top of page
Highly Motivational: Learn How to Survive and Thrive After Setbacks From These 31 Personal Stories
44:20
Turn your setbacks into comebacks! Dive into the inspirational journeys of 31 remarkable individuals who turned their deepest setbacks into stepping stones for success. This video explores the lives of famous figures from Rowan Atkinson to Steve Jobs, revealing the resilience and perseverance that fueled their paths to greatness. Each story not only highlights their struggles and triumphs but also offers insights into the power of determination and self-belief. Join us as we uncover the inspiring tales that remind us all: no obstacle is too great when you keep fighting. Perfect for anyone seeking motivation to overcome their own challenges or simply appreciate the incredible power of the human spirit. 0:00 - Introduction 0:39 - Rowan Atkinson 1:52 - Colonel Harland Sanders 3:17 - Albert Einstein 4:53 - Walt Disney 6:19 - Steve Jobs 7:44 - Oprah Winfrey 9:08 - J.K. Rowling 10:32 - Thomas Edison 11:59 - Vincent van Gogh 13:15 - Stephen King 14:31 - Sylvester Stallone 15:48 - J.K. Simmons 17:16 - Harrison Ford 18:42 - Michael Jordan 19:58 - Elvis Presley 21:27 - Ludwig van Beethoven 22:54 - Soichiro Honda 24:20 - Henry Ford 25:52 - The Beatles 27:24 - Howard Schultz 26:57 - Richard Branson 30:19 - Abraham Lincoln 31:44 - Halle Berry 32:59 - Jim Carrey 34:28 - J.R.R. Tolkien 35:48 - Lady Gaga 37:09 - Arianna Huffington 38:31 - Jack Ma 39:57 - Benjamin Franklin 41:21 - Serena Williams 42:42 - Howard Hughes #InspirationalStories #OvercomingAdversity #Motivation #successstories #motivational #successmindset #OvercomeObstacles #InspirationalJourney #Resilience #KeepPushing #Empowerment #LifeLessons #BounceBack #StrengthInAdversity #NeverGiveUp
Improve your leadership skills | Adaptive Leadership Explained in 6 Minutes
05:55
SEO in One Day. Leer de geheimen van Google
25:04
In dit gesprek met Rob Overgaauw onthult reclameman Ben Steenstra enkele tips van de sluier op gebied van SEO. Er bestaan nogal wat misverstanden over SEO. Google bepaalt zelf de spelregels en een groot deel daarvan is niet bepaald makkelijk te volgen. Soms lijken ze zelfs tegenstrijdig met elkaar. De zogenaamde trucjes, zoals backlinks, die in een recent verleden nog werden toegepast, worden nu afgestraft door Google. Je kunt dus beter maar weten wat je doet. Wat heel goed werkt is kennisdelen. Google denkt steeds meer als een mens en wil eigenlijk precies wat jouw klanten ook willen: nuttige en rijke informatie. Wie kennis deelt wordt beloond met gulle ranking. Ben Steenstra is expert op het gebied van SEO. In dit interview vertelt hij over zijn ervaringen. Zijn global platform CallTheOne.com had een stevige booster nodig voor haar naamsbekendheid. En als je niet over miljoenen euro's aan budget beschikt is SEO het best denkbare hulpmiddel. Voor hem was dit een reden om heel diep in de materie te duiken. Hij zocht tot de bodem uit wat werkt en wat niet werkt in SEO-land. Hij past zijn SEO-kennis nu toe zowel in zijn eigen bedrijf als voor klanten bij reclamebureau MINDD. Rob Overgaauw interviewt Ben Steenstra over zijn kennis en haalt boven water wat voor de doorsnee zelfstandig werkend professional interessant is om te weten over SEO. De misverstanden over SEO worden opgehelderd en de echt goede tips deelt Ben met iedereen die beter gevonden wil worden op het internet. Regelmatig geeft Ben Steenstra een masterclass: SEO in One Day. Leer ook de geheimen van Google kennen en geef je nu op bij Rob Overgaauw via 06 - 22 99 48 04 of robovergaauw@gmail.com. https://www.linkedin.com/in/robovergaauw/ https://www.linkedin.com/in/bensteenstra/ www.elevatorpitchonline.nl www.robovergaauw.nl www.calltheone.com www.mindd.com
bottom of page