top of page

De schaduwzijde van schoonheid: Fraude en misleiding in de cosmetische Industrie

Bijgewerkt op: 26 mrt.

In de wereld van vandaag is de schoonheidsindustrie getuige van een ongekende stijging in de populariteit van Botox en fillers. Deze trend is vooral gaande onder (jonge) vrouwen tijdens hun zoektocht om aan bepaalde schoonheidsnormen te voldoen. Cosmetische verbeteringen worden steeds meer als norm beschouwd in plaats van als uitzondering. De drang naar het bereiken van het ideaal van eeuwige jeugd en onberispelijkheid, hoewel begrijpelijk, heeft onbedoeld de deuren geopend naar een meer sinister aspect van de cosmetische wereld.


De trend heeft helaas niet alleen een grote aantrekkingskracht op (jonge) vrouwen. Er is namelijk ook een wildgroei ontstaan aan charlatans die ook een graantje mee willen pikken. Deze door geld gedreven individuen bieden, soms niet eens voorzien van de vereiste medische kwalificaties of ethische normen, verschillende behandelingen aan zoals Botox en fillers. Deze oplichters, opererend onder het mom van professionaliteit, verdienen enorme sommen geld en laten slachtoffers achter wiens gezichten vaak onherstelbaar zijn verminkt door mislukte procedures. 


Zorgwekkende praktijken bij Rimpelzorg Klinieken in Almere

Een voorbeeld van deze wan beoefenaars is de van oorsprong Pakistaanse “Dr.” Farhad S. van Botuline Rimpelzorg Klinieken Almere, die zich voordoet als een multi-gespecialiseerd medisch professional. Hij biedt behandelingen zoals Botox, fillers en andere cosmetische procedures aan, die in sommige gevallen aantoonbaar tot zeer zorgwekkende resultaten hebben geleid. Zijn behandelingen worden geassocieerd met ernstige, soms mogelijk blijvende schade aan klanten, wat ernstige ethische vraagstukken oproept over zijn methoden en de grotere gevolgen voor de cosmetische industrie.


“Dr.” Farhad S. beweert onder andere over zichzelf dat hij niet zomaar een geregistreerd BIG-basis arts is (Registratienummer: 39909673201), maar ook: 


 • als ambulant psychiater in Lelystad heeft gewerkt, 

 • leiding heeft gegeven aan de kinder- en jeugdpsychiatrie, 

 • werkzaam is geweest op de afdeling interne geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 

 • dokter was op de afdeling orthopedische chirurgie in het Flevoziekenhuis in Nederland, 

 • en gecertificeerd is door de American Academy of Integrative Cell Therapy vanwege zijn expertise in stamceltherapie en geavanceerde stamceltherapie protocollen.Volgens de wet mag iedereen die geneeskunde heeft gestudeerd en een BIG registratie heeft, Botox en filler behandelingen doen. Maar wat ook duidelijk is vastgelegd in de wet, is dat het een strafbaar feit is een CV te vervalsen. 


We hebben navraag gedaan bij de genoemde stamceltherapie academy en het blijkt dat hij inderdaad een korte inleidende cursus heeft gevolgd, maar dat hij zich op geen enkele wijze mag profileren als een expert op het gebied van stamceltherapie. 


Ook de andere functies die hij claimt te hebben gehad, blijken volgens het BIG-register - die we ook hebben gesproken - volledig verzonnen, aangezien hij voor dergelijke functies specifiek zo geregistreerd zou moeten staan in het register. “Dr.” Farhad S. van Botuline Rimpelzorg Klinieken blijkt slechts een eenvoudige basis arts te zijn, als dat überhaupt al waar is. Want het roept de vraag op welke diploma's men bijvoorbeeld in Pakistan zou kunnen verkrijgen.Het kernprobleem ligt niet alleen bij de (CV)-fraude die hij pleegt, maar ook bij de misleiding die hij hiermee zijn klanten voor spiegelt. Immers, wanneer het aankomt op een ingreep die  je gezicht mogelijk blijvend kan verminken, wil je toch verzekerd zijn van de beste en meest ervaren arts die beschikbaar is. Door (CV)-fraude lijkt “Dr.” Farhad S. van Botuline Rimpelzorg Klinieken zo’n ervaren arts, maar in werkelijkheid is dit dus helemaal niet zo. Bedenk, hij is een arts en als artsen al niet meer betrouwbaar kan zijn?! 


List en bedrog door Botuline Rimpelzorg Klinieken Almere 

Ik heb zelf een achtergrond in de reclamewereld en weet daardoor als geen ander dat je met woorden en beelden de werkelijkheid mooier kunt voorspiegelen dan deze in feite is. Er is echter een grens die je nooit zou moeten overschrijden, en dat is het pad van leugens. 


Precies hier gaat “Dr.” Farhad S. van Botuline Rimpelzorg Klinieken - en waarschijnlijk ook vele anderen - de fout in. Zijn vergrijpen beperken zich niet alleen tot (CV)-fraude, maar strekken zich ook uit tot hoe hij zijn praktijk presenteert als een keten van klinieken. 

Hij huurde slechts één of later twee dagen per week een kleine behandelkamer in een gerenommeerde en exclusieve schoonheidssalon in Amsterdam. Op zijn website wekte “Dr.” Farhad S. vervolgens de indruk dat klanten zes dagen per week bij hem terecht konden, zowel in Amsterdam, Almere als in een vestiging in Hilversum. 


Maar hoe kan hij zes dagen per week overal werken, terwijl de kleine behandelkamer in Amsterdam daadwerkelijk maar twee dagen per week beschikbaar is? Hij vertelde zelfs aan mensen dat de hele salon in Amsterdam van hem was en dat de eigenares voor hem zou werken. Dit is wederom een voorbeeld van je groter en beter voordoen dan je bent, door middel van misleiding en bedrog, waardoor potentiële klanten kunnen denken dat ze met een succesvolle professional en keten te maken hebben.


Misleiding in de schoonheidsindustrie door valse recensies

Misleiding in de schoonheidsindustrie door valse recensies is een bekend fenomeen, vergelijkbaar met wat we vaak zien in de reisindustrie. Je kent het wel: prachtige recensies online, maar eenmaal aangekomen blijkt het hotel ok, maar het zwembad had zeker niet de olympische afmetingen zoals in de brochure. Het probleem van valse recensies ontstaat doordat het mogelijk is om deze te kopen. In de schoonheidsindustrie is er niet alleen sprake van gekochte, maar vaak ook van zelf geschreven recensies die je op je eigen site plaatst.


Dit is precies de methode waarop in onze ogen de oplichters zoals “Dr.” Farhad S. zijn slachtoffers lokt. Voor velen zijn recensies een leidraad die hen helpt navigeren door de overvloed aan keuzes, op zoek naar diensten die betrouwbaarheid en kwaliteit beloven. 

Wanneer je echter de website van “Dr.” Farhad S. en zijn activiteiten bij Botuline Rimpelzorg Klinieken Almere bezoekt, word je overspoeld door zeer waarschijnlijk valse recensies. Mensen met een scherp oog voor taal kunnen echter snel opmerken dat deze recensies vooral wel zelf geschreven moeten zijn, bijvoorbeeld door consequent dezelfde spelfouten en onlogische zinsconstructies. Bovendien blijken bijna geen van deze recensies verifieerbaar te zijn, wat de authenticiteit ervan in twijfel trekt.Het probleem hiermee is dat  “Dr.” Farhad S, ondanks een spoor van ontevreden procedures en klanten erin geslaagd is om een online façade van uitmuntendheid en betrouwbaarheid in stand te houden. Zijn recensies, die gloeien van lof en verstoken zijn van de realiteit die veel van zijn werkelijke klanten ervaren, schetsen een misleidend beeld van veiligheid, professionaliteit en succes. Er gaan geruchten dat deze meneer in een ziekenhuis waar ze letsel als gevolg van Botox en fillers behandelingen herstellen, de slager van Amsterdam wordt genoemd. Maar dat staan natuurlijk weer niet op zijn van Botuline Rimpelzorg Klinieken. 


Het gevaar van dergelijke bedrieglijke praktijken reikt zeker als arts veel verder dan het directe financiële gewin voor de betrokken beoefenaars. Ze ondermijnen fundamenteel het vertrouwen in mensen die zich uitgeven als arts! Een cruciaal instrument voor consumentenbescherming en geïnformeerde besluitvorming. Bovendien lokken ze individuen ertoe keuzes te maken op basis van vervormde informatie, wat vaak leidt tot fysiek en emotioneel leed wanneer de beloofde resultaten uitblijven of juist een fysieke verminking veroorzaken, waarmee “Dr.” Farhad S. van Rimpelzorg Klinieken in verband kan worden gebracht.


Medische Charlatans scharen zich achter verzekeringen 

Niet alleen zijn de uitingen en ook de behandelingen van deze “Dr.” Farhad S. zeer twijfelachtig en dus mogelijk gevaarlijk, medische charlatans zoals hij kunnen zich heel eenvoudig achter hun verzekering verschuilen. 


Elke patiënt moet voorafgaand aan bijvoorbeeld een Botox of filler behandeling een formulier tekenen waar zaken in staan die betrekking hebben op je eigen verantwoordelijkheid en erkent dat er altijd een risico is, etc. Doordat je als cosmetisch behandelaar voor soms een paar tientjes per maand een verzekering kunt afsluiten tegen lastige klanten, ben je volledig beschermd als er iets fout gaat. Dat proces werkt meestal als volgt:


 1. Je neemt bijvoorbeeld een Botox behandeling of laat fillers zetten en je hebt niet het gewenste of zelfs een desastreus resultaat met mogelijke verminking tot gevolg.

 2. Je wilt vanwege geen of een desastreus resultaat compensatie, maar wordt eerst gewezen op hetgeen je ondertekend hebt.

 3. Je ziet in dat je misschien niet de juiste keuze gemaakt hebt qua ‘arts’, beseft dat je getekend hebt dat je akkoord bent voor mogelijke complicaties en stopt je protest.

 4. Als je sterk in je schoenen staat en iets van de wet weet, besluit je toch een schadeclaim in te dienen of de charlatan voor de rechter aan de schandpaal te nagelen. 

 5. De verzekering wordt in werking gesteld en je kunt veel kosten maken terwijl de ‘basis arts’ jaren kan procederen zonder zelf ook maar enige kosten te hebben.

 6. Game over. Want hierdoor komen veruit de meest schrijnende gevallen van wanprestaties niet aan het licht en je kunt nagenoeg niets doen. 


De veelal intimiderende en mooie advocaten praat schrikt veel cliënten bij voorbaat al af ​​om een ​​claim in te dienen of zelfs een afspraak te durven maken om te bespreken wat niet goed voelt voor de cliënt. Deze omgeving bevordert een cultuur waarbij de focus verschuift van patiëntveiligheid en tevredenheid naar winst en zelfbescherming. Het ondermijnt de ethische plicht van artsen om geen kwaad te doen en hun praktijk voortdurend te verbeteren in overeenstemming met de medische vooruitgang en de feedback van patiënten. 


Als je dit beseft, vergroot het ook het vermoeden dat er iets niet klopt. Want welke betrouwbare ervaren arts, die weet wat hij of zij doet, zou ooit de behoefte voelen zich te verschuilen achter intimiderende clausules in kleine lettertjes en dure advocaten die voor de arts gratis zijn? 


De roep om verantwoordelijkheid en hervormingen in de cosmetische industrie

De praktijken bij Botuline Rimpelzorg Klinieken in Almere zijn niet alleen een op zichzelf staand incident, maar een symptoom van een groter probleem binnen de cosmetische industrie. Het brengt de cruciale behoefte aan strengere regelgeving, grondige doorlichting van Botox en filler beoefenaars en robuustere patiënteneducatie en -bescherming aan het licht. 


Potentiële klanten moeten worden aangemoedigd om te durven vragen naar de aantoonbare kwalificaties en reputaties van cosmetische beoefenaars. Ondertussen moeten de industrie en de regelgevende instanties hun inspanningen opvoeren om ongekwalificeerde of onethische beoefenaars aan te pakken die het vertrouwen in het beroep arts en de ethiek binnen de schoonheidsindustrie in gevaar brengen.


Het is absoluut noodzakelijk dat de cosmetische industrie en haar belanghebbenden zich opnieuw verbinden aan de kernwaarden van de medische ethiek. Transparantie, patiëntveiligheid en verantwoordelijkheid moeten de pijlers zijn waarop cosmetische praktijken zijn gebouwd. 


Hoe maak je de beste keuze voor een cosmetische behandeling? 

Een vriendin van mij, die al 38 jaar in het ziekenhuis werkt, vertelde me over een interessante verandering. Tot voor een paar jaar terug mocht zij elke injectie toedienen en elk infuus plaatsen. Maar toen besloot de Nederlandse overheid dat alleen mensen met een HBO-opleiding dit mochten doen, zelfs als ze slechts een paar jaar ervaring hadden als co-assistent. De jarenlange ervaring van mijn vriendin, met duizenden door haar toegediende injecties, telde opeens niet meer mee. Dit roept een ethisch dilemma: kies je voor iemand met veel ervaring of iemand met de juiste diploma's?


Waar ik zelf in ieder geval wel voor wil kiezen is iemand die aantoonbaar eerlijk is over de ervaring en/of zijn of haar diploma’s, want als dat niet meer oprecht en te verifiëren is, dan kan ik geen goed geïnformeerde keuze maken en dat is precies wat “Dr.” Farhad S. als basis arts nu tegenwerkt en waarom dit artikel aan een man zoals hij gewijd is. 


Natuurlijk mag je er in de meeste gevallen vanuit gaan dat een behandelaar is wie hij of zij zegt dat ze zijn en dat ze hun ethische verantwoordelijkheid nemen en je helpen om de behandeling te krijgen waardoor jij je mooier en gelukkiger voelt. Maar ook jij hebt een verantwoordelijkheid eerst goed te checken bij wie je in de stoel gaat zitten. Daarom hier een paar tips waar je zelf op kunt letten als je op zoek gaat naar de juiste cosmetische kliniek.


Tips voor een veilige en professionele cosmetische behandelingen:


 1. Check gratis het BIG register van de persoon die de behandeling uitvoert en of hij of zij specialisaties heeft die passen bij wat jouw behoefte is.  

 2. Check of de behandelaar is aangesloten bij het KNMG. (Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap)

 3. Check of de kliniek is aangesloten bij de NVCG. (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde)

 4. Teken niets dat je niet vertrouwt en lees altijd de kleine lettertjes.

 5. Check de CV en referenties van de behandelaar en ga niet alleen uit van de website van de betreffende kliniek.

 6. Heb je er geen goed gevoel bij, doe het niet!


Wat kun je doen als je cosmetische behandeling fout gaat

 1. Zoek meteen medische hulp, ga naar je huisarts of het ziekenhuis.

 2. Ben je niet tevreden of is er iets fout gegaan, dien een klacht in bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg of het Landelijke Meldpunt Zorg (LMZ)

 3. Laat altijd een eerlijke recensie achter, ook als je wel tevreden bent.


Doorlopend onderzoek naar “Dr.” Farhad S. en Botuline Rimpelzorg Klinieken

Ons onderzoek naar “Dr.” Farhad S. loopt nog en er zijn inmiddels verschillende instanties op de hoogte van zijn 'praktijken'. Mocht jij zelfs ook slachtoffer zijn van Rimpelzorg klinieken, “Dr.” Farhad S. in persoon, of een andere kliniek of persoon binnen de cosmetische industrie, verzoeken we je om contact met ons op te nemen of een comment achter te laten.


FAQ


Wat zijn Botuline Rimpelzorg Klinieken?

Botuline Rimpelzorg Klinieken zeggen gespecialiseerd te zijn in cosmetische behandelingen gericht op het verminderen van rimpels en fijne lijntjes, voornamelijk door het gebruik van Botulinum toxine (algemeen bekend als Botox) en filler injecties.


Hoe kan ik de kwalificaties van een cosmetisch behandelaar verifiëren?

Controleer de referenties van de behandelaar tegen het BIG-register (in Nederland) of het equivalent in uw land. Zoek naar affiliaties met erkende medische genootschappen zoals de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) of NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde).


Welke risico's zijn verbonden aan Botox- en fillerbehandelingen?

Hoewel veel mensen zonder problemen Botox- en fillerbehandelingen ondergaan, kunnen risico's allergische reacties, infecties en in zeldzame gevallen ernstigere complicaties zoals vasculaire occlusie omvatten. De vaardigheid en ervaring van de behandelaar hebben een significante invloed op het risiconiveau.


Zijn online recensies van cosmetische klinieken betrouwbaar?

Hoewel online recensies inzichten kunnen bieden, zijn ze niet altijd betrouwbaar omdat ze gefabriceerd of bevooroordeeld kunnen zijn. Zoek naar recensies uit meerdere bronnen en overweeg mond-tot-mondreclame van vertrouwde personen.


Wat moet ik doen als ik een slechte ervaring heb met een cosmetische behandeling?

Als u nadelige effecten ervaart na een cosmetische behandeling, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Overweeg de behandelaar te melden bij de relevante medische of regelgevende instantie in uw land, en deel uw ervaring in een recensie om anderen te informeren.


Kan een behandelaar met een basisartsdiploma cosmetische behandelingen uitvoeren?

Wetten variëren per land, maar op veel plaatsen kan een behandelaar met een basisartsdiploma cosmetische behandelingen uitvoeren als ze de nodige training en certificeringen hebben. Echter, extra specialisaties weerspiegelen vaak een hoger niveau van expertise.


Hoe kan ik mezelf beschermen tegen frauduleuze cosmetische klinieken?

Doe uitgebreid onderzoek, verifieer de kwalificaties van de behandelaar en kies klinieken die aangesloten zijn bij gerenommeerde medische verenigingen. Wees op je hoede voor prijzen die te mooi lijken om waar te zijn en klinieken die je onder druk zetten om behandelingen te ondergaan.


Wat zijn de tekenen van een gerenommeerde cosmetische kliniek?

Gerennomeerde klinieken hebben doorgaans transparante prijzen, verifieerbare kwalificaties van behandelaars, positieve en verifieerbare recensies en lidmaatschappen van professionele organisaties. Ze moeten ook uitgebreide consultaties bieden om risico's en verwachtingen te bespreken.

55 weergaven0 opmerkingen

Comments


Recente Artikelen

bottom of page