top of page

RAPPORT: HOE JE MET IEDEREEN EN OVERAL CONTACT MAAKT

Iedereen die een NLP-opleiding heeft gevolgd kent de term rapport maken. Dit spreek je op z’n Frans uit als “rappoor” – zonder de T en gaat over een harmonieuze verbinding maken. Het is eigenlijk de kunst van jezelf afstemmen op een ander door woorden, gedrag en denkstijlen.


Rapport maken is niet zomaar een trucje.

Ook al kun je jezelf aanleren om hier heel goed in te worden, is het maken van rapport niet zomaar een trucje. We doen het namelijk al van jongs af aan van nature. Kinderen lopen graag hand in hand en nemen snel elkaars taalgebruik over. Dat is al de meest basale manier van rapport maken.


Door de ontwikkeling van onze persoonlijkheid en het aanleren van bepaalde gedragingen kunnen we als we ouder worden ‘vergeten’ wat het is om rapport te maken. We gaan hierdoor als het ware mismatchen.


Zet bijvoorbeeld een keurige Engelse Gentleman in pak naast een met gouden kettingen versierde Rapper en je zult weinig overeenkomsten en verbinding ontdekken. Maar over het algemeen zullen we onze kledingstijl aanpassen aan de locatie waar we heen gaan en het soort mensen dat we zullen ontmoeten.


Dat doen we om niet uit de toom te vallen en ergens bij te kunnen horen volgens de algemeen geldende gedragsnormen en kledingvoorschriften.


Waar is rapport maken voor nodig?

De term wordt vaak gebruikt in opleidingen voor coaches of begeleiders. Voor elke coach en begeleider is het belangrijk om een harmonieuze verbinding met de cliënt te hebben. Hier wordt het maken van rapport voor gebruikt.


De cliënt zal zich sneller op zijn gemak voelen en eerder bereid zijn om informatie tot zich te nemen van de coach of begeleider. Er ontstaat een soort van vertrouwensband zonder dat dit uitgesproken wordt. De cliënt zal zich gezien en gehoord voelen en ervaren dat er gesproken wordt met iemand die gelijkgestemd is.


Het maken van rapport kun je ook inzetten bij het maken van nieuwe contacten of het vinden van een geschikte partner. Door het maken van rapport zullen mensen je eerder aardig vinden en met je om willen gaan.


Dat heeft te maken met het feit dat we het liefst met dezelfde soort mensen omgaan als dat wij zelf zijn. We maken eerder verbinding met iemand waarvan we geloven dat die dezelfde idealen en waarden nastreeft en dezelfde spraak en hetzelfde gedrag heeft als wijzelf.


Hoe werkt het maken van rapport?

Het maken van rapport gaat over het subtiel en voor de ander onbewust kopiëren van gedrag, stemgeluid, woordkeuze en denkstijlen. Simpel gezegd doe je dingen die je kunt zien, horen of voelen na, maar als je dat te overdreven doet, kun je een tegengesteld effect bereiken. De ander kan zich daardoor namelijk erg ongemakkelijk gaan voelen. Het maken van rapport is daarom de kunst van het ‘onzichtbaar kopiëren’ van de ander.


1. Gedrag nadoen om rapport te maken.

De primaire kunst van rapport maken is om te zitten, lopen of staan zoals de ander dat doet. Loopt iemand langzaam en een beetje gebogen, dan doe jij dat ook en zit iemand met zijn benen over elkaar dan kopieer je dat.