top of page

De Impact van Google's Grootste Update Ooit op AI-Content en SEO

In maart 2024 heeft Google naar eigen zeggen hun grootste Search Engine update ooit doorgevoerd, een ingrijpende wijziging die aanzienlijke gevolgen heeft voor AI-gegenereerde content en SEO-strategieën. Deze update, bekend als de Google Core Update van maart 2024, legt een ongekende nadruk op de kwaliteit en relevantie van zoekresultaten. Google streeft ernaar de gebruikerservaring te verbeteren door ervoor te zorgen dat alleen de meest waardevolle en betrouwbare informatie bovenaan in de zoekresultaten verschijnt. Voor contentmakers en SEO-specialisten roept dit veel vragen op over hoe AI-content effectief kan worden gebruikt zonder negatieve gevolgen voor de ranking.


Dit artikel legt uit wat de update inhoudt, hoe Google zelf AI binnen de zoekmachine gebruikt, en wat de impact is op de ranking van websites en artikelen. Ook ga ik in op de strengere kwaliteitsbeoordelingen, verbeterde spamdetectie en de integratie van geavanceerde AI- en machine learning-technologieën.


Focus op Kwaliteit en Relevantie

De Google Core Update van maart 2024 legt een ongekende nadruk op het verbeteren van de kwaliteit en relevantie van zoekresultaten. Door striktere beoordeling van content en nog meer nadruk op E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) wil Google ervoor zorgen dat gebruikers de meest waardevolle en betrouwbare informatie krijgen. Deze nadruk op kwaliteit en relevantie heeft aanzienlijke gevolgen voor AI-gegenereerde content.


Wat is E-E-A-T?

E-E-A-T staat voor Experience, Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness. Deze vier criteria zijn essentieel voor het beoordelen van de kwaliteit van content:


 • Experience (Ervaring): Dit criterium evalueert of de inhoud voortkomt uit eerstehandse ervaring. Dit betekent dat de auteur daadwerkelijk betrokken is geweest bij het onderwerp en persoonlijke inzichten kan delen. Bijvoorbeeld, een reisblog geschreven door iemand die de bestemming persoonlijk heeft bezocht, zal hoger worden gewaardeerd dan een generiek artikel zonder persoonlijke ervaringen.

 • Expertise (Expertise): De kennis en vaardigheden van de auteur op het betreffende vakgebied worden hier beoordeeld. Inhoud geschreven door experts met aantoonbare kennis en ervaring zal beter presteren. Bijvoorbeeld, een medisch artikel geschreven door een gecertificeerde arts zal meer vertrouwen genieten dan een artikel geschreven door een leek.

 • Authoritativeness (Gezaghebbendheid): Dit verwijst naar de autoriteit van de auteur en de website binnen hun vakgebied. Content van erkende en gerespecteerde bronnen wordt hoger gerangschikt. Een voorbeeld hiervan is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd op een gerenommeerde academische website.

 • Trustworthiness (Betrouwbaarheid): De inhoud moet betrouwbaar en accuraat zijn, ondersteund door betrouwbare bronnen en feitelijke informatie. Informatie die goed onderbouwd is en afkomstig is van betrouwbare bronnen, zal beter presteren. Bijvoorbeeld, een nieuwsartikel dat duidelijke bronnen en verificatie bevat, zal als betrouwbaarder worden beschouwd.


Waarom is E-E-A-T belangrijk?

De toevoeging van "Experience" aan de bestaande E-A-T-richtlijnen benadrukt het belang van eerstehandse ervaring in content. Dit is een significante verschuiving die contentmakers dwingt om diepere, meer authentieke inzichten te bieden. Het is niet langer voldoende om alleen maar informatief te zijn; de content moet ook uit persoonlijke ervaring voortkomen om echt waardevol te zijn voor gebruikers.


Hoe beïnvloedt E-E-A-T AI-gegenereerde content?

AI-gegenereerde content heeft vaak moeite om aan de E-E-A-T-criteria te voldoen, vooral op het gebied van Experience en Expertise. AI kan informatie verzamelen en structureren, maar het ontbreekt aan de persoonlijke ervaring en diepgaande expertise die menselijke auteurs bieden. Hierdoor worden AI-gegenereerde artikelen die geen waardevolle inzichten bieden of slechts oppervlakkig van aard zijn, sneller gedeïndexeerd en lager gerangschikt.


Voorbeeld: Een Gezondheidsblog

Stel je een gezondheidsblog voor die zich richt op fitness en voeding. Voorheen zou een artikel over "de beste oefeningen voor gewichtsverlies" kunnen bestaan uit een lijst van oefeningen met een korte beschrijving. Met de nieuwe E-E-A-T-richtlijnen moet het artikel nu persoonlijke ervaringen en gedetailleerde inzichten bevatten. De auteur zou bijvoorbeeld kunnen beschrijven hoe hij of zij zelf deze oefeningen heeft uitgevoerd, welke resultaten zijn behaald, en specifieke tips geven op basis van persoonlijke ervaring. Dit maakt de inhoud niet alleen waardevoller, maar ook geloofwaardiger en relevanter voor de lezers.


Praktische Tips voor Contentmakers

Om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnormen, moeten contentmakers zich richten op het volgende:


 1. Authentieke Ervaringen Delen: Zorg ervoor dat de inhoud gebaseerd is op echte ervaringen en diepgaande kennis van het onderwerp.

 2. Betrouwbare Bronnen: Gebruik betrouwbare en gezaghebbende bronnen om de inhoud te ondersteunen.

 3. Diepgaande Analyse: Bied inzichtelijke analyses en informatie die verder gaan dan het voor de hand liggende.

 4. Vermijd Oppervlakkigheid: Zorg ervoor dat de inhoud niet alleen maar oppervlakkige informatie biedt die gemakkelijk door AI kan worden gegenereerd.


Geavanceerde Spamdetectie

De Google Core Update van maart 2024 brengt een aanzienlijke verbetering in de detectie en bestrijding van spammy AI-gegenereerde content. Deze update is een cruciale stap van Google om ervoor te zorgen dat de informatie die gebruikers ontvangen van hoge kwaliteit is, en dat misleidende of oppervlakkige inhoud minder of helemaal niet zichtbaar wordt in zoekresultaten.


Wat is spammy AI-gegenereerde content?

Spammy AI-gegenereerde content is inhoud die automatisch is gegenereerd door AI-systemen zonder aandacht voor kwaliteit, originaliteit of relevantie. Deze content wordt vaak geproduceerd met het doel om zoekmachine-algoritmen te misleiden en hogere rankings te behalen zonder daadwerkelijke waarde te bieden aan de gebruiker. 


Voorbeelden hiervan zijn blogs die vol staan met herhalende zinnen, voorspelbare woordkeuzes en gebrek aan unieke inzichten. Zo kan een artikel over "de beste smartphones" volledig bestaan uit generieke beschrijvingen zonder specifieke details of persoonlijke ervaringen, wat resulteert in een vlakke en oninteressante leeservaring.


Verbeterde detectie-algoritmen

Met de nieuwe update heeft Google geavanceerde technieken geïntroduceerd om spammy AI-content te identificeren. Deze technieken omvatten:


 1. Patroonherkenning: Google’s algoritmen analyseren de structuur en het patroon van de tekst. Ze kunnen detecteren wanneer zinnen en alinea's te voorspelbaar zijn of wanneer dezelfde zinsstructuren keer op keer worden herhaald. Bijvoorbeeld, een artikel over "gezonde voeding" dat telkens dezelfde drie voedingsmiddelen opsomt zonder verdere uitleg, wordt snel als spammy geïdentificeerd.

 2. Inhoudsanalyse: De algoritmen van Google zijn nu beter in staat om de daadwerkelijke inhoud te beoordelen op waarde en relevantie. Ze kunnen bijvoorbeeld controleren of een artikel daadwerkelijk nieuwe en nuttige informatie biedt, of dat het slechts een herhaling is van bestaande kennis. Een artikel dat bijvoorbeeld de voordelen van sporten opsomt maar geen diepgaande analyses of nieuwe perspectieven biedt, zal waarschijnlijk lager scoren.

 3. Machine Learning: Google maakt gebruik van machine learning om constant te leren en te verbeteren hoe het spammy content herkent. Dit betekent dat de zoekmachine zich snel kan aanpassen aan nieuwe spamtechnieken en tactieken. Bijvoorbeeld, als spammers beginnen met het gebruiken van meer variabele zinnen om detectie te vermijden, zal de machine learning-component van Google deze nieuwe patronen leren herkennen en daarop reageren.


Impact op AI-gegenereerde content

De verbeterde spamdetectie-algoritmen hebben een aanzienlijke impact op AI-gegenereerde content. Websites die afhankelijk zijn van lage kwaliteit AI-inhoud zullen merken dat hun rankings dalen. Bijvoorbeeld, een site die gebruik maakt van AI om massaal productrecensies te genereren zonder echte gebruikerservaringen, kan aanzienlijke dalingen in hun ranking ervaren. De algoritmen kunnen herkennen dat de recensies geen echte gebruikerservaringen bevatten en zullen de site straffen.


Voorbeeld: Een reisblog

Stel je een reisblog voor die AI gebruikt om artikelen te schrijven over populaire bestemmingen. Voorheen zou de blog AI kunnen gebruiken om artikelen te genereren zoals "De top 10 dingen om te doen in Parijs" zonder echte diepgang. Met de nieuwe update moet deze blog nu ervoor zorgen dat de artikelen niet alleen een lijst van attracties bevatten, maar ook persoonlijke ervaringen, unieke inzichten en gedetailleerde informatie over elke attractie. Bijvoorbeeld, in plaats van alleen te zeggen "Bezoek de Eiffeltoren", zou een hoogwaardig artikel gedetailleerde informatie geven over de beste tijden om te bezoeken, persoonlijke ervaringen van een bezoek, en tips voor unieke foto-spots.


Praktische Tips voor Contentmakers

Om te voldoen aan de nieuwe normen en spammy AI-content te vermijden, moeten contentmakers zich richten op het integreren van persoonlijke inzichten en ervaringen in hun AI-gegenereerde content. Bijvoorbeeld, in plaats van een generiek artikel over een product te schrijven, kunnen ze gedetailleerde gebruikerservaringen, case studies en diepgaande analyses toevoegen. Dit helpt niet alleen om aan de kwaliteitsnormen van Google te voldoen, maar maakt de inhoud ook waardevoller en interessanter voor de lezers.


Integratie van AI en Machine Learning

Google's gebruik van geavanceerde AI en machine learning technologieën binnen de zoekmachine speelt een cruciale rol in de evaluatie en ranken van content. Deze technologieën helpen bij het onderscheiden van waardevolle content van oppervlakkige of onoriginele informatie, wat essentieel is in het kader van de update van maart 2024. 


Hoe gebruikt Google AI binnen de zoekmachine?

Google maakt al jaren gebruik van AI en machine learning om de zoekresultaten te optimaliseren. Enkele van de belangrijkste manieren waarop AI wordt ingezet zijn:


 1. RankBrain: Dit is een AI-systeem dat Google helpt om zoekopdrachten beter te begrijpen en relevante resultaten te leveren. RankBrain analyseert patronen in zoekopdrachten en helpt Google om te begrijpen welke resultaten het meest nuttig zijn voor een bepaalde zoekopdracht. Bijvoorbeeld, bij een zoekopdracht zoals "beste restaurants in Amsterdam", zal RankBrain niet alleen kijken naar de trefwoorden, maar ook naar de context en de intentie achter de zoekopdracht.

 2. BERT: Dit model, geïntroduceerd in 2019, helpt Google om de nuance en context van woorden in zoekopdrachten beter te begrijpen. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) maakt het mogelijk om complexere zoekopdrachten beter te interpreteren door rekening te houden met de relatie tussen alle woorden in een zin, in plaats van ze afzonderlijk te bekijken. Bijvoorbeeld, bij een zoekopdracht zoals "kun je medicijnen ophalen voor iemand anders", helpt BERT Google om de complexiteit en context van de vraag beter te begrijpen.

 3. MUM: Google's Multitask Unified Model (MUM) gaat nog een stap verder door informatie in meerdere talen en uit verschillende media (tekst, afbeeldingen, video's) te combineren om een uitgebreid antwoord te geven op complexe zoekopdrachten. Bijvoorbeeld, als iemand zoekt naar "voorbereiden op een wandeltocht in de Himalaya", kan MUM informatie uit blogs, video-instructies en visuele gidsen combineren om een compleet antwoord te bieden.


Implicaties voor content creators 

De integratie van AI en machine learning door Google heeft belangrijke implicaties voor content creators:


 1. Kwaliteit boven kwantiteit: AI en machine learning helpen Google om de kwaliteit van content beter te beoordelen. Content creators moeten zich daarom richten op het produceren van hoogwaardige, diepgaande en waardevolle content in plaats van grote hoeveelheden oppervlakkige artikelen. Bijvoorbeeld, een gedetailleerde gids over een specifiek onderwerp zal beter presteren dan een reeks korte, generieke posts.

 2. Context en Relevantie: AI-modellen zoals BERT en MUM benadrukken het belang van context en relevantie. Content creators moeten ervoor zorgen dat hun inhoud niet alleen de juiste trefwoorden bevat, maar ook relevante en contextuele informatie biedt die aansluit bij de zoekintentie van de gebruiker. Bijvoorbeeld, een artikel over "gezonde voeding" moet meer bieden dan alleen een lijst van gezonde voedingsmiddelen; het moet ook uitleggen waarom deze voedingsmiddelen gezond zijn en hoe ze in een evenwichtige voeding passen.

 3. Diversiteit van Inhoud: MUM maakt het mogelijk om verschillende soorten inhoud (tekst, afbeeldingen, video's) te combineren voor een completer antwoord. Content creators kunnen profiteren van deze mogelijkheid door verschillende mediaformaten in hun contentstrategie op te nemen. Bijvoorbeeld, een blogpost kan worden verrijkt met infographics, video's en interactieve elementen om de informatie toegankelijker en aantrekkelijker te maken.


Voorbeeld: Een Technologiewebsite

Stel je een technologiewebsite voor die AI gebruikt om productrecensies te genereren. In plaats van alleen tekstgebaseerde recensies te publiceren, kan de website video's toevoegen waarin de producten worden gedemonstreerd, infographics die de specificaties samenvatten en interactieve vergelijkingen tussen verschillende producten. Deze aanpak zorgt niet alleen voor een rijkere gebruikerservaring, maar voldoet ook aan de door AI gedreven kwaliteitscriteria van Google.


Langere Uitrolperiode

Een opvallend aspect van de Google Core Update van maart 2024 is de langere uitrolperiode. In tegenstelling tot eerdere updates, die vaak binnen enkele dagen of een week werden uitgerold, neemt deze update twee tot vier weken in beslag. Deze uitgebreide uitrolperiode is ongebruikelijk voor Google en benadrukt de complexiteit en omvang van de veranderingen die worden doorgevoerd. 


Waarom een langere uitrolperiode?

De langere uitrolperiode van de update heeft verschillende redenen:


 1. Complexiteit van de update: De update introduceert een breed scala aan veranderingen in de algoritmen, waaronder verbeterde spamdetectie, de integratie van geavanceerde AI- en machine learning-technologieën, en de uitbreiding van de E-E-A-T-richtlijnen. Deze veranderingen zijn complex en vereisen tijd om correct en effectief te implementeren.

 2. Gecontroleerde uitrol: Door de update over een langere periode uit te rollen, kan Google de impact van de veranderingen nauwkeurig monitoren en eventuele onvoorziene problemen snel aanpakken. Dit helpt om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de zoekresultaten te waarborgen tijdens de overgangsperiode.

 3. Aanpassingstijd voor websites: De langere uitrolperiode biedt websites de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe normen en richtlijnen. Dit is vooral belangrijk voor websites die sterk afhankelijk zijn van AI-gegenereerde content en die mogelijk aanzienlijke wijzigingen moeten doorvoeren om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitscriteria.


Impact op zoekresultaten

De langere uitrolperiode heeft belangrijke implicaties voor zoekresultaten en de ranking van websites:


 1. Geleidelijke fluctuaties: Websites kunnen tijdens de uitrolperiode geleidelijke fluctuaties in hun zoekresultaten ervaren. Dit betekent dat de rankings gedurende enkele weken kunnen schommelen voordat ze stabiliseren. SEO-specialisten moeten geduldig zijn en niet meteen ingrijpende wijzigingen doorvoeren op basis van tijdelijke fluctuaties.

 2. Monitoring en aanpassing: Het is cruciaal voor websites om hun prestaties nauwlettend te volgen tijdens de uitrolperiode. Door regelmatig analyses uit te voeren en de impact van de update te monitoren, kunnen contentmakers en SEO-specialisten beter geïnformeerde beslissingen nemen over eventuele noodzakelijke aanpassingen. Dit kan onder andere het optimaliseren van bestaande content en het verbeteren van de gebruikerservaring omvatten.

 3. Communicatie met Google: Gedurende de uitrolperiode communiceert Google actief met webmasters via zijn officiële kanalen, zoals het Google Search Central Blog en Twitter. Door deze communicatiekanalen in de gaten te houden, kunnen websites up-to-date blijven over de voortgang van de uitrol en eventuele aanvullende richtlijnen of aanbevelingen van Google.


Voorbeeld: Een E-commerce Website

Stel je een e-commerce website voor die sterk afhankelijk is van productrecensies en gebruikersbeoordelingen. Tijdens de uitrolperiode kan de website fluctuaties ervaren in de zichtbaarheid van zijn productpagina's. Dit kan vooral het geval zijn als de productrecensies voornamelijk AI-gegenereerd zijn en niet voldoen aan de nieuwe E-E-A-T-criteria. De website moet de prestaties van deze pagina's nauwlettend volgen en mogelijk de content aanpassen door bijvoorbeeld meer menselijke input en persoonlijke ervaringen toe te voegen aan de recensies.


Praktische Tips voor Contentmakers

Om succesvol om te gaan met de langere uitrolperiode van de update, kunnen contentmakers en SEO-specialisten de volgende strategieën toepassen:


 1. Regelmatig Monitoren: Houd de prestaties van je website nauwlettend in de gaten en analyseer eventuele fluctuaties in de zoekresultaten.

 2. Flexibel Blijven: Wees bereid om je SEO-strategie aan te passen op basis van de inzichten die je tijdens de uitrolperiode verzamelt.

 3. Communicatie Volgen: Blijf op de hoogte van updates en aanbevelingen van Google via officiële communicatiekanalen.

 4. Content Updaten: Werk bestaande content bij om te voldoen aan de nieuwe E-E-A-T-richtlijnen en zorg ervoor dat deze van hoge kwaliteit en relevant is.


Self-Assessment Vragen

Een van de innovatieve toevoegingen van de Google Core Update van maart 2024 zijn de zelfbeoordelingsvragen die Google heeft geïntroduceerd. Deze vragen helpen uitgevers en contentmakers om de kwaliteit van hun content te evalueren en ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de hoge standaarden die Google hanteert. 

De zelfbeoordelingsvragen zijn ontworpen om inhoud te verbeteren op basis van de E-E-A-T-criteria (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) en andere belangrijke kwaliteitsfactoren.


Wat zijn Self-Assessment Vragen?

Self-assessment vragen zijn een reeks richtlijnen die Google heeft opgesteld om uitgevers te helpen bij het beoordelen van hun eigen content. Deze vragen zijn niet bedoeld om specifieke rankingfactoren te identificeren, maar eerder om concepten van kwaliteit te benadrukken die typisch zijn voor hoogstaande websites. Door deze vragen te gebruiken, kunnen contentmakers beter begrijpen waar hun inhoud mogelijk tekortschiet en welke gebieden verbetering behoeven.


Voorbeelden van de Google Self-Assessment Vragen

Hier zijn enkele voorbeelden van self-assessment vragen die Google heeft gepubliceerd:


 1. Ervaringsniveau:

 • Biedt de inhoud inzichten op basis van persoonlijke ervaring of eerstehandse kennis?

 • Zijn er duidelijke aanwijzingen dat de auteur directe ervaring heeft met het onderwerp?

 1. Expertise:

 • Is de auteur een erkende expert op het betreffende vakgebied?

 • Worden er bronnen en citaten gebruikt om de inhoud te ondersteunen en te valideren?

 1. Gezaghebbendheid:

 • Is de auteur of de website een erkende autoriteit binnen hun vakgebied?

 • Wordt de inhoud ondersteund door betrouwbare en gezaghebbende bronnen?

 1. Betrouwbaarheid:

 • Is de informatie accuraat en feitelijk correct?

 • Worden er duidelijke bronnen en verwijzingen gebruikt om de betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen?

 1. Originaliteit en Waarde:

 • Biedt de inhoud originele inzichten, rapportages of analyses?

 • Voegt de inhoud iets nieuws toe aan het onderwerp of herhaalt het slechts bestaande informatie?


Impact op Content Creatie

De introductie van self-assessment vragen heeft een aanzienlijke impact op de manier waarop content wordt gecreëerd en beoordeeld:


 1. Kwaliteitsbewustzijn: Door deze vragen te gebruiken, worden contentmakers zich meer bewust van de kwaliteitscriteria die Google belangrijk vindt. Dit helpt hen om inhoud te produceren die niet alleen voldoet aan de technische SEO-vereisten, maar ook waardevol en informatief is voor gebruikers.

 2. Verbeterde Inhoud: Self-assessment vragen stimuleren contentmakers om dieper na te denken over hun inhoud en gebieden te identificeren die verbetering behoeven. Dit leidt tot meer doordachte en goed onderbouwde artikelen die beter presteren in zoekresultaten.

 3. Consistente Kwaliteit: Door regelmatig gebruik te maken van self-assessment vragen, kunnen uitgevers een consistent hoog kwaliteitsniveau handhaven in hun content. Dit draagt bij aan een betere gebruikerservaring en verhoogde betrouwbaarheid van de website.


Voorbeeld: Een Financiële Blog

Stel je een financiële blog voor die advies geeft over investeringen en persoonlijke financiën. Door self-assessment vragen te gebruiken, kan de blog zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van haar artikelen. Bijvoorbeeld, een artikel over "beleggen in aandelen" zou kunnen worden beoordeeld op basis van de expertise van de auteur (heeft de auteur een financiële achtergrond?), de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie (worden er gerenommeerde bronnen geciteerd?), en de originaliteit van de inhoud (biedt het artikel nieuwe inzichten of strategieën die niet algemeen bekend zijn?).


Praktische Tips voor Contentmakers

Om optimaal gebruik te maken van de self-assessment vragen, kunnen contentmakers de volgende stappen volgen:


 1. Regelmatige Evaluatie: Neem de tijd om bestaande en nieuwe content regelmatig te evalueren met behulp van de self-assessment vragen. Dit helpt bij het identificeren van zwakke punten en gebieden die verbetering behoeven.

 2. Focus op Verbetering: Gebruik de feedback van de evaluaties om gerichte verbeteringen aan te brengen in de content. Dit kan onder andere het toevoegen van meer gedetailleerde analyses, het citeren van betrouwbare bronnen, en het delen van persoonlijke ervaringen omvatten.

 3. Kennisdeling: Moedig auteurs en teamleden aan om de self-assessment vragen te gebruiken als onderdeel van hun content creatieproces. Dit bevordert een cultuur van kwaliteitsbewustzijn en zorgt ervoor dat iedereen binnen het team dezelfde hoge normen hanteert.


Gerichte Acties tegen Lage Kwaliteit Content

Een van de kernpunten van de Google Core Update van maart 2024 is de focus op het verminderen van de zichtbaarheid van lage kwaliteit, onoriginele en spammy content. Deze update is een directe aanval op praktijken die de zoekervaring van gebruikers negatief beïnvloeden, en het is belangrijk voor contentmakers om te begrijpen hoe ze deze richtlijnen kunnen naleven om te voorkomen dat hun content wordt gedevalueerd.


Wat is lage kwaliteit content?

Lage kwaliteit content verwijst naar inhoud die niet voldoet aan de basisnormen voor originaliteit, diepgang en betrouwbaarheid. Dit type content wordt vaak gekenmerkt door:


 • Onoriginele Inhoud: Content die simpelweg bestaande informatie herhaalt zonder enige toegevoegde waarde of nieuwe inzichten.

 • Oppervlakkige Behandeling van Onderwerpen: Artikelen die onderwerpen slechts aan de oppervlakte behandelen zonder diepgaande analyse of gedetailleerde informatie.

 • Spammy Praktijken: Gebruik van technieken zoals keyword stuffing, cloaking, en het massaal genereren van content door AI zonder enige redactionele controle of kwaliteitsborging.


Verbeterde Algoritmen voor Contentbeoordeling

De update van maart 2024 introduceert verbeterde algoritmen die beter in staat zijn om lage kwaliteit content te identificeren en te devalueren. Deze algoritmen beoordelen content op basis van verschillende criteria, waaronder:


 1. Originaliteit en Waarde: Content moet originele inzichten bieden en waarde toevoegen aan het onderwerp. Artikelen die eenvoudigweg informatie herhalen die elders te vinden is, worden als minder waardevol beschouwd.

 2. Diepgang en Details: Inhoud moet een grondige behandeling van het onderwerp bieden. Oppervlakkige artikelen zonder gedetailleerde informatie of analyse zullen waarschijnlijk lager scoren.

 3. Gebruikerservaring: Content moet niet alleen informatief zijn, maar ook goed leesbaar en gebruiksvriendelijk. Artikelen die moeilijk te lezen zijn of die vol staan met advertenties en afleidingen, zullen minder goed presteren.


Voorbeeld: Een Technologieblog

Stel je een technologieblog voor die artikelen publiceert over de nieuwste gadgets en technologieën. Voorheen kon de blog AI gebruiken om massaal inhoud te genereren over populaire onderwerpen zoals "de beste smartphones van 2024". Met de nieuwe update moet de blog nu echter dieper graven om originele en waardevolle inzichten te bieden. In plaats van generieke opsommingen van specificaties, zou de blog gedetailleerde reviews moeten bieden die gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen met de gadgets, inclusief voor- en nadelen, gebruiksscenario's, en vergelijking met concurrerende producten.


Impact op Content Creatie

De gerichte acties tegen lage kwaliteit content hebben verschillende implicaties voor hoe content wordt gecreëerd en beheerd:


 1. Strengere Redactionele Processen: Contentmakers moeten strengere redactionele processen implementeren om ervoor te zorgen dat alle content aan de kwaliteitsnormen voldoet. Dit omvat het controleren op originaliteit, het bieden van diepgaande analyses en het vermijden van spammy praktijken.

 2. Focus op Gebruikersbehoeften: Het is essentieel om content te creëren die daadwerkelijk waardevol is voor de gebruikers. Dit betekent luisteren naar de behoeften en vragen van je doelgroep en inhoud bieden die deze effectief beantwoordt.

 3. Voortdurende Verbetering: Contentmakers moeten bereid zijn om hun strategieën voortdurend te evalueren en aan te passen op basis van de prestaties en feedback. Dit kan betekenen dat bestaande artikelen worden bijgewerkt en verbeterd om relevanter en waardevoller te worden.


Praktische Tips voor Contentmakers

Om te voldoen aan de nieuwe normen en de zichtbaarheid van lage kwaliteit content te verminderen, kunnen contentmakers de volgende stappen ondernemen:


 1. Diepgaande Onderzoek: Voer grondig onderzoek uit om ervoor te zorgen dat je content originele inzichten en waardevolle informatie biedt.

 2. Redactionele Controle: Implementeer een streng redactioneel proces om de kwaliteit van je content te waarborgen. Dit kan betekenen dat je een team van redacteuren hebt die elk artikel grondig controleren voordat het wordt gepubliceerd.

 3. Gebruikersgerichte Inhoud: Richt je op de behoeften van je gebruikers en zorg ervoor dat je inhoud deze effectief beantwoordt. Gebruik analyses en feedback om je contentstrategie voortdurend te verbeteren.


Voorbeeld: Een Voedselblog

Stel je een voedselblog voor die recepten en kooktips deelt. In plaats van generieke recepten zonder context, zou de blog nu gedetailleerde instructies moeten bieden, inclusief persoonlijke tips, variaties, en achtergrondinformatie over de ingrediënten. Dit soort diepgaande en gebruikersgerichte content zal niet alleen beter presteren in de zoekresultaten, maar ook meer betrokkenheid en vertrouwen van de lezers genereren.


Hoe AI-Content Wel kan Worden Gebruikt

Het gebruik van AI voor specifieke soorten content, zoals het opschonen en polijsten van ruwe teksten door menselijke input, is een effectieve manier om AI te integreren zonder kwaliteitsverlies. Dit kan een nuttige toevoeging zijn voor contentmakers die willen begrijpen hoe ze AI op een verantwoorde manier kunnen gebruiken.


Praktische Toepassingen van AI in Contentcreatie

In plaats van volledig te vertrouwen op AI om content van begin tot eind te genereren, kunnen contentmakers AI gebruiken als een hulpmiddel om bestaande ruwe content te verbeteren en te polijsten. Enkele effectieve toepassingen zijn:


 • Ruwe Teksten Dicteren en Polijsten: Contentmakers kunnen eerst hun ideeën en ruwe teksten dicteren zonder zich zorgen te maken over structuur en grammatica. Deze ruwe tekst kan vervolgens worden geüpload naar een AI-tool, zoals ChatGPT, die de tekst structureert, grammaticaal correct maakt en professioneel formuleert.

 • Gebruik van AI voor Consistentie en Stijl: AI kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de content consistent is in toon en stijl, wat vooral nuttig is voor langere stukken of serieartikelen. Dit helpt bij het behouden van een uniforme stem door alle content heen.

 • Datagedreven Inhoud: Voor content die sterk afhankelijk is van data, zoals marktanalyse of productreviews, kan AI worden gebruikt om grote datasets te analyseren en overzichtelijke, leesbare rapporten te genereren. De menselijke input blijft cruciaal voor interpretatie en conclusie, wat de inhoud waardevol en geloofwaardig maakt.


Voorbeeld: Een Technologieblog

Stel je een technologieblog voor die AI gebruikt om productreviews te schrijven. De menselijke redacteuren kunnen eerst producten testen en hun bevindingen in ruwe vorm dicteren. Deze ruwe teksten worden vervolgens door AI verwerkt om ze te polijsten en te structureren tot goed leesbare en coherente reviews. Dit zorgt ervoor dat de reviews zowel gedetailleerd als professioneel zijn, terwijl de menselijke ervaring en inzichten behouden blijven.


Tips voor het Gebruik van AI in Contentcreatie

Om AI op een betrouwbare manier te integreren in je contentstrategie, kun je de volgende stappen volgen:


 1. Menselijke Input Blijft Cruciaal: Gebruik AI als een hulpmiddel, niet als vervanging. Zorg ervoor dat menselijke ervaring en expertise altijd een centrale rol spelen in de contentcreatie.

 2. Reguliere Kwaliteitscontroles: Voer regelmatig kwaliteitscontroles uit op AI-gegenereerde content om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de hoogste normen en geen belangrijke nuances mist.

 3. Gebruik AI voor Optimalisatie: Gebruik AI-tools om bestaande content te verbeteren en te optimaliseren voor SEO, consistentie en leesbaarheid, in plaats van volledig nieuwe content te genereren.


Door AI op deze manieren te gebruiken, kunnen contentmakers de efficiëntie verhogen en toch voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen die door de Google Core Update van maart 2024 zijn ingesteld. Dit leidt niet alleen tot betere zoekresultaten, maar ook tot meer waardevolle en betrouwbare content voor de gebruikers.


Veelgestelde Vragen over de Google Core Update van Maart 2024


Wat houdt de Google Core Update van maart 2024 in?

De Google Core Update van maart 2024 is een ingrijpende wijziging van het zoekalgoritme van Google. De update legt een sterke nadruk op de kwaliteit en relevantie van zoekresultaten, en richt zich op het verbeteren van de gebruikerservaring door ervoor te zorgen dat alleen de meest waardevolle en betrouwbare informatie bovenaan in de zoekresultaten verschijnt.


Hoe beïnvloedt deze update AI-gegenereerde content?

AI-gegenereerde content die niet voldoet aan de criteria van kwaliteit en relevantie, zoals oppervlakkige of onoriginele inhoud, zal sneller worden gedeïndexeerd en lager gerangschikt. AI-content moet nu voldoen aan strikte E-E-A-T-criteria (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) om goed te presteren in zoekresultaten.


Wat is E-E-A-T en waarom is het belangrijk?

E-E-A-T staat voor Experience, Expertise, Authoritativeness, en Trustworthiness. Deze criteria zijn essentieel voor het beoordelen van de kwaliteit van content. Ze zorgen ervoor dat inhoud afkomstig is van betrouwbare bronnen, geschreven door experts en gebaseerd op persoonlijke ervaringen, wat de waarde en betrouwbaarheid van de content verhoogt.


Wat zijn de nieuwe zelfbeoordelingsvragen van Google?

Google heeft nieuwe zelfbeoordelingsvragen geïntroduceerd waarmee uitgevers de kwaliteit van hun content kunnen evalueren. Deze vragen helpen contentmakers te bepalen of hun inhoud voldoet aan de E-E-A-T-criteria en andere belangrijke kwaliteitsfactoren, zoals originaliteit en diepgang.


Hoe kan ik mijn website aanpassen aan de nieuwe E-E-A-T-criteria?

Om aan de E-E-A-T-criteria te voldoen, moet je ervoor zorgen dat je inhoud gebaseerd is op persoonlijke ervaringen en diepgaande kennis. Gebruik betrouwbare bronnen om je inhoud te ondersteunen en bied inzichtelijke analyses en informatie die verder gaan dan het voor de hand liggende.


Wat zijn de gevolgen van verbeterde spamdetectie-algoritmen?

De verbeterde spamdetectie-algoritmen van Google maken het moeilijker voor lage kwaliteit en misleidende content om hoog te scoren in zoekresultaten. Dit betekent dat websites die afhankelijk zijn van spammy AI-inhoud aanzienlijke dalingen in hun ranking kunnen ervaren.


Hoe gebruikt Google AI en machine learning in de zoekmachine?

Google gebruikt geavanceerde AI en machine learning technologieën, zoals RankBrain, BERT en MUM, om de zoekresultaten te optimaliseren. Deze technologieën helpen bij het begrijpen van de context en relevantie van zoekopdrachten en het onderscheiden van waardevolle content van oppervlakkige of onoriginele informatie.


Wat is de impact van de langere uitrolperiode van de update?

De langere uitrolperiode van de update (twee tot vier weken) biedt Google de tijd om de impact van de veranderingen nauwkeurig te monitoren en eventuele onvoorziene problemen snel aan te pakken. Dit helpt de stabiliteit en betrouwbaarheid van de zoekresultaten te waarborgen en geeft websites de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe normen.


Hoe kan ik mijn website mobielvriendelijk maken?

Om je website mobielvriendelijk te maken, zorg je ervoor dat deze een responsief ontwerp heeft dat zich aanpast aan verschillende schermformaten. Optimaliseer de laadsnelheid, gebruik grote en gemakkelijk te klikken knoppen, en vermijd storende pop-ups die de mobiele gebruikerservaring kunnen verstoren.


Hoe kan AI op een betrouwbare manier worden gebruikt in contentcreatie?

AI kan op een betrouwbare manier worden gebruikt door het als een hulpmiddel te gebruiken om bestaande ruwe content te verbeteren en te polijsten. Zorg ervoor dat menselijke ervaring en expertise altijd een centrale rol spelen in de contentcreatie, en voer regelmatig kwaliteitscontroles uit om ervoor te zorgen dat de AI-gegenereerde content voldoet aan de hoogste normen.

4 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


Recente Artikelen

bottom of page