top of page

Available Online

SEO Schrijfservices

Hoogwaardig Content Schrijven - 25 uur


Program Description

Wij bieden SEO Schrijfservices die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften en doelen. Bij het boeken van onze services is de eerste stap een intakegesprek waarin u uw voorkeuren en vereisten kunt uiten. Tijdens dit gesprek zullen we uiteenzetten wat haalbaar is binnen de toegewezen tijd en wat wij als de meest effectieve aanpak beschouwen. Onze serviceaanbiedingen binnen de afgesproken tijd kunnen het volgende omvatten: Vier 'Hero' Artikelen: Deze diepgaande artikelen, variërend tussen 1500 en 3000 woorden, bieden uitgebreide inzichten in het gekozen onderwerp. Acht 'Standaard' Artikelen: Deze artikelen bieden een grondig begrip van het onderwerp, ontworpen om uw publiek effectief te betrekken en te informeren. Twee Interviews: We houden interviews van een half uur over onderwerpen van uw keuze en integreren de inzichten in de artikelen. Extra opties beschikbaar, besproken tijdens het intakegesprek, zijn onder meer: Aanpassing: Extra inhoudstypen en structuren om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Schrijfstijl: Het afstemmen van de toon - zakelijk, informeel, joviaal, enzovoort - op uw merk en publiek. Focus op Zoekwoorden: Bepalen of focuszoekwoorden vooraf zijn geïdentificeerd of dat er zoekwoordenonderzoek nodig is. Let op: zoekwoordenonderzoek kan van invloed zijn op het aantal schrijfuren. Naproces: Na levering van de inhoud heeft u de mogelijkheid om feedback te geven. We voeren één revisieronde uit om ervoor te zorgen dat de inhoud aan uw verwachtingen voldoet en aansluit bij uw doelstellingen. Ons doel is om SEO-inhoud te leveren die niet alleen uw zoekmachine rankings verbetert, maar ook diep resoneert met uw publiek, waardoor uw online aanwezigheid en betrokkenheid worden versterkt.


Terms & Conditions

Onze diensten zijn gebaseerd op een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatsverplichting. We verbinden ons ertoe onze diensten met redelijke zorg, vaardigheid en toewijding uit te voeren. Specifieke resultaten zoals zoekmachine rankings, verkeersverhogingen of directe verkoopverbeteringen worden niet gegarandeerd. Feedback en Revisies: Na levering van de inhoud hebben klanten recht op het geven van feedback. We bieden een revisieproces aan om de inhoud af te stemmen op de doelstellingen van de klant, binnen redelijke grenzen. Vertrouwelijkheid: Alle informatie verstrekt door klanten wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het leveren van de SEO-schrijfdiensten. Aansprakelijkheid: De serviceprovider is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de inhoud. Recht om Service te Weigeren: We behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren. Dit omvat het recht om een project voor aanvang te weigeren op basis van ons eigen oordeel.


"Sometimes in your life, there comes a time when everything in life is dark gray or maybe even black. The concept of Ben’s multi-day coaching made a deep impression on me. The combination of healthy food, sports and mental coaching, and friendly conversations made it complete for me. I’ve seen a lot of parts come along, NLP, and neurosemantics. It brought insights into myself that I had lost along the way. It gave me back the energy and motivation to be who I am and made me decide to start a new business. And enterprise I mean in the broadest sense of the word, so also in being human. Thx Ben!"

Michel Brands

bottom of page