top of page

GELUKKIG ZIJN, ELKE DAG: VIND JOUW WEG EN MOTIVATIE MET JOUW INTENTIONELE DRIVE

Het is inmiddels Januari en December, met zijn twinkelende lichtjes en feestelijke muziek, hebben we net achter ons gelaten. Deze maand kan voor sommige mensen meer aanvoelen als een koude, donkere avond dan als het warme feestseizoen dat het zou moeten zijn. Veel mensen worstelen tijdens deze maand, maar ook zeker daarbuiten, met gevoelens van eenzaamheid, gebrek aan motivatie en een gebrek aan energie. Of het nu komt door persoonlijke verliezen of de alledaagse uitdagingen, deze momenten kunnen ons zwaar vallen.


Maar wat als de oplossing niet ligt in de traditionele remedies die we zo vaak horen, zoals het vinden van de perfecte partner of het najagen van status of materieel succes? Wat als het echte antwoord ergens dieper ligt, in iets dat we allemaal binnenin ons hebben?Dit artikel gaat over die zoektocht naar innerlijke voldoening en over hoe de sleutel tot echte levensvreugde niet ligt in wat we hebben of wie we bij ons hebben, maar in hoe we naar ons leven kijken en wat we ermee doen. Het gaat over een intentioneel leven ontdekken, een leven waarin we bewuste keuzes maken die resoneren met wie we werkelijk zijn en wat we werkelijk willen.


Stel je voor: in plaats van te zwelgen in wat mist, gaan we op een lichte, maar betekenisvolle manier in op hoe we ons leven kunnen verrijken met zingeving en passie. Van het waarderen van de kleine dingen tot het omarmen van grote veranderingen, het gaat allemaal om het ervaren van het leven met een gevoel van levenslust en zelfinzicht. Voor degene die zich soms lusteloos voelen is dit artikel een  uitnodiging om op een nieuwe manier naar het leven te kijken, weg van de schaduw van de feestdagen en in het licht van onze eigen kracht.


Het Verschil Tussen Intentie en Attentie Gedreven Leven

In ons dagelijks leven spelen zowel intentie als attentie een cruciale rol. Attentie gaat niet alleen over impulsieve behoeften; het omvat ook de essentiële taken en verantwoordelijkheden die we hebben, zoals het zorgen voor kinderen of het naleven van verkeersregels. Deze acties, hoewel soms routinematig, zijn fundamenteel voor een geordend en verantwoordelijk leven. Ze zorgen voor structuur en veiligheid in onze dagelijkse routine.


Aan de andere kant staat het leven gedreven door intentie. Dit gaat over het nastreven van persoonlijke doelen en waarden, en het maken van bewuste keuzes die in lijn zijn met onze diepere overtuigingen en ambities. Dit betekent echter niet dat het nastreven van een partner of financieel succes niet waardevol of bevredigend kan zijn. Deze elementen kunnen deel uitmaken van een intentioneel leven, zolang ze worden nagestreefd met een duidelijk besef van waarom ze belangrijk voor ons zijn en hoe ze bijdragen aan ons algehele geluk en welzijn.


Het is de kunst om een balans te vinden tussen deze twee. Een leven dat te veel leunt op enkel attentie kan ons misschien doen vergeten wat we werkelijk belangrijk vinden, terwijl een leven dat enkel draait om intentie ons kan isoleren van de praktische realiteiten en verplichtingen. Het ideaal is om een harmonie te vinden waarbij we onze dagelijkse verantwoordelijkheden nakomen met aandacht, terwijl we ook ruimte maken voor zelfontplooiing en het nastreven van diepere, persoonlijke doelen.


Dit evenwicht zorgt ervoor dat we niet alleen voldoen aan de verwachtingen van de wereld om ons heen, maar ook trouw blijven aan onszelf en onze unieke levenspad. Het gaat erom bewust te kiezen hoe we reageren op de eisen van het leven, en tegelijkertijd onze persoonlijke aspiraties en dromen na te streven. Zo creëren we een leven dat zowel rijk is aan betekenis als geworteld in de realiteit.


Waarom Attenties Zonder Intenties Niet Altijd Tot Een Gelukkig Leven Leiden.

Het is een veelvoorkomende misvatting dat het verkrijgen van wat we denken nodig te hebben – zoals een liefdevolle partner of financiële zekerheid – automatisch leidt tot een gelukkig leven. Natuurlijk, deze elementen kunnen aanzienlijk bijdragen aan ons welzijn en geluk. Een ondersteunende partner kan ons leven verrijken met liefde en companionship, en financiële stabiliteit kan ons bevrijden van dagelijkse zorgen en ons meer mogelijkheden bieden. Echter, deze factoren op zichzelf zijn vaak niet genoeg om ons een diep en aanhoudend gevoel van voldoening te geven.


Het cruciale punt hier is het onderscheid tussen ‘aanvulling’ en ‘invulling’. Een partner of financiële welvaart zou idealiter een aanvulling moeten zijn op ons leven, niet de primaire invulling ervan. Als we deze externe factoren zien als de enige bronnen van geluk, lopen we het risico onze eigen innerlijke drive en persoonlijke doelen te negeren of zelfs te vergeten. Het is deze ‘intentionele drive’, ons eigen gevoel van doel en richting, die de basis vormt voor blijvend geluk en voldoening.


Wanneer we alleen afhankelijk zijn van externe bronnen voor ons geluk, kunnen we verstrikt raken in een eindeloze zoektocht naar de volgende ‘geluksbrenger’. Dit kan leiden tot een gevoel van leegte, omdat we nooit echt vervulling vinden in iets buiten onszelf. Het kennen en nastreven van onze eigen doelen en waarden, aan de andere kant, stelt ons in staat een fundament van geluk en tevredenheid te bouwen dat niet afhankelijk is van externe omstandigheden.


Daarom is het essentieel om een helder beeld te hebben van wat we echt willen in het leven, buiten de materiële of relationele verwachtingen om. Het gaat erom onze eigen paden te kiezen en te volgen, met onze persoonlijke waarden en aspiraties als leidraad. Dit betekent niet dat we geen relaties of financiële doelen moeten nastreven, maar wel dat we deze moeten zien als verrijkende toevoegingen aan een leven dat al vervuld is door onze eigen intenties en keuzes. Zo creëren we een leven dat niet alleen gelukkig is, maar ook authentiek en diepgaand vervullend.


De Val van Externe Vervulling: Partners, Carrière en Financiën

In de reis naar zelfontdekking en persoonlijke vervulling is het essentieel om een veelvoorkomende valkuil te herkennen: de misvatting dat het nastreven van een partner, carrière of financiële voorspoed de ultieme oplossingen zijn voor onze gevoelens van leegte of eenzaamheid. Deze externe doelen, hoewel belangrijk in hun eigen recht, zijn niet de sleutels tot volledige vervulling.


Het idee dat een partner, succesvolle carrière of financiële stabiliteit ons compleet kan maken en alle gevoelens van gemis kan wegnemen, kan ons afleiden van het vinden van ware voldoening die van binnenuit komt. Terwijl relaties, beroepssucces en financiële zekerheid aspecten zijn die bijdragen aan ons welzijn, kunnen ze niet onze enige bronnen van geluk en voldoening zijn.


Wanneer we te sterk leunen op deze externe factoren voor ons gevoel van eigenwaarde en geluk, lopen we het risico onze eigen identiteit en intrinsieke waarden te verwaarlozen. Dit kan leiden tot een afhankelijkheid van externe validatie, waarbij ons geluk en onze eigenwaarde voortdurend wankelen op de golven van externe omstandigheden.


Het is daarom belangrijk om een balans te vinden. Het erkennen van de waarde van een partner, carrière en financiële stabiliteit is belangrijk, maar het is even cruciaal om onze eigen passies, talenten en intrinsieke motivaties te koesteren. Zo bouwen we aan een leven dat niet alleen extern succesvol is, maar ook intern vervuld, waarbij we ons eigen pad van persoonlijke groei en zelfrealisatie bewandelen. 


Wat is een Intentionele Drive en Waarom is Deze Belangrijk?

Een ‘intentionele drive’ is het innerlijke vuur dat ons drijft, de diepe, persoonlijke redenen die ons elke dag motiveren om op te staan en het leven te omarmen. Het gaat over het hebben van een duidelijk begrip van onze ‘purpose in life’ – een besef van waarom we hier zijn en wat we willen bijdragen aan de wereld en de mensen om ons heen. Deze drive is cruciaal omdat het ons een richting geeft, een kompas dat ons helpt navigeren door de complexiteit van het leven.


De kracht van een intentionele drive ligt in het vermogen om ons dagelijks leven te verrijken en te verlevendigen. Het is niet alleen een kwestie van betekenisvolle doelen stellen en najagen; het gaat om het vinden van vreugde en betekenis in wat we doen, ongeacht de omstandigheden. Deze intentionele drive biedt ons de veerkracht om tegenslagen te overwinnen, niet omdat we nooit verdriet of teleurstelling ervaren, maar omdat we een dieper besef hebben van wat ons leven betekenis geeft. Dit inzicht stelt ons in staat om moeilijkheden te zien als tijdelijke obstakels op een langere, zinvolle reis.


Het hebben van een intentionele drive is als het bezitten van een innerlijke bron van energie en passie. Het is de ‘benzine’ die onze levensmotor laat draaien, de vonk die ons enthousiasme en ambitie voedt. Met een dergelijke drive kunnen we elke dag benaderen met een gevoel van zingeving en plezier, ongeacht wat de dag brengt.

Een leven geleid met intentionele drive is een leven geleefd met vuur en overtuiging.


Het is een leven waarin we niet alleen bestaan, maar echt gedijen, omdat we handelen vanuit een plaats van diepe persoonlijke waarheid. Dit concept gaat verder dan het bereiken van externe successen; het gaat om het realiseren van ons ware potentieel en het vervullen van onze unieke bestemming in deze wereld. Zo’n leven is niet alleen rijker en bevredigender voor onszelf, maar heeft ook de kracht om een positieve impact te hebben op de mensen om ons heen en de wereld in het algemeen.


Hoe Vind Je Jouw Intentionele Drive?

Het ontdekken van je eigen intentionele drive begint bij een diepgaande zelfreflectie, waarbij je jezelf de vraag stelt: waar gaat het leven voor mij werkelijk over? Deze zoektocht gaat verder dan het verlangen naar een partner, bezit, vrienden of geld. Het draait om het identificeren van jouw unieke waarden in het leven, het herkennen van je persoonlijke talenten en het vinden van de dingen die jou intrinsiek vreugde brengen.


De sleutel tot het vinden van je intentionele drive ligt in het begrijpen van wat je niet alleen gelukkig maakt, maar ook wat je een gevoel van betekenis en voldoening geeft. Vraag jezelf af: wat zijn de activiteiten waarbij ik helemaal opga in het moment, de zogenaamde ‘flow’-ervaringen? Dit kunnen momenten zijn waarop je iets doet waarvan je voelt dat het echt bijdraagt aan iets groters dan jezelf. Het kan gaan om het zorgen voor dieren, het helpen van anderen, het creëren van kunst, of iets heel anders dat resonantie vindt met jouw innerlijke kern en bijdraagt aan een het grotere geheel.


Het gaat erom dat je je bewust wordt van de momenten waarop je het meest levend en gepassioneerd voelt. Deze momenten geven vaak aanwijzingen over je diepste drijfveren en passies. Door deze aanwijzingen te volgen en verder te verkennen, kun je een helderder beeld krijgen van jouw intentionele drive.


Dus, in plaats van je te focussen op specifieke doelen of eindresultaten, kijk naar hoe je wilt bijdragen aan de wereld om je heen. Het kan zijn dat je bijdraagt aan het verspreiden van kennis, het bevorderen van welzijn, het inspireren van creativiteit, of iets heel anders dat uniek is voor jou. Door deze bijdrage als uitgangspunt te nemen, vind je een bron van motivatie en inspiratie die dieper en duurzamer is dan het stellen van doelen of externe validatie.


Het vinden van je intentionele drive is een persoonlijk en soms uitdagend proces, maar het is ook een ongelooflijk waardevolle reis. Deze reis kan leiden tot een leven dat niet alleen voldoening geeft, maar ook een diepere zin en doel heeft. Een leven waarin je niet alleen jouw dromen najaagt, maar ook actief bijdraagt aan een wereld die rijker en betekenisvoller is voor iedereen.

6 weergaven0 opmerkingen

Comments


Recente Artikelen

bottom of page