top of page

WEES EERLIJK TEGEN JEZELF EN ANDEREN BINNEN EEN ONDERNEMING

Voor de meeste van ons is het erg moeilijk om eerlijk te zijn tegen onszelf en anderen. Lees over de psychologie achter de leugens die we vertellen en de handelingen die we doen op basis van onze leugens.


Er is een groeiende trend voor bedrijven om korte termijn winst te prioriteren meer dan ooit tevoren. Onderzoek van McKinsey toont aan dat dezelfde bedrijven zich goed bewust zijn dat langetermijnresultaten veel beter zijn voor het bedrijf en de wereld.


Echter, ze geven hier geen prioriteit aan. Waarom doen bedrijven niet wat ze echt willen?

Het is een onderzoek waarin 1000 topmanagers van grote bedrijven over de hele wereld werden geïnterviewd. Bijna 80% zegt dat ze zich richten op de hoogst mogelijke winstgevendheid in de kortst mogelijke tijd onder druk van investeerders.


75% van alle respondenten ervaart deze druk als zeer hoog en zou in plaats daarvan kiezen voor een meer duurzame en langetermijnaanpak.

Ga je voor de lange of korte termijn?

Er circuleert een YouTube-film waarin drie professionele voetballers het opnemen tegen 100 jeugdspelers. Welk team denk je dat het eerst zal scoren en welk team zou jij kiezen? Welk team zou je kiezen? Als het werknemers waren, zou je dan de drie professionals of de 100 enthousiaste jeugdspelers inhuren?


Als je voor de drie professionals kiest, lijkt het erop dat je, net als de topmanagers, kiest voor kortetermijnwinst. Als je kiest voor de 100 jeugdspelers, dan behoor je waarschijnlijk tot de 20% langetermijndenkers. De kans dat dit team zich op middellange termijn ontwikkelt tot een harmonieus geheel en elk trio kan verslaan is zeer waarschijnlijk. Het vereist alleen investering in training en teambuilding.


Als je voor de 100 jeugdspelers kiest, dan behoor je waarschijnlijk tot de 20% langetermijndenkers. De kans dat dit team zich op middellange termijn ontwikkelt tot een harmonieus geheel en elk trio kan verslaan is zeer waarschijnlijk. Het vereist alleen investering in training en teambuilding.


Waarom doen topmanagers vaak niet wat ze geloven?

Er is een beroemd "touw" experiment genaamd Asch's experiment. Gebaseerd op eerdere studies, wist Van Asch dat als een kwestie op meer dan één manier uitgelegd kon worden, dan kiest een persoon over het algemeen voor de keuze van de meerderheid. Dit zou dus ook kunnen verklaren waarom topmanagers kiezen voor kortetermijnwinst.


Echter, als het zo duidelijk is dat een langetermijnstrategie beter is, en ze erkennen dit zelf, waarom handelen ze dan niet dienovereenkomstig? Dit is precies waar het Van Asch experiment over gaat.


Het Van Asch experiment

Een proefpersoon werd uitgenodigd om in een kamer te zitten met 7 deelnemers. Op tafel lagen vier touwen van verschillende lengtes. De verschillen waren niet erg groot, maar net genoeg om van een afstand te schatten welke het langste en welke het kortste was. De deelnemers moesten individueel beslissen welk touw het langste was.


De andere 7 deelnemers besloten om de beurt aan te geven dat het op één na langste touw het langste was. De proefpersoon was de laatste die zijn mening gaf. Tot ieders verbazing gaven ze in meer dan 30% van de gevallen het verkeerde antwoord, ook al wisten ze beter! Dit onderzoek is herhaald in verschillende landen, en telkens kwam hetzelfde resultaat naar voren.


Het Asch experiment II

Aansluitend op het vorige experiment, werd in het tweede experiment de proefpersoon gevraagd het juiste antwoord op een stuk papier te schrijven. Het percentage van onjuiste antwoorden daalde, maar niet substantieel. Echter, het bleek dat hoe meer mensen aan tafel het juiste antwoord uitspraken, hoe vaker de proefpersoon ook durfde het juiste antwoord op te schrijven.


De onderzoeksresultaten van Asch impliceren indirect dat we topmanagers vaker van feedback moeten voorzien om het juiste te doen voor hun bedrijf en de wereld.


Spijt als je weet dat je gaat sterven

Het lijkt zo logisch om gewenste antwoorden te geven en te doen wat anderen van je verwachten. Je wordt meer sociaal geaccepteerd, en de kans op afwijzing wordt verkleind. Echter, onderzoek toont aan dat de meeste mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, echt één ding betreuren:


Mensen die bijna sterven betreuren dat ze niet de moed hadden om een leven te leiden dat trouw was aan hun intenties en waarden, in plaats van te leven zoals anderen van hen verwachtten.


Matchers en mismatch

Er zijn drie manieren waarop je meer of minder een matcher of een mismatcher kunt zijn. Dit is niet wie je bent, maar hoe je over het algemeen reageert op situaties of onderwerpen.


Je kunt matchen of mismatchen met


  • Je houding en gedrag

  • Je gedachten en ideeën

  • Je stem en gesproken woorden


Houding en gedrag Matchers letten op hun omgeving en passen hun houding en gedrag aan. Als iedereen zit, zullen ze over het algemeen ook gaan zitten, en als iedereen langzaam loopt, zullen ze ook geneigd zijn langzaam te lopen.


Gedachten en ideeën Matchers zullen gemakkelijk geneigd zijn om ideeën van anderen over te nemen en hun eigen ideeën te verwerpen.


Stem en gesproken woorden Matchers zullen – soms onbewust – het woordgebruik en spreektempo van anderen overnemen. In een omgeving waar veel misbruik is, zullen ze ook eerder die woorden gebruiken dan mismatchers. En waar iedereen fluistert, zullen ze geneigd zijn om ook te gaan fluisteren.


Een persoon kan op alle drie de aspecten scoren op een schaal van 1 op 10. Het gebeurt ook dat iemand een 10 scoort op spraak, bijvoorbeeld op matching, en een 10 op houding en gedrag op mismatching.


Het voordeel van Matchers en Mismatchers

Echte matchers creëren harmonie. Als alle mensen op aarde 100% matchers waren, zou dit veel oorlog, lijden en ellende voorkomen. We zouden elkaar veel beter begrijpen.


Echte mismatchers leiden tot vooruitgang. Ze creëren verstoring en nieuwe inzichten door hun afwijkende ideeën en gedrag. Het nadeel is dat als iedereen in de wereld een 100% mismatcher was, we waarschijnlijk in een continue staat van oorlog met elkaar zouden leven. Echter, zonder mismatchers, zouden we nooit op de maan zijn geland, en reden we nog steeds in paard en wagen in plaats van in een elektrische Tesla.


Laten we goed doen voor onszelf, het bedrijf en de wereld

Ondernemers en topmanagers hebben een aanzienlijke impact op het welzijn van mensen en de wereld. In hun belang – zodat ze geen spijt hebben als ze weten dat ze gaan sterven – en in ons eigen belang, moeten we hen helpen hun hoogste intentie om te zetten in actie.

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


Recente Artikelen

bottom of page