top of page

Available Online

Word een Meaningful Profit Onderneming

Volledig Bedrijfsplan om een Meaningful Profit Onderneming te Worden


Program Description

Meaningful Profit Coaching is een innovatief online programma dat is ontworpen om ondernemers en leiders te begeleiden bij het ontwikkelen van een uitgebreide bedrijfsstrategie die financieel succes integreert met een positieve maatschappelijke impact. Dit programma maakt gebruik van de Meaningful Profit Business Canvas, een tool die al door tal van nationale en internationale ondernemingen wordt omarmd. Het dient als een routekaart voor de strategie van de onderneming in het belang van klanten, medewerkers, investeerders en partners. Belangrijkste kenmerken: Ontwikkeling van Visie, Missie en Doel: Deelnemers zullen hun bedrijfsvisie, missie en overkoepelend doel verkennen en definiëren, ervoor zorgend dat deze elementen in lijn zijn met hun persoonlijke waarden en de bredere doelen van de organisatie. Begrip van de Onderneming en Strategie: Het programma duikt in de details van bedrijfsvormen en strategische planning, waarbij benaderingen worden aangepast om te voldoen aan de unieke behoeften van elk deelnemend bedrijf. Vaststellen van Kernwaarden en Zakelijke Ethiek: Een kernonderdeel is het identificeren en versterken van de kernwaarden en ethische overwegingen die de operaties en beslissingen van het bedrijf zullen sturen. Product- en Dienstinnovatie: Begeleiding bij het ontwikkelen of verfijnen van producten en diensten om aan te sluiten bij de missie van het bedrijf en de marktvraag. Verduidelijken van 'Waarom, Hoe en Wat': Deelnemers worden aangemoedigd om de redenen achter hun bedrijf (Waarom), de methoden die ze zullen gebruiken (Hoe) en de specifieke acties die ze zullen ondernemen (Wat) te verwoorden. Identificatie van de 'GROTE WAAROM': Een diepgaande verkenning van de onderliggende motivatie en de bredere impact die de onderneming hoopt te bereiken, waarbij de persoonlijke doelen van de ondernemer worden verbonden met hun bedrijfsdoelstellingen. Interactieve en Inzichtelijke Sessies: Het programma omvat interactieve sessies vol kennisdeling, waarbij persoonlijke en leiderschapscoaching op verzoek beschikbaar is. Het proces is sterk gebaseerd op het bieden van inzichten en het stellen van prikkelende vragen. Verwachte uitkomst: Aan het einde van het programma zullen de deelnemers opnieuw verbinding maken met de kernwaarde van hun bedrijf, waarbij hun passie wordt aangewakkerd en het diepere 'ziel' van hun onderneming wordt begrepen. Dit programma is ideaal voor ondernemers en leiders


Terms & Conditions

Deze service biedt ontwikkeling van bedrijfsstrategieën en executive coaching aan. Aangepast om specifieke uitdagingen en kansen van elke klant aan te pakken. Het eerste consult omvat een bespreking van de behoeften van de klant en een overzicht van de dienstverlening. Consultaties worden op verzoek ingepland. Alle klantinformatie en -gesprekken worden strikt vertrouwelijk gehouden, behalve indien vereist door de wet. Toewijding om gevoelige bedrijfsinformatie en strategieën te beschermen. Diensten zijn adviserend; het succes van de implementatie hangt af van verschillende factoren. De serviceprovider is niet aansprakelijk voor de zakelijke beslissingen of resultaten van de klant. Eventuele mogelijke belangenconflicten worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. Het beleid kan worden gewijzigd; klanten worden op de hoogte gesteld van eventuele belangrijke updates.


"Sometimes in your life, there comes a time when everything in life is dark gray or maybe even black. The concept of Ben’s multi-day coaching made a deep impression on me. The combination of healthy food, sports and mental coaching, and friendly conversations made it complete for me. I’ve seen a lot of parts come along, NLP, and neurosemantics. It brought insights into myself that I had lost along the way. It gave me back the energy and motivation to be who I am and made me decide to start a new business. And enterprise I mean in the broadest sense of the word, so also in being human. Thx Ben!"

Michel Brands

bottom of page