top of page

PRESTEER GOED DOOR GOED TE DOEN: HET ZAKELIJKE BELANG VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

Als ondernemingen groeien en succesvol zijn, is het gemakkelijk om op te gaan in de dagelijkse gang van zaken en je alleen te richten op financieel succes. Maar ondernemingen hebben ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving. Zeker de samenleving waarbinnen zij actief zijn. Betrokkenheid bij de samenleving is meer dan een goede PR zet; het is een kans voor ondernemingen om iets terug te doen voor de mensen die hen steunen. Dat deden al veel ondernemingen in het verleden, maar gelukkig worden het er steeds meer die dat beseffen. 


Er zijn veel manieren waarop ondernemingen betrokken kunnen raken bij hun gemeenschap, van donaties aan plaatselijke liefdadigheidsinstellingen tot vrijwilligerswerk bij maatschappelijke ondernemingen. Door dit te doen kunnen ondernemingen een positieve reputatie opbouwen en de relaties met klanten en stakeholders versterken. Bovendien kan maatschappelijke betrokkenheid de motivatie en de betrokkenheid van medewerkers vergroten en toptalenten aantrekken diet dezelfde waarden delen.


Of je nu een kleine ondernemer bent of de CEO van een grote onderneming, er zijn veel manieren om betrokken te raken en een verschil te maken. Hieronder staan vijf manieren waarop ondernemingen een positieve invloed kunnen uitoefenen op de samenleving en hoe anderen ondernemingen dat in de praktijk doen. 


1. Doneer aan plaatselijke goede doelen en non-profitorganisaties

Doneren aan lokale goede doelen en non-profitorganisaties is een geweldige manier voor ondernemingen om goed te doen en daarmee een positieve invloed uit te oefenen op de samenleving. Door organisaties te steunen die zich inzetten om het leven van mensen in nood te verbeteren, kunnen ondernemingen niet alleen een verschil maken in het leven van anderen, maar ook hun eigen merkreputatie verbeteren.


Met name door organisaties te steunen die aansluiten bij hun waarden, kunnen ondernemingen een sterke reputatie opbouwen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit kan helpen om klanten aan te trekken en te behouden die waarde hechten aan ondernemingen die iets terugdoen voor hun gemeenschap.


Door samen te werken met lokale ondernemingen kunnen zij relaties opbouwen met leden van de lokale gemeenschap en andere belanghebbenden. Dit kan leiden tot mogelijkheden voor samenwerking en gezamenlijke doelen, en tot een grotere zichtbaarheid en klantenbinding.


Er zijn veel lokale goede doelen en non-profitorganisaties waaraan ondernemingen kunnen doneren. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld doneren aan ondernemingen die voedsel en onderdak bieden aan mensen in nood, zoals plaatselijke voedselbanken of daklozenopvangcentra. Ze kunnen ook doneren aan ondernemingen die onderwijs ondersteunen, zoals naschoolse programma’s of bijlessen. Andere mogelijkheden zijn ondernemingen die milieuduurzaamheid, dierenwelzijn of toegang tot de gezondheidszorg bevorderen.


Voorbeelden van grote ondernemingen die doneren 

Voorbeelden uit de praktijk van ondernemingen die aan plaatselijke goede doelen en non-profitorganisaties hebben gedoneerd en een positieve invloed op hun gemeenschap hebben gehad zijn voorbeelden:


TOMS Shoes: Voor elk paar verkochte schoenen doneert TOMS Shoes een paar schoenen aan een kind in nood. Ze hebben meer dan 100 miljoen paar schoenen geschonken aan kinderen in meer dan 70 landen. Behalve schoenen doneren ze ook een deel van hun winst aan initiatieven voor schoon water en andere goede doelen.


Starbucks: Starbucks zet zich in om terug te geven aan de gemeenschappen waar ze ondernemingen hebben. Ze hebben een programma genaamd “Starbucks Community Service” dat medewerkers aanmoedigt om vrijwilligerswerk te doen in hun plaatselijke gemeenschap. Ze werken ook samen met lokale ondernemingen om voedsel, koffie en andere middelen te doneren aan mensen in nood.


PepsiCo: PepsiCo heeft een programma genaamd “PepsiCo Gives Back” dat een verscheidenheid aan goede doelen steunt. Ze doneren onder meer aan ondernemingen die gezondheid en welzijn, duurzame landbouw en rampenbestrijding bevorderen. Ze moedigen hun medewerkers ook aan om vrijwilligerswerk te doen in hun lokale gemeenschappen en bieden gelijke donaties voor bijdragen van medewerkers.


2. Sponsoring van evenementen en programma’s

Sponsoring van plaatselijke evenementen en programma’s is een andere effectieve manier voor ondernemingen om een positieve invloed uit te oefenen op de samenleving.

Een van de belangrijkste voordelen van sponsoring van evenementen is een grotere zichtbaarheid van het merk binnen de lokale gemeenschap. Door een plaatselijk evenement te sponsoren, kunnen bedrijven een breder publiek bereiken en dit kan helpen nieuwe klanten aan te trekken en loyaliteit op te bouwen bij bestaande klanten.


Er zijn veel verschillende soorten evenementen en programma’s die ondernemingen kunnen sponsoren. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld liefdadigheidswandelingen of -lopen sponsoren om geld in te zamelen voor een plaatselijk doel. Ze kunnen ook jeugdsportcompetities sponsoren om plaatselijke sporters te steunen en een gezonde levensstijl te bevorderen. Andere opties zijn muziekfestivals, kunstvoorstellingen en buurtmarkten.


Het effect van sponsoring van evenementen kan groot zijn. Een onderneming die bijvoorbeeld een liefdadigheidswandeling sponsort, kan helpen geld in te zamelen voor een goed doel en hun naamsbekendheid vergroten onder deelnemers en toeschouwers. Een onderneming die een jeugdsportcompetitie sponsort, kan jonge sporters hulpmiddelen bieden en relaties opbouwen met hun gezinnen en de gemeenschap in het algemeen.


Voorbeelden van grote ondernemingen die evenementen en programma’s sponsoren

Voorbeelden uit de praktijk van ondernemingen die (lokale) evenementen en programma’s hebben gesponsord en een positieve invloed hebben gehad op hun gemeenschap zijn voorbeelden:


Nike: Nike is een belangrijke sponsor van jeugdsportcompetities en evenementen over de hele wereld. Ze hebben initiatieven gesponsord zoals het Nike Community Impact Fund, dat geld beschikbaar stelt voor jeugdsportprogramma’s in kansarme gebieden. Ze sponsoren ook individuele atleten en teams om een gezonde levensstijl te bevorderen en deelname aan sport aan te moedigen.


REI: REI is een onderneming die outdooruitrusting en -kleding verkoopt en zich inzet voor de bevordering van openluchtrecreatie en milieubeheer. Ze sponsoren evenementen en programma’s die buitenactiviteiten bevorderen, zoals de REI Outessa retraites voor vrouwen, die buitenactiviteiten en workshops over verschillende onderwerpen aanbieden.


Warby Parker: Warby Parker is een brillenonderneming die zich inzet voor sociale verantwoordelijkheid en het bevorderen van toegang tot zorg voor jouw visie. Ze sponsoren programma’s die gratis of goedkope visiezorg bieden aan minderbedeelde gemeenschappen, zoals hun Pupils Project, dat gratis visiescreenings en brillen biedt aan schoolkinderen in nood.


KIND Snacks: KIND Snacks is een onderneming die gezonde snacks maakt en zich inzet voor het bevorderen van vriendelijkheid en gemeenschap. Ze sponsoren evenementen en programma’s die vriendelijkheid en gemeenschap bevorderen, zoals hun KIND Heroes programma, dat individuen erkent en beloont die vriendelijke daden verrichten in hun gemeenschap.


3. Het invoeren van duurzame innitiatieven

Het invoeren van duurzame innitiatieven is een belangrijke manier voor ondernemingen om een positief effect op het milieu te hebben en een reputatie van sociale verantwoordelijkheid op te bouwen. Door hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame innitiatieven te bevorderen, kunnen ondernemingen niet alleen het milieu helpen beschermen, maar ook hun resultaat verbeteren en klanten aantrekken die duurzaamheid belangrijk vinden.


Er zijn veel duurzame initiatieven die ondernemingen kunnen toepassen. Ze kunnen bijvoorbeeld afval verminderen door herbruikbare of biologisch afbreekbare materialen te gebruiken, recyclingprogramma’s uit te voeren en verpakkingen te beperken. Ze kunnen ook milieuvriendelijke producten gebruiken, zoals energiezuinige lampen en apparaten, niet-giftige schoonmaakmiddelen en voertuigen met een lage uitstoot.


Door duurzame praktijken toe te passen, kunnen ondernemingen niet alleen hun milieueffecten verminderen, maar ook hun resultaten verbeteren. Zo kan een lager energieverbruik de energierekening verlagen, en het gebruik van milieuvriendelijke producten kan afval verminderen en geld besparen op materialen.


Voorbeelden van grote ondernemingen die duurzame innitiatieven hebben doorgevoerd

Voorbeelden van ondernemingen die duurzame innitiaieven hebben ingevoerd als onderdeel van hun inzet om goed te doen zijn onder andere:


IKEA: IKEA is een onderneming die zich inzet voor duurzaamheid en het verkleinen van haar ecologische voetafdruk. Ze hebben in al hun activiteiten duurzame praktijken ingevoerd, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in hun winkels en magazijnen, het betrekken van materialen uit duurzame bossen, en het ontwerpen van producten met het oog op circulariteit en duurzaamheid.


Seventh Generation: Seventh Generation is een onderneming die milieuvriendelijke schoonmaakproducten maakt en zich inzet voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Ze hebben duurzame praktijken toegepast in al hun activiteiten, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in hun faciliteiten, het gebruik van gerecyclede materialen in hun verpakkingen, en het ontwerpen van producten die veilig zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.


Eileen Fisher: Eileen Fisher is een modeonderneming die zich inzet voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Zij hebben in hun hele bedrijfsvoering duurzame praktijken toegepast, zoals het gebruik van biologische en gerecyclede materialen in hun kleding, het verminderen van afval in hun productieprocessen, en het toepassen van circulaire ontwerpprincipes om de levensduur van hun producten te verlengen.


4. Aanbieden van programma’s voor beroepsopleiding en het ontwikkelen van vaardigheden

Het aanbieden van programma’s voor beroepsopleiding en het ontwikkelen van vaardigheden is een effectieve manier voor ondernemingen om een positieve invloed op de maatschappij uit te oefenen en een sterk, geschoold personeelsbestand op te bouwen. Door hun medewerkers opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, kunnen ondernemingen niet alleen hun resultaten verbeteren, maar ook de economische groei bevorderen en de plaatselijke gemeenschap steunen.


Er zijn veel voordelen verbonden aan het aanbieden van jobtraining en het ontwikkelen van vaardigheden. Voor ondernemingen kunnen deze programma’s de productiviteit verbeteren, het verloop verminderen en de tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers vergroten. Door te investeren in de professionele ontwikkeling van hun medewerkers kunnen ondernemingen ook toptalent aantrekken en behouden en een reputatie opbouwen als een aantrekkelijke werkplek.


Voor de gemeenschap kunnen programma’s voor opleiding en ontwikkeling van vaardigheden de economische groei en sociale mobiliteit bevorderen. Door plaatselijke bewoners opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, kunnen ondernemingen bijdragen tot de vorming van geschoolde arbeidskrachten en de plaatselijke economie ondersteunen. Dit kan leiden tot meer kansen op werk, hogere lonen en een betere kwaliteit van leven voor de leden van de gemeenschap.


Er zijn veel verschillende soorten opleidingen en programma’s voor het ontwikkelen van vaardigheden die ondernemingen kunnen aanbieden. Ze kunnen bijvoorbeeld training op de werkplek, stages, mentorprogramma’s en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling aanbieden. Ze kunnen ook samenwerken met plaatselijke scholen en ondernemingen om training en onderwijs te bieden aan de inwoners.


Voorbeelden van grote ondernemingen die programma’s voor beroepsopleiding en het ontwikkelen van vaardigheden aanbiedt

Ondernemingen die jobtraining en programma’s voor het ontwikkelen van vaardigheden aanbieden als onderdeel van hun inzet om goed te doen en een positieve invloed te hebben op hun gemeenschappen zijn bijvoorbeeld:


The Home Depot: The Home Depot zet zich in om hun medewerkers jobtraining en mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen aan te bieden. Ze bieden een verscheidenheid aan trainingsprogramma’s, zoals hun “Path to Pro” programma, dat praktijkgerichte training en onderwijs biedt aan aspirant-vakmensen. Ze bieden ook training op de werkplek, mentorprogramma’s en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling voor hun medewerkers.


Walmart: Walmart zet zich in om hun medewerkers jobtraining en mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen aan te bieden. Ze bieden een verscheidenheid aan opleidingsprogramma’s, zoals hun “Academies” programma, dat opleiding en onderwijs biedt aan winkelmedewerkers en supervisors. Ze bieden ook programma’s voor leiderschapsontwikkeling, mentorprogramma’s en carrièremogelijkheden voor hun medewerkers.


Salesforce: Salesforce zet zich in om mensen uit achtergestelde gemeenschappen mogelijkheden te bieden voor beroepsopleiding en het ontwikkelen van vaardigheden. Ze bieden een verscheidenheid aan trainingsprogramma’s, zoals hun “Trailhead” programma, dat gratis online training en certificering in technologiegebieden biedt. Ze werken ook samen met lokale ondernemingen om jongeren en volwassenen in achterstandssituaties een opleiding en de ontwikkeling van vaardigheden aan te bieden.


5. Vrijwilligerswerk in de samenleving

Vrijwilligerswerk in de samenleving is een krachtige manier voor ondernemingen om een positieve invloed uit te oefenen op hun gemeenschap en een sterk, betrokken personeelsbestand op te bouwen. Door hun medewerkers de kans te geven vrijwilligerswerk te doen, kunnen ondernemingen niet alleen hun reputatie en relaties met de samenleving verbeteren, maar ook de tevredenheid van medewerkers, teamwerk en persoonlijke groei bevorderen.


Er zijn veel verschillende soorten vrijwilligersactiviteiten waaraan ondernemingen kunnen deelnemen. Ze kunnen bijvoorbeeld milieuopruimingen organiseren, voedselinzamelingen en donaties ondersteunen, lokale jongeren begeleiden, deelnemen aan liefdadigheidswandelingen en -lopen, en vrijwilligerswerk doen op lokale scholen of in ziekenhuizen.


Voorbeelden van grote ondernemingen die vrijwilligersprogramma’s voor medewerkers hebben ingevoerd 

Ondernemingen die vrijwilligersprogramma’s voor medewerkers hebben ingevoerd als onderdeel van hun inzet om goed te doen en een positieve invloed te hebben op de samenleving zijn bijvoorbeeld:


Johnson & Johnson: Johnson & Johnson zet zich in om de volksgezondheid te verbeteren en wereldwijde gemeenschappen te ondersteunen. Ze hebben in hun kantoren wereldwijd vrijwilligersprogramma’s voor medewerkers ingevoerd, zoals het “CaringCrowd”-programma, waarmee medewerkers kunnen doneren aan en steun verlenen aan op gezondheid gerichte non-profitorganisaties. Ze bieden ook mogelijkheden voor medewerkers om deel te nemen aan op vaardigheden gebaseerd vrijwilligerswerk, zoals medische missies en hulp bij rampen.


Timberland: Timberland zet zich in voor milieuduurzaamheid en gemeenschapsdienst. Ze hebben wereldwijd vrijwilligersprogramma’s voor medewerkers in hun kantoren ingevoerd, zoals het “Path of Service” programma, dat medewerkers aanmoedigt om deel te nemen aan projecten voor gemeenschapsdienst op het gebied van milieu, onderwijs en armoedebestrijding. Ze bieden ook mogelijkheden voor medewerkers om deel te nemen aan op vaardigheden gebaseerd vrijwilligerswerk, zoals bouw- en houtbewerkingsprojecten.


Deloitte: Deloitte zet zich in voor sociale verantwoordelijkheid en gemeenschapsontwikkeling. Ze hebben in hun kantoren wereldwijd vrijwilligersprogramma’s ingevoerd, zoals het programma “Impact Day”, waarbij medewerkers kunnen deelnemen aan dienstverleningsprojecten voor de gemeenschap op het gebied van onderwijs, gezondheid en ecologische duurzaamheid. Ze bieden ook mogelijkheden voor medewerkers om deel te nemen aan op vaardigheden gebaseerd vrijwilligerswerk, zoals financieel beheer en adviesdiensten voor ondernemingen zonder winstoogmerk.

3 weergaven0 opmerkingen

Comments


Recente Artikelen

bottom of page