top of page

Attitude als Anker: Hoe Jouw Onderneming Echt Karakter Krijgt

In mijn business canvas die ik voor ondernemingen gebruik is een van de laatste vragen wat de attitude van de onderneming zou moeten zijn. Niet te verwarren met het imago van een onderneming, want dat is de verschijningsvorm van de attitude. Keer op keer merk ik hoeveel moeite mensen hebben om een attitude te definiëren. Niet dat iedereen hier dagelijks mee bezig hoeft te zijn, maar wat me opvalt is dat bijna niemand hier eerder over nagedacht heeft.  


Wat is de attitude van een onderneming?

Je komt weleens iemand tegen die heel grappig, gevat of juist heel serieus is. Dat merk je met name aan zijn of haar taalgebruik. Maar iemand kan ook heel innemend of enthousiast zijn. In dat geval komt er vaak ook een bepaalde lichaamstaal bij kijken. Een attitude is dus een manier van communiceren en doen en bij een onderneming werkt dit ook zo. 


Tijdens de attitude sessies worden vaak termen als ‘professioneel’, ‘samen’, ‘klantvriendelijk’ of ‘integer’ genoemd. Maar dit gaat meer over manier van werken, waarden en randvoorwaarden voor een onderneming. Bijvoorbeeld professionaliteit en klantvriendelijkheid worden in veel contexten als een basisverwachting gezien. Klanten gaan ervan uit dat een bedrijf professioneel is in zijn handelingen, communicatie en dienstverlening. Het is meer een fundamentele vereiste dan een unieke eigenschap die een merk onderscheidt van anderen. Samen en integer zegt meer iets over de interne cultuur en dus de waarden die je gezamenlijk met elkaar afspreekt. 


Een attitude is een manier van communicatie en de verschijningsvormen van de onderneming waarmee ze herkenbaar worden. Het is namelijk verwarrend als er de ene dag een e-mail uitgaat naar een klant op een hele zakelijke toon, om vervolgens de dag erna heel joviaal te communiceren. 


Hoe definieer je de attitude van een onderneming?

Pas als je een visie, missie, de purpose, de Big WHY, de entiteit, de producten en diensten en kernstrategie hebt gedefinieerd, kun je de attitude bepalen. De attitude moet namelijk ondersteunend zijn aan het geheel. Je kiest als het ware een attitude die zowel bij jou als onderneming past en het meest geschikt is als communicatiestijl naar de buitenwereld. 


Het is een beetje alsof je niet op gympen naar een gala gaat en ook niet in je vol bravoure en joligheid een begrafenis bezoekt. 


Hoe omschrijf je een attitude?

Een attitude kan een woord, een combinatie van enkele woorden of een korte zin zijn. Bijvoorbeeld: 


Avontuurlijk,

Wijs en bescheiden,  

Of,

Rebels met een vleugje zelfspot.


Om tot een attitude te komen en te ‘voelen’ of deze bij de onderneming past kun je een korte tekst in die stijl schrijven. Hieronder staan 5 versies die elk een bepaalde attitude vertegenwoordigen. Na de 5 korte teksten lees je met welke attitude de tekst geschreven is. 


Versie 1:

Duik in een wereld waar het onverwachte koning is en elk moment een kans biedt om te glimlachen. Hier, bij ons, is het alledaagse doorspekt met verrassingen, en groei gaat hand in hand met vreugde. Ontdek een plek waar creativiteit geen grenzen kent en waar jouw bedrijf bloeit op de golven van enthousiasme. Ben je klaar om de wereld op een lichtvoetige manier te veroveren?


Versie 2:

Wandel met vastberaden stappen door een wereld waar elk woord en elke daad de echo van zekerheid draagt. In ons domein is elke strategie doordrenkt met de kracht van overtuiging, en elke beslissing staat als een baken van betrouwbaarheid. Hier bouwen bedrijven op fundamenten zo solide als graniet, stralend met de glans van succes. Sta jij stevig genoeg om je bij ons aan te sluiten?


Versie 3: 

In een oase van kalmte en diepgang, waar de tijd zelf wijzer lijkt, delen wij de schatten van kennis en inzicht. Onze gemeenschap is een toevluchtsoord voor hen die zoeken naar harmonie tussen groei en goedheid, tussen bedrijvigheid en bedachtzaamheid. Hier wordt succes gemeten in duurzame impact en de rijpheid van besluiten. Ben je klaar om de diepten van betekenisvol succes te verkennen?


Versie 4: 

Stap een wereld binnen waar grenzen enkel dienen als uitnodigingen voor het onbekende. Bij ons is elke uitdaging een avontuur, elke onderneming een ontdekkingsreis. Met hartstocht als kompas en durf als metgezel, zoeken wij samen naar schatten verborgen achter de horizon van het gebruikelijke. Durf jij het aan om je kaart opnieuw te tekenen?


Versie 5:

Betreedt een speelveld waar elke norm uitgedaagd wordt, waar de toekomst vandaag begint. In onze wereld zijn ideeën de bouwstenen van morgen, en is elke stap voorwaarts een sprong in het onbekende. Hier is vernieuwing meer dan een doel; het is onze taal, het ritme waarin we handelen, de lucht die we inademen. Klaar om de wereld niet alleen anders te zien, maar hem anders te maken?


De uitkomst:

Versie 1 heeft de attitude: Wij stralen plezier uit

Versie 2 heeft de attitude: Wij hebben zelfvertrouwen

Versie 3 heeft de attitude: Wij zijn wijze leiders

Versie 4 heeft de attitude: Wij zijn avontuurlijk

Versie 5 heeft de attitude: Wij zijn innovatieve denkers


Al deze attitudes zoals "speels", "zelfverzekerd", "wijs", "avontuurlijk"en "innovatief" geven specifieke, karakteristieke eigenschappen weer die kunnen helpen bij het vormen van een unieke merkidentiteit. Deze attitudes kunnen effectief worden gebruikt in marketing- en communicatiestrategieën om een specifiek publiek aan te trekken en een emotionele connectie met hen te vormen. Ze laten toe om op een meer betekenisvolle en gedenkwaardige manier te communiceren, zowel in tekst als in beeld, en kunnen helpen om het merk te positioneren binnen een bepaalde niche.


Het kiezen van een specifieke en uitgesproken attitude helpt een onderneming dus om zich te onderscheiden, waarbij het niet alleen gaat om wat je doet, maar vooral om hoe je het doet en hoe je daarover communiceert naar je doelgroep.


Welke woorden kun je beter niet gebruiken voor een attitude omschrijving

Er zijn heel veel woorden die minder geschikt zijn om je attitude te omschrijven. Meestal omdat ze te generiek, eerder een kernwaarde of een fundament voor elke onderneming zijn. Denk bijvoorbeeld aan:


Professioneel - Hoewel belangrijk, wordt dit vaak als basisverwachting gezien en onderscheidt het een merk niet echt.

Succesvol - Dit is een doelstelling of resultaat, geen houding of manier van zijn.

Kwalitatief  - Een fundament en een breed en subjectief begrip dat te vaak wordt gebruikt en weinig onderscheidend vermogen heeft.

Betrouwbaar  - Net als professionaliteit, wordt betrouwbaarheid vaak verwacht en is het niet specifiek genoeg om een unieke attitude weer te geven.

Efficiënt  - Hoewel positief, beschrijft dit meer een manier van werken dan een merkpersoonlijkheid.

Duurzaam  - Dit is meer een principe of doelstelling dan een attitude. Het geeft wel belangrijke waarden aan, maar zegt weinig over de persoonlijkheid of benadering van een bedrijf.

Flexibel  - Dit beschrijft meer een operationele capaciteit dan een unieke houding of manier van communiceren.

Klantgericht  - Hoewel essentieel, is dit een basisverwachting van elke onderneming en onderscheidt het niet echt in termen van attitude.

Toegankelijk  - Dit woord beschrijft meer een eigenschap of beleid dan een onderscheidende manier van zijn of communiceren.

Transparant  - Net als toegankelijkheid en klantgerichtheid, is transparantie tegenwoordig een basisverwachting en geen unieke attitude.

Verantwoordelijk  - Dit is een waarde of principe dat van elk bedrijf wordt verwacht, geen onderscheidende attitude.

Gedreven  - Hoewel dit een positieve eigenschap is, is het te vaag en algemeen om als een unieke attitude te dienen.

Passievol - Passie is belangrijk, maar als losstaand woord te algemeen en onvoldoende specifiek om de unieke uitstraling van een onderneming te beschrijven.

Authentiek - Authenticiteit is essentieel, maar het wordt zo breed gebruikt dat het zijn kracht als onderscheidende factor heeft verloren. Daarnaast is authenticiteit een gevolg van een gedegen doorgevoerde attitude.


Het belang van een goed omschreven attitude van een onderneming

Het definiëren van de attitude van een onderneming vereist een diep begrip van wat je merk vertegenwoordigt en hoe het zich wil positioneren in de markt. Het gaat verder dan het simpelweg kiezen van een reeks positieve adjectieven; het vereist een doordachte overweging van hoe je wilt dat je merk wordt ervaren en onthouden.


Een effectieve attitude is authentiek en consistent in alle uitingen van het merk, van klantenservice tot marketingcampagnes, van interne communicatie tot productontwikkeling. Het dient als de rode draad die de ervaringen van je klanten met je merk verbindt, waardoor ze niet alleen begrijpen wat je doet, maar vooral hoe en waarom je het doet.


Bij het kiezen van de juiste attitude voor jouw onderneming, overweeg dan niet alleen wat onderscheidend en aantrekkelijk is voor je doelgroep, maar ook wat duurzaam en haalbaar is voor je team om waar te maken. Het moet een natuurlijke uitdrukking zijn van de identiteit en cultuur van je bedrijf, iets dat je team met trots kan dragen en uitdragen.


Wat is het verschil tussen een attitude en brand identity?

Het verschil tussen een attitude en een brand identity (merkidentiteit) ligt in de focus en manifestatie van hoe een merk zich presenteert en communiceert met zijn doelgroep. Beide concepten zijn cruciaal voor het opbouwen van een sterk en herkenbaar merk, maar ze dienen verschillende aspecten van de merkervaring.


Attitude richt zich op de emotionele, psychologische en gedragsmatige kant van een merk. Het gaat over de persoonlijkheid van het merk, de waarden die het uitdraagt, en de toon van de communicatie. Een attitude beïnvloedt hoe een merk interactie aangaat met zijn klanten, de stem van het merk, en de algemene houding of het gevoel dat het merk wil overbrengen. Dit aspect bepaalt de emotionele connectie en de relatie die het merk opbouwt met zijn publiek. De attitude van een merk is de basis waarop de merkbeleving wordt gebouwd en is essentieel voor het definiëren van de kernboodschappen en de communicatiestrategie.


Brand identity, daarentegen, is de visuele en fysieke verschijningsvorm van het merk. Het omvat alle tastbare elementen die het merk identificeerbaar maken, zoals logo's, kleurenschema's, typografie, verpakking, en andere designelementen. Brand identity vertaalt de attitude en de waarden van het merk naar een visueel herkenbaar geheel. Het zorgt voor visuele consistentie over verschillende media en contactpunten heen, waardoor het merk makkelijk herkend wordt door consumenten en zich onderscheidt van concurrenten.


Het belangrijkste verschil tussen deze twee concepten is dus dat de attitude van een merk gaat over de 'ziel' en het 'karakter' van het merk, de manier waarop het merk 'voelt' en 'spreekt', terwijl de brand identity de 'look' en 'appearance' betreft, de manier waarop het merk 'gezien' wordt. Eerst moet de attitude gedefinieerd worden, omdat deze de richtlijnen biedt voor de ontwikkeling van de brand identity. Samen vormen ze een complete merkervaring, waarbij de attitude de emotionele verbinding legt en de brand identity zorgt voor visuele herkenbaarheid en consistentie.


Q&A

Wat is ondernemings-attitude?

Ondernemings-attitude verwijst naar de manier van communiceren en handelen van een onderneming. Het omvat de persoonlijkheid, waarden en de toon van de communicatie, beïnvloed door zowel taalgebruik als lichaamstaal binnen een zakelijke context.


Waarom is het definiëren van een ondernemings-attitude belangrijk?

Het definiëren van een ondernemings-attitude is essentieel voor het bouwen van een herkenbare en consistente merkervaring. Het helpt bij het vormen van een emotionele connectie met het publiek en ondersteunt de merkidentiteit en positionering in de markt.


Hoe bepaal je de juiste ondernemings-attitude?

De juiste ondernemings-attitude bepalen vereist een diepgaand begrip van de visie, missie, de purpose (Big WHY), de entiteit, producten en diensten, en de kernstrategie van de onderneming. Op basis daarvan kies je een attitude die zowel authentiek is voor de onderneming als effectief in de communicatie naar buiten. Dit proces zorgt ervoor dat de gekozen attitude de algehele doelen en waarden van de onderneming ondersteunt en versterkt.


Kunnen voorbeelden van ondernemings-attitudes gegeven worden?

Voorbeelden van ondernemings-attitudes zijn "Wij stralen plezier uit", "Wij hebben zelfvertrouwen", "Wij zijn wijze leiders", "Wij zijn avontuurlijk", en "Wij zijn innovatieve denkers". Deze attitudes weerspiegelen de unieke persoonlijkheid en benadering van de onderneming in hun communicatie en acties.


Wat is het verband tussen ondernemings-attitude en brand identity?

Ondernemings-attitude en brand identity zijn nauw met elkaar verbonden; de attitude vormt de emotionele en psychologische basis van hoe een onderneming wil worden waargenomen en ervaren, terwijl de brand identity dit concept visueel en fysiek manifesteert. De attitude beïnvloedt de toon en stijl van communicatie, terwijl de brand identity zorgt voor een consistente visuele presentatie die aansluit bij deze communicatiestijl. Samen creëren ze een holistische merkervaring die zowel de innerlijke waarden als de uiterlijke verschijning van het merk omvat.

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


Recente Artikelen

bottom of page