top of page

INNOVEREN MET VALLEN EN OPSTAAN: DE ‘FAIL FAST, LEARN RAPIDLY’ VOOR SUCCESVOLLE ONDERNEMINGEN

Bijgewerkt op: 11 feb.

In het snel veranderende ondernemingslandschap van vandaag moeten ondernemingen snel kunnen innoveren en zich aanpassen aan nieuwe uitdagingen om concurrerend te blijven. De laatste jaren is de “fail fast, learn rapidly” benadering enorm populair geworden om ‘adaptive to change’ te zijn. Dit concept moedigt ondernemingen aan te experimenteren met nieuwe ideeën, producten en zelfs processen, en tegelijkertijd bereid te zijn mislukkingen te accepteren als een natuurlijk onderdeel van het innovatieproces.


In de kern gaat “faal snel, leer sneller” over het omarmen van een cultuur van experimenteren en voortdurende verbetering. In plaats van te wachten tot een product of idee perfect is alvorens het te lanceren. Ondernemingen die deze aanpak volgen zijn bereid risico’s te nemen en hun veronderstellingen in een vroeg stadium te testen. Ze willen ook leren van hun mislukkingen en die kennis gebruiken om betere beslissingen te nemen.Waarom is het belangrijk voor ondernemingen om een “faal snel, leer sneller” aanpak te hanteren? 

Een ‘faal snel, leer sneller’ aanpak kan het ondernemingen helpen sneller en goedkoper producten op de markt te brengen. Door ideeën in een vroeg stadium te testen én te verfijnen kunnen ondernemingen voorkomen dat ze tijd en middelen investeren in producten die later niet succesvol blijken. Het kan ondernemingen ook helpen hun concurrenten voor te blijven, omdat ze snel(ler) nieuwe trends en kansen kunnen herkennen en daarop in kunnen spelen.


Het is vaak voorgekomen dat medewerkers met innovatieve ideeen kwamen die werden afgewezen waarbij ze later een miljarden imperium opbouwde en hun vroegere werkgever hun gemiste kans en ongelijk bewezen. Een belangrijk voordeel van de “faal snel, leer sneller” aanpak is dat het juist een cultuur van innovatie en creativiteit binnen de onderneming bevordert waardoor dit niet snel voor zal komen.


Door experimenten en het nemen van risico’s aan te moedigen, kunnen ondernemingen een omgeving creëren waarin medewerkers zich gesterkt voelen om met nieuwe ideeën te komen en nieuwe dingen te proberen. Dit kan leiden tot baanbrekende innovaties en ondernemingen helpen om in hun bedrijfstak voorop te blijven lopen.  


Wat betekent het om “snel te falen”?

In wezen betekent “snel falen” dat ondernemingen bereid moeten zijn risico’s te nemen en te experimenteren met nieuwe ideeën. Zelfs, of misschien wel juist als er een kans bestaat dat die ideeën mislukken. Nieuwe producten of initiatieven worden snel gelanceerd zonder al te veel investeringen. Ondernemingen verzamelen vervolgens waardevolle feedback en inzichten om te zien wat wel en niet werkt. Vervolgens worden de nodige aanpassingen gedaan of wordt overgestapt op nieuwe ideeën.


Met andere woorden, het doel van “snel falen” is niet om daadwerkelijk te falen. Het gaat om aannames en ideeën snel en met minimale investeringen te testen. Op die manier kunnen ondernemingen de gevolgen van mislukkingen tot een minimum beperken, van hun fouten leren en sneller met nieuwe en betere ideeën komen. Daarnaast kan de “fail fast”-aanpak ondernemingen helpen de kosten van mislukte initiatieven te beperken. Door snel en met minimale investeringen te falen, kunnen ondernemingen voorkomen dat ze aanzienlijke middelen steken in initiatieven die misschien niet zullen slagen. 

Wat betekent het om “snel te leren”?

Het “snel leren” aspect van de “faal snel, leer sneller” aanpak draait om het snel kunnen trekken van conclusies uit mislukkingen van een innitiatief. Natuurlijk gaat het ook om het snel kunnen toepassen van geleerde lessen op toekomstige beslissingen en initiatieven. Ondernemingen moeten in staat zijn om snel gegevens te verzamelen en te analyseren én die gegevens te gebruiken om snel maar weloverwogen beslissingen te nemen.


Ondernemingen verzamelen en analyseren feedback op verschillende maniren. Dit kan gaan om feedback van klanten, gebruikerstesten, A/B-testen en andere vormen van experimenteren. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over wat werkt en wat niet. Door gegevens te gebruiken om beslissingen te onderbouwen, kunnen ondernemingen nieuwe kansen en groeigebieden identificeren die ze anders misschien niet hadden overwogen. Dit kan leiden tot baanbrekende innovaties die ondernemingen helpen de concurrentie voor te blijven.


Hoe implementeer je een “faal snel, leer sneller”-aanpak in je onderneming 

Het een uitdaging zijn om de “faal snel, leer sneller’ filosofie en aanpak in je eigen onderneming toe te passen. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om een cultuur te creëren die experimenteren en voortdurend verbeteren omarmt:


Moedig het nemen van risico’s aan: Om de “fail fast” aanpak te laten werken, moeten medewerkers zich gesterkt voelen om risico’s te nemen en nieuwe dingen te proberen. Dit betekent een cultuur scheppen die het nemen van risico’s en innovatie aanmoedigt, en medewerkers bijvoorbeeld belonen die berekende risico’s nemen.


Benadruk datagestuurde besluitvorming: Het “snel leren” aspect van de aanpak vereist een inzet voor gegevens-gestuurde besluitvorming. Dit betekent het creëren van processen en systemen voor het snel verzamelen en analyseren van gegevens, en het nemen van beslissingen op basis van die gegevens. Belangrijk om te vermelden is dat het niet alleen de data is die doorslaggevend is voor een beslissing. Instinct en visie spelen ook mee.


Maak experimenteren onderdeel van je proces: Experimenteren moet een vast onderdeel zijn van je bedrijfsprocessen. Dit betekent tijd en middelen reserveren voor experimenten, en er een prioriteit van maken voor de onderneming. Dit vraagt ook om een speelse aanpak van problemen en projecten wat de creativiteit en innovatie zal bevorderen.


Zorg voor de nodige tools en middelen: Het belangrijk om medewerkers te voorzien van de tools en middelen die ze nodig hebben om snel te experimenteren en te leren. Denk hierbij aan software en hulpmiddelen voor gegevensanalyse, trainingsprogramma’s en andere hulpmiddelen om het experimenteren en leren te vergemakkelijken.


Omarm falen als leermogelijkheid: Het is belangrijk om de mindset rond falen te verschuiven van iets dat ten koste van alles vermeden moet worden naar iets dat een natuurlijk onderdeel is van het innovatieproces. Moedig medewerkers aan om mislukkingen te zien als leermogelijkheden, en gebruik die mislukkingen om toekomstige beslissingen en initiatieven te onderbouwen.


De benodigde mindset om snel kunnen falen en sneller kunnen leren?

Om de “faal snel, leer sneller” aanpak te kunnen omarmen, moeten meedewerkers en een mindset aanleren die waarde hecht aan experimenteren, voortdurend leren en wendbaarheid. Hieronder enkele belangrijke kenmerken van deze mindset:


Bereidheid om risico’s te nemen: Medewerkers die de “faal snel, leer sneller”-aanpak willen leren, moeten bereid zijn (berekende) risico’s te nemen en nieuwe dingen te proberen. Zelfs, of misschien wel juist als er een kans op mislukking is. Ze moeten mislukking zien als een natuurlijk onderdeel van het innovatieproces, en gebruiken als een kans om te leren en te verbeteren.


Focus op experimenteren: Medewerkers die de “faal snel, leer sneller”-aanpak willen leren, moeten zich actief inzetten voor experimenteren en voortdurend leren. Ze moeten regelmatig nieuwe ideeën en producten testen, feedback verzamelen en die feedback gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen en hun ideeën te herhalen.


Datagestuurde besluitvorming: Het “snel leren” aspect van de aanpak vereist een inzet voor datagestuurde besluitvorming. Medewerkers moeten leren om snel gegevens te verzamelen en te analyseren, en die gegevens leren ‘lezen’ om daar conclusies uit te kunnen trekken.


Agile mindset: De “faal snel, leer sneller” benadering is zeer geschikt voor agile methodologieën. Deze legt de nadruk op iteratieve ontwikkeling en frequente feedback. Dit wil zeggen dat medewerkers moeten leren om met feedback om te gaan, ook als deze negatief is. Daarnaast zullen ze bereid moeten zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 


Positieve houding tegenover mislukking: De “faal snel, leer sneller” aanpak eist een positieve houding ten opzichte van falen. In plaats van falen te zien als een tegenslag, moeten medewerkers dit leren zien als een kans om te leren en te verbeteren.


Deze tools kun je gebruiken om data te analyseren voor een “faal snel, leer sneller” aanpak

Er ook een groot aantal hulpmiddelen en tools die snel leren en experimenteren kunnen vereenvoudigen. Hier volgen er een paar om te overwegen:


Hulpmiddelen voor gegevensanalyse: Om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en snel te kunnen leren, moet je toegang hebben tot gegevens. Er zijn een aantal tools voor gegevensanalyse beschikbaar waarmee je snel gegevens kunt verzamelen en analyseren, waaronder Google Analytics, Mixpanel en Optimizely.


A/B-test tools: A/B-testen is een krachtige manier om verschillende versies van een product of marketingcampagne te testen om te zien welke beter presteert. Tools als Optimizely en VWO maken het eenvoudig om snel en efficiënt A/B-tests op te zetten en uit te voeren.


Tools voor gebruikerstesten: Gebruikerstesten zijn een cruciaal onderdeel van het experimenteer-proces, omdat je daarmee feedback van echte gebruikers kunt verzamelen. Er zijn een aantal tools voor gebruikerstesten beschikbaar, waaronder UserTesting.com en UsabilityHub.


Agile projectmanagement software: Agile projectmanagementmethoden zijn zeer geschikt voor de “faal snel, leer sneller” aanpak, omdat ze de nadruk leggen op iteratieve ontwikkeling en frequente feedback. Tools als Trello en Asana kunnen je helpen om agile methodes in je onderneming te implementeren.


Veel voorkomende uitdagingen bij de implementatie van een “faal snel, leer sneller”-aanpak 


Er zijn een aantal gemeenschappelijke uitdagingen waarmee ondernemingen te maken kunnen krijgen als ze de “faal snel, leer sneller”-aanpak willen invoeren. Niet elke onderneming krijgt er mee te maken, maar zo wel is het verstandig hier op voorbereid te zijn.


Weerstand tegen verandering: Een van de allergrootste uitdagingen bij het invoeren van de “faal snel, leer sneller”-aanpak is de natuurlijke weerstand tegen verandering. Medewerkers kunnen aarzelen om risico’s te nemen of te experimenteren met nieuwe ideeën. Al helemaal als ze gewend zijn aan een meer traditionele en management aanpak. 


Gebrek aan middelen: Experimenteren en snel leren vergen tijd en middelen. Dit kan een uitdaging zijn voor ondernemingen met beperkte budgetten of weinig medewerkers.


Faalangst: Veel medewerkers kunnen aarzelen om te experimenteren en risico’s te nemen omdat ze te bang zijn om te falen. 


Gebrek aan gegevens of inzichten: Snel leren vereist toegang tot gegevens en inzichten én het kunnen interpreteren van deze informatie. Als je onderneming niet over de nodige gegevens of analysemogelijkheden beschikt, kan het een uitdaging zijn om de “faal snel, leer sneller”-aanpak toe te passen. 


Moeite met het implementeren van nieuwe workflows: Het implementeren van nieuwe workflows kan een uitdaging zijn. Vooral in grotere ondernemingen waar traditie en ‘zo doen we het altijd al’ de overhand heeft. 


Voorbeelden van ondernemingen die met succes “faal snel, leer sneller’ hebben ingevoerd .

Voorbeelden van ondernemingen die met succes de “faal snel, leer sneller”-aanpak hebben ingevoerd, kunnen waardevolle inzichten en inspiratie bieden voor ondernemingen die deze filosofie willen omarmen. Hier volgen enkele voorbeelden om te overwegen:


Amazon: Amazon staat bekend om zijn praktijk om snel en zonder fanfare nieuwe producten en functies te lanceren. Daarnaast zijn ze in staat deze vervolgens te herhalen op basis van feedback van klanten. Deze aanpak heeft Amazon geholpen een van de meest succesvolle en innovatieve ondernemingen ter wereld te worden.


Google: Google’s “20% tijd” beleid, dat medewerkers toestaat een deel van hun werkweek te besteden aan projecten die niet direct verband houden met hun primaire taken, is een ander voorbeeld van de “faal snel, leer sneller” aanpak in actie. Dit beleid heeft geleid tot een aantal succesvolle producten en functies, waaronder Gmail en Google Maps.


Airbnb: Airbnb staat bekend om zijn cultuur van experimenteren en snel leren. De onderneming vertrouwt sterk op feedback van gebruikers en tests om haar platform en gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Deze aanpak heeft Airbnb geholpen een van de meest succesvolle ondernemingen in de sharing economy te worden.


Slack: Slack is een andere onderneming die de “fail fast, learn rapidly” aanpak heeft omarmd. De onderneming test regelmatig nieuwe functies en ideeën, en doet er alles aan om te leren van haar mislukkingen. Deze aanpak heeft ertoe bijgedragen dat Slack een van de populairste communicatie-tools op de werkplek is geworden.


Dropbox: Dropbox staat bekend om zijn iteratieve aanpak van productontwikkeling, waarbij ideeën snel en vaak worden getest en verfijnd. De onderneming moedigt haar medewerkers ook aan om te experimenteren en risico’s te nemen, en ziet mislukking als een natuurlijk onderdeel van het innovatieproces. Deze aanpak heeft Dropbox geholpen een van de meest succesvolle ondernemingen voor cloud-opslag ter wereld te worden.


Conclusie

Eigenlijk is het raar dat niet elke onderneming werkt volgens het ‘faal snel, leer sneller’ principe. Echter niet elke onderneming of markt vraagt om voortdurende innovatie. Sommige willen het liever bij het oude houden en wachten tot de concurrentie hen voorbij streeft. 

9 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


Recente Artikelen

bottom of page