top of page

VERDOMD GOEDE STARTUPS: EEN ONDERNEMING STARTEN DIE HET VERSCHIL MAAKT

Bijgewerkt op: 31 jan.

In het huidige ondernemerslandschap gaat het starten van een nieuwe onderneming niet alleen over het genereren van rijkdom. Het gaat om het creëren van een Damn Good Startup – één die niet alleen meetbaar succes boekt, maar ook een tastbaar verschil maakt in de wereld. 


Om dat te bereiken moeten startups een betekenisvolle purpose cultiveren, een duidelijke missie bedenken, ethische principes hanteren en duurzame strategieën omarmen. Deze elementen samen bevorderen de groei van een onderneming die een blijvende positieve impact achterlaat.

Een betekenisvolle purpose: meer dan winst alleen

Om een startup een stempel te laten drukken op het ondernemende ecosysteem en de samenleving, moet de basis worden gelegd door een betekenisvolle purpose. Deze purpose gaat niet alleen over financiële winst – het gaat over de verandering die de startup in de wereld wil teweegbrengen. Het is de noorderster die de beslissingen, acties en cultuur van de onderneming aanstuurt. 


Volgens een onderzoek van Cone Communications zei 87% van de consumenten dat ze een product zouden kopen omdat een onderneming zich inzette voor een onderwerp waar ze om gaven. Dit toont de kracht aan van een betekenisvolle purpose. Maar wat betekent het om een ‘betekenisvolle purpose’ te hebben en hoe vertaalt zich dat naar de echte wereld? 


Wat is een betekenisvolle purpose?

In de context van een Damn Good Startup gaat een betekenisvolle purpose verder dan het maken van winst. Het gaat over de manier waarop de startup dringende maatschappelijke problemen of behoeften aanpakt, die resoneren met het team, de klanten en de bredere gemeenschap. 


Deze purpose is meestal gebaseerd op waarden als sociale gelijkheid, duurzaamheid, gezondheid en welzijn en onderwijs.


Voorbeelden van startups met een betekenisvolle purpose

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden uit de praktijk van startups die een betekenisvolle purpose hebben belichaamd, en die naast commercieel succes ook een significante impact hebben gecreëerd.


Warby Parker

Warby Parker, een Amerikaanse online verkoper van brillen en zonnebrillen op sterkte, is een goed voorbeeld. Hun bedrijfsmodel is geworteld in een diepgeworteld doel: iedereen voorzien van betaalbare brillen en tegelijkertijd een maatschappelijk verantwoorde onderneming promoten. Voor elke verkochte bril doneert Warby Parker een bril aan iemand in nood via hun “Buy a Pair, Give a Pair” programma.


Patagonia

De outdoorkledingonderneming Patagonia is nog zo’n onderneming die een betekenisvolle purpose naadloos in haar activiteiten heeft verweven. Patagonia zet zich in voor het behoud van het milieu en investeert 1% van de totale omzet of 10% van de winst vóór belasting – afhankelijk van wat het meeste is – in milieudoelen.


TOMS

TOMS Shoes heeft een succesvol ondernemingsmodel opgebouwd rond het idee van “One for One”. Voor elk paar schoenen dat je koopt, geeft de onderneming een paar aan een kind in nood. Deze purpose heeft TOMS niet alleen geholpen om zich te onderscheiden in een overvolle markt, maar ook om een tastbaar verschil te maken in vele levens.


Hoe bepaal je de purpose van je startup?

Om de betekenisvolle purpose van je startup te bepalen:


 • Identificeer een doel dat aansluit bij de passies en waarden van je team.

 • Evalueer de behoeften van je doelmarkt en de maatschappij in het algemeen.

 • Bedenk hoe je product of dienst een positieve impact kan hebben.


Definieer en verwoord deze purpose duidelijk en zorg ervoor dat het als kompas dient voor je strategieën en activiteiten.


Onthoud dat authenticiteit de sleutel is. Je purpose moet echt zijn en resoneren met waar je startup voor staat.


Een duidelijke missie: Een routekaart naar succes

Een duidelijke missie is meer dan alleen een verklaring op een website – het is de leidende kracht die het pad van een startup uitstippelt en de reis voortstuwt. Het is niet simpelweg wat je onderneming doet, maar de reden waarom het bestaat en hoe het waarde toevoegt aan de wereld. 


In een Damn Good Startup wordt de missie consequent en samenhangend gecommuniceerd om ervoor te zorgen dat iedereen, van het team tot de klanten, er achter staat. Maar hoe vertaalt een duidelijke missie zich in de praktijk?


Wat is een duidelijke missie?

Een duidelijke missie gaat verder dan het gebruikelijke jargon en geeft een definitief antwoord op de vragen: 


 • Wat moeten we hier doen? 

 • Hoe gaan we dat doen? 

 • En waarom doen we het? 


Het omschrijft de bedoelingen van de startup, bepaalt de richting en geeft vorm aan de strategieën. Een goed gedefinieerde missie zorgt voor focus, helpt bij de besluitvorming en motiveert het team om te streven naar een gemeenschappelijk doel.


Voorbeelden van startups met een duidelijke missie

Laten we eens kijken naar een aantal inspirerende voorbeelden van startups die een duidelijke missie hebben, die hen naar succes stuwt terwijl ze een verschil maken.


SpaceX

SpaceX, de revolutionaire lucht- en ruimtevaartonderneming, heeft een glasheldere missie: “Een revolutie teweegbrengen in de ruimtetechnologie, met als uiteindelijk doel mensen in staat te stellen op andere planeten te leven.” Deze missie is niet alleen ambitieus, maar is ook de leidraad voor elk initiatief en project binnen de onderneming.


Khan Academie

Khan Academy, de non-profit onderwijsonderneming, heeft een duidelijke, beknopte missie: “Iedereen en overal gratis onderwijs van wereldklasse bieden.” Deze missie stuurt alle acties van Khan Academy, van de cursussen die worden aangeboden tot het gebruiksvriendelijke ontwerp en de toegankelijkheid van het platform.


Hoe bepaal je de missie van je startup?

Bij het opstellen van de missie van je startup


 • Identificeer je belangrijkste purpose – waarom bestaat je startup?

 • Definieer je belangrijkste doelstellingen – wat wil je bereiken?

 • Begrijp je waardepropositie – hoe voeg je unieke waarde toe aan je klanten of de wereld?

 • Communiceer deze missie consistent via alle kanalen.


Onthoud dat een missie niet bedoeld is als een statische tekst. Het moet een dynamische leidraad zijn die zich kan aanpassen en ontwikkelen naarmate je startup groeit.


Ethische principes: Vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwen

Ethische principes zijn de pijlers waarop Damn Good Startups hun reputatie bouwen. Dit zijn niet alleen bedrijfsverantwoordelijkheden, maar essentiële voorwaarden om vertrouwen en geloofwaardigheid te kweken onder belanghebbenden. 


Het naleven van ethische normen houdt in dat medewerkers eerlijk worden behandeld, dat er open en eerlijke communicatie is, dat materialen op verantwoorde wijze worden ingekocht en dat transparantie wordt gehandhaafd. Hieronder leg ik uit hoe deze aspecten kunnen bijdragen aan het succes van startups en geef ik een aantal praktische voorbeelden.


Waar gaan Ethische principes over?

Ethiek in ondernemingen gaat over het nemen van beslissingen die niet alleen aan de wet voldoen, maar ook moreel juist zijn. Het gaat over het creëren van een omgeving waarin eerlijkheid en respect centraal staan, communicatie transparant is, inkoop verantwoord is en activiteiten transparant zijn. 


Ethische principes vormen in wezen het morele kompas van een startup en geven richting aan zijn besluitvorming en gedrag.


Voorbeelden van startups die ethische principes toepassen

Hier zijn een paar voorbeelden van startups die met succes ethische ondernemingspraktijken hebben geïntegreerd in hun bedrijfsmodellen:


Everlane

Everlane, een kledingwinkel, heeft van ethische principes zijn USP gemaakt. Ze zetten zich in voor transparantie, laten klanten de kosten van elk product zien en delen diepgaande informatie over de fabrieken waar hun kleding wordt gemaakt. Deze toewijding helpt om vertrouwen op te bouwen bij consumenten en onderscheidt hen in een drukke markt.


Buffer

Buffer, een tool voor het beheren van sociale media, nam een standpunt in over transparantie en open communicatie door zijn salarisformule openbaar te maken. Deze gedurfde stap geeft een duidelijke boodschap af over de eerlijke behandeling van medewerkers en heeft geleid tot meer vertrouwen bij zowel medewerkers als klanten.


Hoe ethische principes integreren in je startup?

Het integreren van ethische principes in je startup houdt in:


 • Het vestigen van een eerlijke en creatieve werkcultuur die individuen respecteert en het welzijn van medewerkers bevordert.

 • Open en eerlijke communicatie met alle belanghebbenden, waaronder klanten, medewerkers en investeerders.

 • Verantwoord inkopen van materialen en diensten, rekening houdend met zowel de sociale gevolgen als de gevolgen voor het milieu.

 • Transparant zijn over je activiteiten, inclusief je bedrijfspraktijken, prijzen en winstmarges.


Het is cruciaal om te onthouden dat ethische principes niet alleen een checklist zijn om in te vullen; ze moeten verweven zijn in de cultuur en de activiteiten van je startup.


Duurzame strategieën: Impact op lange termijn garanderen 

Duurzaamheid is een onmisbaar onderdeel geworden van moderne startups die een significante, blijvende impact willen hebben. Als we het over duurzaamheid hebben, bedoelen we zowel milieubewustzijn als strategische planning op lange termijn die de levensvatbaarheid en groei van de startup garandeert. Een Damn Good Startup verankert duurzaamheid in zijn kernactiviteiten en strategische vooruitzichten en begrijpt dat zijn impact verder moet gaan dan kortetermijnwinsten en een positieve bijdrage moet leveren aan de maatschappij op de lange termijn.Waar gaat een duurzame strategie over?

Duurzame strategieën omvatten een holistische kijk op de rol van de startup in de maatschappij. Deze strategieën houden rekening met de langetermijnimplicaties van de acties van de startup op het milieu, de maatschappij en de blijvende aanwezigheid van de onderneming op de markt. 


Ze kunnen variëren van het ontwerpen van milieuvriendelijke producten en het verminderen van afval tot het bevorderen van diversiteit en inclusie, het investeren in de ontwikkeling van medewerkers en het cultiveren van langdurige relaties met belanghebbenden.


Voorbeelden van startups met duurzame strategieën

Hier zijn een paar startups die met succes duurzaamheid hebben geïntegreerd in hun ondernemingsmodellen:


Ecosia

Ecosia, een webzoekmachine, gebruikt een aanzienlijk deel van zijn winst om bomen te planten over de hele wereld. Hun duurzame strategie gaat verder dan een unique selling point; het is een integraal onderdeel van hun bedrijfsmodel, waardoor ze een aanzienlijke impact hebben op het milieu en tegelijkertijd hun succes vergroten.


The Honest Company

The Honest Company, mede opgericht door actrice Jessica Alba, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ze produceren milieuvriendelijke baby- en schoonheidsproducten die de impact op het milieu verminderen en een gezonder alternatief bieden voor consumenten.


Hoe verwerk je duurzame strategieën in je startup?

Duurzaamheid opnemen in de strategie van je startup kan het volgende inhouden:


 • Het creëren van producten of diensten met milieuvriendelijke ontwerpen of duurzame grondstoffen.

 • Beleid aannemen dat afval minimaliseert en efficiënt gebruik van hulpbronnen bevordert.

 • Een diverse en inclusieve werkomgeving bevorderen en investeren in de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers.

 • Duurzame relaties opbouwen met klanten, partners en belanghebbenden, gebaseerd op wederzijdse groei en gedeelde waarden.


Onthoud dat duurzaamheid niet zomaar een trend is; het is een mindset die in alle aspecten van je startup moet doordringen en die je manier van werken en plannen voor de toekomst moet sturen.

6 weergaven0 opmerkingen

Comments


Recente Artikelen

bottom of page