top of page

GELUK IS EEN KEUZE EN ZINGEVING EEN WERKWOORD, HOE WE IN DE LOOP DER TIJD VERANDEREN

Er zijn veel studies geweest naar de verschillende levensfase die wij normaalgesproken allemaal doorlopen. Een klein percentage wijkt af van de norm, maar over het algemeen wordt iedereen – of we het willen of niet – onderworpen aan dezelfde fasen.


Je zou kunnen zeggen dat de fasen afhankelijk zijn van de primaire behoefte die mensen hebben. Helaas staat in de eerste vier fasen meestal jij zelf centraal om er in de laatste fase pas achter te komen dat het leven eigenlijk gaat om anderen en jezelf. Je begint in te zien dat het leven draait om waarde toevoegen en zingeving.


De 5 levensfasen die de meeste van ons doorlopen


1. De leer fase in het leven

In de eerste 8 tot 12 levensjaren zijn we volledig afhankelijk van onze ouders of verzorger. Dit is de fase waarin we fundamentele zaken leren zoals eten, drinken, lopen, spreken en omgang met andere mensen. We kijken met een nieuwsgierige blik om ons heen en absorberen snel waarbij we flexibel zijn in ons denken. Als het ene niet werkt, proberen we het andere, net zo lang tot we gedaan krijgen wat we willen of inzien dat het nooit zal lukken.


2. De ontwikkel fase in het leven

Vanaf de leerfase tot de leeftijd van 18 tot 22 zitten we in de ontwikkelfase. We leren onze identiteit kennen en beginnen waarden, normen en principes te krijgen. Door een eigen mening te vormen doen we dingen wel en andere dingen juist niet. Langzaam beginnen we een toekomstbeeld voor onszelf te ontwikkelen en stemmen daar onze keuzes op af.


Vaak gaat deze fase gepaard met de zogenaamde pubertijd die door hormonen de persoon zelf en zijn omgeving flink van slag kan maken. Meningen kunnen al sterk gevormd zijn, maar door gemis aan levenservaring vaak niet of slecht onderbouwd. Een dialoog hierover kan door de hormonen gepaard gaan met frustraties en andere emoties die een oplossing niet ten goede komen.


3. De doelen fase in het leven

Tussen ons 18de en meestal ergens rond de 40 of 45 jaar worden we doelen gericht. Dit kan zijn een drang naar een carrière of een gezin, een mooie auto of een groot huis met een dikke bankrekening. Voor iedereen is dit anders, maar wat we ook nastreven, we willen er veel voor opgeven. De meeste van ons zijn bereid om veel vrijheid, plezier en geluk op te geven en soms gaan we zelfs zover dat we onze doelen behalen ten koste van anderen.


4. De berusting fase in het leven

Eenmaal de 45 gepasseerd belanden de meeste van ons in een berusting fase. We zijn tevreden over wat we hebben bereikt of hebben opgegeven om te bereiken wat nog niet gelukt is. Streberigheid wordt omgezet in berusting. We leren weer te genieten van vrienden en de natuur en worden zachter als mens. De drang om te moeten presteren wordt ingeruild voor de wens om er te mogen zijn en te genieten.


5. De zingeving fase in het leven

Vanaf onze 60ste leeftijd leren de meeste mensen waarom we hier op aarde zijn. We leren waarde toevoegen aan anderen en leren moeilijke concepten zoals vergeven en tolerantie. De levenservaring leert ons dat al dat streven naar rijkdom, macht, roem en al die zinloze ruzies om niets, nergens toe hebben geleid anders dan naar veel ellende.


Terugkijkend naar de fouten die we hebben gemaakt zien we dan we nog maar weinig tijd hebben om die te herstellen. Zaken als naastenliefde, zorgen voor de gemeenschap en geen afbreuk doen aan de natuur omwille van toekomstige generaties worden ineens heel belangrijk. We willen bijdragen aan iets groters dan onszelf waar we nog steeds onderdeel van zijn. Men noemt dat ook wel zingeving.


Hoe ontwikkel je zingeving?

Veel oudere mensen zouden willen dat ze het concept zingeving eerder hadden begrepen. Het had hun leven verrijkt, ze hadden zich veel minder bezig gehouden met negatieve dingen en waren gelukkiger oud geworden.


Door de wereldwijde toegang tot Internet kunnen we sneller kennis tot ons nemen. Waar het vroeger ging om scoren en prestaties zien steeds meer jonge mensen in dat er meer is in het leven. Ook worden ze zich eerder bewust van hun hogere intenties in het leven en ontwikkelen automatisch al eerder ideeën over zingeving.


Helaas is dit nog niet voor iedereen het geval. Door de invloed van hun opvoeding, opleiding, culturele achtergrond en hun omgeving kunnen ze nog steeds verleid worden om het traditionele levenspad te bewandelen. Voor hen wordt zingeving pas een thema als de tijd bijna op is.


Zingeving ontwikkelen is jezelf gelukkig maken.

Geluk is een keuze die alleen jij kunt maken

Zingeving is een werkwoord. Iedereen kan op zoek naar waar het leven voor hem of haar om draait. We hoeven niet te wachten tot je te oud bent om een verschil te maken. Door te lezen, jezelf vragen en andere vragen te blijven stellen en op zoek te gaan naar je hoogste intentie kun je de tijd die het vroeger duurde om met zingeving bezig te zijn versnellen. Dat maakt dat gelukkig leven een keuze is die alleen jij kunt maken.

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


Recente Artikelen

bottom of page