef lezingen en spreek voor een publiek

  • Help anderen hun verhaal te vertellen

  • Enz.


Opeens is de ambitie ondergeschikt aan de intentie en dat maakt een groot verschil in energie en motivatie van een ondernemer. Het heeft te maken met het volgende:


Ambities en doelen:

  • Gaat over jezelf en wat je voor jezelf wilt. Daarom gaat het meestal over ego, status en geld.

  • Ze zijn tijdgebonden. Eenmaal bereikt, heb je een nieuw doel of ambitie nodig.

  • Kost veel energie om te bereiken. Je moet er hard voor werken en vaak veel leren.


Het is heel anders als we het hebben over je hoogste intentie

  • Hoogste intenties zijn tijdloos. Je kunt er wel aan bijdragen, maar er is geen eindstreep.

  • Hoogste intenties gaan over jezelf in relatie tot anderen en de maatschappij. Het is een bijdrage aan een groter geheel dan jezelf waar je nog steeds deel van uitmaakt.

  • Hoogste intenties zorgen voor energie en motivatie. Altijd. Je wordt er misschien voor wakker geschud omdat je intrinsieke motivatie zo hoog is dat je er dag en nacht mee bezig kunt zijn.


Succesvolle ondernemers halen hun motivatie uit hun hoogste intentie

Het is de hoogste intentie die succesvolle ondernemers hun motivatie geeft. Jouw hoogste intentie geeft richting aan al je ambities en doelen. Het is het kompas waarmee je kunt valideren of je de juiste dingen nastreeft.


Veel ondernemers vergeten dat en branden uit als een kaars omdat ze veel energie verspillen aan de verkeerde doelen en ambities. Ze verliezen hun motivatie. Soms omdat ze hun hoogste intentie uit het oog verliezen en soms omdat ze zich nooit bewust zijn geworden van hun hoogste intentie.


Jouw hoogste intentie geeft je ook rust en vrijheid. Je weet niet alleen waarom je doet wat je doet, maar je kunt ook vrij kiezen welke ambities en doelen de meeste voldoening geven. En als het één niet werkt, doe je gewoon het ander.

6 weergaven0 opmerkingen

Comments


Recente Artikelen

bottom of page