top of page

EEN VERDOMD GOEDE LEIDER IS EEN WIJZE LEIDER – DOE HIER DE GRATIS WIJSHEIDSTEST

Leiderschap is een complex concept dat al tientallen jaren wordt bestudeerd en geanalyseerd. Met de opkomst van leiderschapscoaching en trainingsprogramma’s is het duidelijk dat veel individuen ernaar streven om betere leiders te worden. 

Maar wat scheidt nu een goede leider van een verdomd goede? Het antwoord ligt volgens veel deskundigen in wijsheid.

Wat is wijsheid?

In de kern is wijsheid het vermogen om complexe systemen en relaties te begrijpen en te navigeren. Het omvat een diep begrip van zichzelf en anderen, en een vermogen tot empathie en mededogen. 


Volgens wetenschappelijk onderzoek van Dr. Dilip Jeste is wijsheid een zeer reëel en diep gelaagd geheel van eigenschappen. Jeste ontdekte dat wijze mensen hoog scoren op prosociaal gedrag, emotionele regulatie, zelfreflectie en begrip, acceptatie van onzekerheid en diverse perspectieven, besluitvaardigheid in onzekerheid, sociaal adviseren, en spiritualiteit.


Hoe kun je wijs leiderschap herkennen?

Een wijs leider is iemand die niet alleen de nodige vaardigheden en ervaring bezit om effectief leiding te geven, maar ook blijk geeft van een diep begrip van de menselijke natuur en de wereld om hem heen. Wijsheid stelt leiders in staat weloverwogen beslissingen te nemen, te anticiperen op problemen voordat ze zich voordoen, en complexe en onvoorspelbare situaties met vertrouwen te navigeren.


Maar wijsheid gaat niet alleen over het nemen van goede beslissingen. Het betekent ook het erkennen van de grenzen van de eigen kennis en expertise en openstaan voor leren en groei. Wijze leiders zijn bereid hun fouten toe te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden, en zijn altijd op zoek naar manieren om zichzelf en hun onderneming te verbeteren.


We moeten wijze leiders hebben!

Wijsheid is een cruciaal onderdeel van effectief leiderschap. Omdat de wereld voor complexe en steeds veranderende uitdagingen blijft staan, moeten leiders in staat zijn een gedegen oordeel te vellen, verschillende perspectieven te overwegen en met evenwicht en duidelijkheid door onzekerheid te navigeren.


Wijsheid stelt leiders in staat het grotere geheel te zien, te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, en beslissingen te nemen die zowel hun onderneming als de gemeenschap als geheel ten goede komen. Een wijs leider wekt vertrouwen, moedigt samenwerking aan en bevordert een cultuur van voortdurende groei en ontwikkeling. Daarom is het essentieel dat leiders wijsheid cultiveren om hun ondernemingen naar succes te leiden in een snel veranderende wereld.


Het Wijsheidskompas: een hulpmiddel voor verdomd goede leiders

Met de opkomst van leiderschapscoaching en trainingsprogramma’s is het duidelijk dat gelukkig veel individuen ernaar streven betere en wijzere leiders te worden. Traditionele beoordelingsinstrumenten schieten echter vaak tekort, omdat ze geen alomvattende en holistische aanpak bieden voor het ontwikkelen van wijsheid.


Hier komt het Wijsheidskompas, een nieuw instrument gebaseerd op onderzoek binnen NLP, neurowetenschap en oude wijsheid. Het Wijsheidskompas is een krachtig hulpmiddel voor elke leider die zichzelf wil ontwikkelen. Door een alomvattende en holistische benadering van het ontwikkelen van wijsheid te bieden, kan het Wijsheidskompas leiders helpen bij het navigeren door het complexe en steeds veranderende landschap van de onderneming. 


Het Wijsheidskompas onthult vier typen leiders:


  • de Idealistische leider,

  • de Succesvolle leider,

  • de Heldhaftige leider,

  • en de Wijze leider.


In tegenstelling tot de eerste drie leiders, beheerst de Wijze Leider alle deelgebieden van wijsheid, waardoor hij het ultieme doel is voor elke leider die zijn wijsheid wil ontwikkelen.


Met behulp van de 7 componenten van wijsheid van Dr. Dilip Jeste en het baanbrekende onderzoek van Dr. Lisa Feldman Barrett is het Wijsheidskompas een uniek ontwikkelingsinstrument dat leiders begeleidt op welk specifiek gebied zij kunnen groeien.


De rol van oude wijsheid in leiderschap 

Maar daar houdt het Wijsheidskompas niet op. Het put ook inspiratie uit inheemse culturen die de onderlinge verbondenheid van alle wezens binnen het ecosysteem benadrukken. Het erkent het belang van gemeenschap, rituelen en de natuur in het proces van genezing, groei en wijsheid. De dieren in het kompas symboliseren deze onderlinge verbondenheid en dienen als herinnering aan onze diepe verbondenheid met de wereld om ons heen.


GRATIS Wijs Leiderschap test bij Junglebirds

Wil je weten wat voor leider je bent en hoe je wijzer kunt worden? Doe de GRATIS Wijs Leiderschap test op basis van het Wijsheidskompas op Junglebird.org van Aranka van der Pol.

16 weergaven0 opmerkingen

コメント


Recente Artikelen

bottom of page