top of page

SUCCESVOL ONDERNEMEN DOOR WU WEI: DE TAOÏSTISCHE BENADERING

Taoïsme, ook bekend als Daoïsme, is een oude Chinese filosofie die is ontstaan in de 6e eeuw voor Christus en is opgeschreven in het werk van Laozi (ook geschreven als Lao Tzu). Het is gebaseerd op het concept van de “Tao” of “Dao”, wat “de weg” of “het pad” betekent. 


Volgens het Taoïsme is de Tao de oorspronkelijke, onbenoembare bron van alles wat bestaat. Het is de ultieme realiteit die het universum doordringt en alles in balans houdt. Het Taoïsme streeft naar het begrijpen en volgen van de natuurlijke orde van de Tao.


Een belangrijk concept in het Taoïsme is “wu wei”, wat “niet-doen” of “niet-handelen” betekent. Het verwijst naar het idee dat men in harmonie met de Tao moet leven door niet te streven naar controle of macht, maar eerder door mee te gaan met de stroom van het leven en de natuurlijke processen. 


Maar ondanks dat het Taoïsme grotendeels gaat over “niet-doen” en “niet handelen”, zijn hele ondernemingen ingericht aan de hand van deze filosofie. Hoe kun je nou niets doen en toch klanten bedienen en winst maken?
Taoïsme binnen het bedrijfsleven

Hoewel het principe van Wu Wei “niet-doen” of “niet-handelen” betekent, heeft het toepassen ervan binnen een onderneming niet als doel om stil te zitten en passief te zijn. In plaats daarvan heeft Wu Wei betrekking op het streven naar actie in harmonie met de natuurlijke stroming van de situatie. Het kan daardoor juist bijdragen aan meer omzet en winst.


Taoïsme en Wu Wei binnen leiderschap 

Sommige ondernemingen passen het concept van “wu wei” toe in hun leiderschapstijl. In plaats van te streven naar dwingende controle door en actief ingrijpen in elk detail (micro-management), proberen ze een omgeving te creëren waarin medewerkers en processen natuurlijk kunnen stromen en zich ontwikkelen. Dit doen ze bijvoorbeeld door het stimuleren van zelfsturing, autonomie en het accept te leggen op onderling vertrouwen binnen de onderneming. Je zou dus kunnen zeggen dat Holacratie een Taoïstische basis in zich heeft.


Taoïsme en een gezonde balans tussen werk en prive

Ondernemingen die geïnspireerd zijn door het Taoïsme besteden doorgaans veel aandacht aan het creëren van een evenwicht tussen werk en leven. Ze streven hierbij naar een harmonieuze relatie tussen de werknemers en hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan worden bereikt door het bevorderen van flexibele werkuren, het aanmoedigen van mindfulness en het bieden van ruimte voor persoonlijke groei.


Taoïsme en snel en flexibel aanpassen aan veranderingen 

Het Taoïsme benadrukt het belang van het meegaan met de stroom van natuurlijke processen en verandering. Binnen een onderneming kan dit betekenen dat men flexibel moet zijn en zich snel moet kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. In het Engels zegt men: ‘Being Adaptive to Change’. Het Taoïsme dus juist kan een cultuur van aanpassingsvermogen, innovatie en proactieve verandering bevorderen.


Taoïsme en verlaging van de werkdruk

Bewustzijn en mindfulness spelen ook een rol in het Taoïsme. In een bedrijf kan dit betekenen dat medewerkers worden aangemoedigd om momenten van reflectie en introspectie in te bouwen. Maar ook kunnen meditatie of ademhalingsoefeningen worden aangemoedigd. Dit kan helpen om stress te verminderen, de concentratie te verbeteren en het het gevoel dat er een grote werkdruk is verminderen.


Taoïsme en Meaningful Profit

Het mag logisch zijn dat het Taoïsme om een diepe waardering en zorgzaamheid vraagt voor de natuur. Binnen ondernemingen kan dit vertaald worden naar het bevorderen van duurzaamheid, milieubewustzijn of het worden van een Meaningful Profit onderneming. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het verminderen van de ecologische voetafdruk, het implementeren van groene initiatieven en het ondersteunen van maatschappelijk verantwoorde initiatieven.


Taoïsme en innovatie

Wu Wei moedigt aan tot het cultiveren van een open geest en het loslaten van beperkende denkpatronen. Door ruimte te bieden aan innovatie en creativiteit kunnen nieuwe ideeën, producten of diensten ontstaan die waarde toevoegen aan de markt. Dit kan de concurrentiepositie van een bedrijf versterken en nieuwe mogelijkheden voor omzetgeneratie creëren.


Conclusie

Het is helemaal geen gek idee om het Taoïsme te omarmen binnen een onderneming. Ondernemingen die Purpose for Profit gedreven zijn, doen dit in wezen al en blijken erg succesvol. Net als binnen dit soort ondernemingen kan het Taoïsme bijdragen aan meer gemotiveerde medewerkers, betere ondernemingsresultaten en een duurzamere bedrijfsvoering.

9 weergaven0 opmerkingen

Comments


Recente Artikelen

bottom of page