top of page

DE TOEKOMST VAN LEIDERSCHAP 2030: 7 TRENDS, ONTWIKKELINGEN EN VOORSPELLINGEN

Bijgewerkt op: 19 apr.

Gedreven door een complex web van socio-economische, technologische en culturele veranderingen evolueert leiderschap in een ongekend tempo. Ik voorspel hieronder voor 2030 zes belangrijke trends waar leiders van nu in de nabije toekomst rekening mee moeten houden.


1. Het welzijn van medewerkers krijgt prioriteit 

Deze trend is gelukkig al reeds gaande, maar leiderschap zal nog meer evolueren naar een meer mensgerichte benadering. De fysieke en mentale gezondheid van medewerkers krijgt prioriteit. Leiders van nu zullen zich moeten richten op creëren en in stand houden van een positieve werkomgeving die de balans tussen werk en privé bevordert. Daarnaast zal er actief en consequent aandacht moeten worden besteed aan hoe de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers kan worden verbeterd. 


Denk hierbij aan het bieden van toegang tot faciliteiten zoals een sportschool, wellness programma’s en weerbaarheidstrainingen. Maar denk ook aan het stimuleren van het regelmatig nemen van pauzes en vakanties, het voorkomen van een te hoge werkdruk en het faciliteren van gezond eten.


Een belangrijk aspect voor de leiders in 2030 is dat zij zelf het goede voorbeeld moeten geven door ook hun eigen welzijn prioriteit geven. Dat wil zeggen dat leiders in eerste instantie voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid moeten zorgen. Zaken als extreem overgewicht of ongezonde gewoontes zullen binnen een leiderschapsrol daardoor in de toekomst niet meer worden getolereerd.


2. Focus als leider op persoonlijk leiderschap en autonomie

De afgedwongen hiërarchie zoals we die nu nog vaak zien zal binnen de meeste sectoren langzaam verdwijnen en plaats maken voor persoonlijk leiderschap en autonomie. Er zal van medewerkers verwacht worden dat ze zelf meer verantwoordelijkheid nemen en buiten hun omschreven taak of functie gaan denken en handelen. Dat vraagt om een leiderschapsstijl die faciliteert en medewerkers ondersteunt om te groeien en ze in hun kracht zet. 


De leider van straks zal nog meer moeten leren omgaan met het loslaten van controle en al zeker niet meer mogen micromanagen. De rol van de leider zal verschuiven naar het stimuleren van autonomie op de werkvloer, het ontwikkelen van talenten en het erkennen en waarderen van ondernomen initiatieven. Ongeacht of de uitkomst positief of negatief is. 


3. Anticiperen op radicale verandering 

Leiders in 2030 zullen meer dan ooit moeten kunnen anticiperen op radicale veranderingen of deze zelf in beweging moeten kunnen zetten. De wereld zal sneller blijven veranderen en dat wil zeggen dat wat vandaag een succes is, morgen al achterhaald kan zijn. Bijvoorbeeld door de invloed van technologische ontwikkelingen. Leider moeten zelf ‘adaptive to change’ zijn en teams opbouwen die hier mee om kunnen gaan. 


Dit wil zeggen dat innovatie en disruptie hoog op de kalender komt te staan en medewerkers gefaciliteerd moeten worden om disruptief te kunnen zijn in denken en handelen. Medewerkers moeten zich gestimuleerd voelen om risico’s te nemen en out-of-the-box te denken. Hierdoor wordt een mindset van ‘Fail Fast & Learn Rapidly’ een van de belangrijkste assets van een onderneming en de leider van de toekomst is hiervoor verantwoordelijk.


4. Navigeren door de digitale revolutie

De digitale revolutie is alomtegenwoordig geworden en heeft de manier waarop we werken, communiceren en strategieën maken in rap tempo verandert. Leiders van morgen mogen geen passagiers meer zijn, maar moeten actieve bestuurders worden. De komst van big data, kunstmatige intelligentie en machine learning biedt leiders een schat aan informatie die nog nooit eerder is vertoond. Dit zal alleen maar toenemen en meer informatie is mooi, maar vraagt ook om een helder analytisch en strategisch vermogen om die data om te zetten in waardevolle acties en resultaten.


Natuurlijk zullen er dankzij de razendsnelle technologische ontwikkelingen ook meer tools komen die zullen helpen om de data te structureren, maar het blijft aan de leider om sneller dan ooit keuzes te maken. Daarnaast moet de leider in staat zijn de technologische ontwikkelingen bij te benen en op de juiste manier in te zetten. Dat geldt overigens niet alleen voor de leider van 2030, maar ook voor de medewerkers. Leiders zullen uitermate nieuwsgierig moeten zijn en blijven en die nieuwsgierigheid ook moeten stimuleren bij hun teams. 


5. Emotionele en culturele intelligentie bevorderen

Door meer autonomie op de werkvloer en de toenemende globalisering zal er meer en op een andere manier worden samengewerkt. Er zal een toenemende onderlinge afhankelijkheid en integratie tussen landen, economieën, culturen en mensen over de hele wereld komen. Leiders en hun teams zullen die emotionele en culturele intelligentie in huis moeten hebben om hier wijs en effectief mee om te kunnen gaan. 


Leiders in 2030 zullen meer dan ooit in staat moeten zijn om te verbinden en verschillen in aanpak of denkwijze om te zetten in een voordeel. Dit vraagt om veel tolerantie, nieuwsgierigheid en flexibiliteit in denken en handelen. Ook hier heeft de leider van 2030 een voorbeeldrol. Door de toenemende diversiteit aan mensen, aanpak van werk of uitdagingen en de toenemende autonomie zal niet alles gaan zoals de leider dit zelf gedaan zou hebben. Dit vraagt dus in de eerste plaats om een flexibele en wijze mindset van de leider om hier mee om te kunnen gaan.


6. Verbind de machine aan de menselijke natuur

Leiders zullen in 2030 het vermogen moeten hebben om de machine – de onderneming – continu aan te passen aan de menselijke natuur. Nu is dat meestal nog andersom. Medewerkers hebben zich te schikken aan de processen en procedures van de onderneming. Ook als dat volledig tegen hun natuur in gaat. Denk aan on-flexibele werktijden en werkzaamheden volgens strikt voorgeschreven regels moeten doen. 


Maar vooral belangrijk wordt het om de machine en alle betrokkenen bij te laten dragen aan een betere en meer toekomstvriendelijke wereld. Niet omdat dit voorgeschreven wordt door overheden, maar omdat ook dat in de menselijke natuur zit. Van nature doen wij niet aan verspilling, zorgen we voor elkaar en de natuur en proberen we niets kapot te maken. Al zeker niet onze eigen leefomgeving. 


Echte leiders van de toekomst begrijpen dit en dragen hier met hun toekomst gedreven leiderschapsstijl actief aan bij. Niet omdat het moet, maar omdat het kan, bij ons als mens past en we daar blij en beter van worden.


7. Heb een purpose of sterf

De belangrijkste eigenschap die elke leider in 2030 zal hebben is het omarmen en actief uit kunnen dragen wat de purpose van de onderneming is. Ondernemingen die geen inspirerende purpose hebben zullen als ze al bestaan, geen lang bestaansrecht hebben. Leiders begrijpen dit en dragen met hart en ziel bij aan de zingeving van de onderneming. Het is de reden dat ze doen wat ze doen en waarom ze binnen de onderneming actief zijn. 


De purpose van de onderneming ligt volledig in lijn met waar de leiders zelf in geloven en dat maakt ze passioneel, gedreven, koervast op de lange termijn en weerbaar. 

Al met al zal het leiderschap van 2030 van leiders vereisen dat ze het welzijn van medewerkers vooropstellen, persoonlijk leiderschap omarmen, radicale veranderingen omarmen, de digitale revolutie navigeren, emotionele en culturele intelligentie bevorderen, de machine met de menselijke natuur verbinden en het doel van het bedrijf omarmen. Door deze trends, ontwikkelingen en voorspellingen te begrijpen, kunnen de leiders van vandaag zichzelf en hun onderneming beter voorbereiden op de uitdagingen en kansen die voor ons liggen in het veranderende landschap van leiderschap.

73 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


Recente Artikelen

bottom of page