top of page

Available Online

Wordt Verdomd Goed | Coaching Programma

5 Sessies van 2 uur om Verdomd Goed te Worden in het Prive- en Zakelijke Leven


Program Description

Ik heb dit programma zorgvuldig ontworpen voor individuen die zich vastgelopen voelen, hetzij in hun persoonlijke of professionele leven, die te maken hebben met tegenslagen, of die simpelweg meer uit het leven willen halen. In deze vijf sessies neem ik je mee op een reis van zelfontdekking en empowerment. Of je nu de complexiteiten van de zakenwereld navigeert of op zoek bent naar diepere vervulling in je privéleven, ik bied de tools en inzichten om je te helpen uitdagingen te overwinnen en je volledige potentieel te ontsluiten. De verwachte resultaten: Verhoogde veerkracht: Je kunt verwachten dat je sterkere copingvaardigheden ontwikkelt om stress en tegenspoed zowel persoonlijk als professioneel aan te pakken. Deze veerkracht helpt bij het effectiever navigeren van uitdagingen. Intrinsieke motivatie & gedrevenheid: Het programma heeft tot doel om in te spelen op je innerlijke motivaties, waardoor je drive naar je doelen wordt versterkt. Dit betekent het koesteren van een gevoel van doel dat van binnenuit komt, in plaats van alleen te vertrouwen op externe beloningen of druk. Meer energie en levenslust: Door verschillende aspecten van je leven aan te pakken, kunnen de sessies leiden tot een verhoogde vitaliteit en enthousiasme. Dit komt vaak door een betere afstemming van iemands acties met hun persoonlijke waarden en interesses. Optimisme: Het programma omvat strategieën om een positief perspectief te cultiveren. Dit kan het verschuiven van perspectieven omvatten, focussen op oplossingen in plaats van problemen, en het ontwikkelen van een groeimindset. Verbeterde en diepere verbindingen met mensen: Door emotionele intelligentie en communicatievaardigheden te verbeteren, kun je verwachten dat je sterkere, meer betekenisvolle relaties opbouwt, zowel persoonlijk als professioneel. Connectie met doel: De sessies hebben tot doel om je te helpen een gevoel van doel of betekenis in je leven te vinden, wat richting en voldoening kan bieden. 'Een lichter gevoel': Verwacht een gevoel van emotionele ontlasting of opluchting. Naarmate we door persoonlijke en professionele uitdagingen werken, kun je een vermindering van stress en een toename van emotionele vrijheid ervaren. Meer inspiratie: Het programma is ontworpen om nieuwe bronnen van inspiratie te ontsluiten, creativiteit te bevorderen en nieuwe ideeën te stimuleren. Dit kan bijzonder gunstig zijn voor zowel persoonlijke groei als professionele innovatie.


Terms & Conditions

Deze service biedt ontwikkeling van bedrijfsstrategieën en executive coaching aan. Aangepast om specifieke uitdagingen en kansen van elke klant aan te pakken. Het eerste consult omvat een bespreking van de behoeften van de klant en een overzicht van de dienstverlening. Consultaties worden op verzoek ingepland. Alle klantinformatie en -gesprekken worden strikt vertrouwelijk gehouden, behalve indien vereist door de wet. Toewijding om gevoelige bedrijfsinformatie en strategieën te beschermen. Diensten zijn adviserend; het succes van de implementatie hangt af van verschillende factoren. De serviceprovider is niet aansprakelijk voor de zakelijke beslissingen of resultaten van de klant. Eventuele mogelijke belangenconflicten worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. Het beleid kan worden gewijzigd; klanten worden op de hoogte gesteld van eventuele belangrijke updates.


"Sometimes in your life, there comes a time when everything in life is dark gray or maybe even black. The concept of Ben’s multi-day coaching made a deep impression on me. The combination of healthy food, sports and mental coaching, and friendly conversations made it complete for me. I’ve seen a lot of parts come along, NLP, and neurosemantics. It brought insights into myself that I had lost along the way. It gave me back the energy and motivation to be who I am and made me decide to start a new business. And enterprise I mean in the broadest sense of the word, so also in being human. Thx Ben!"

Michel Brands

bottom of page