top of page

Breng wat je aandacht geeft in lijn met je ware intenties

Herken je dat gevoel van volledig in beslag genomen worden door iets? Dat gevoel waarbij je voelt dat je geen andere keuze hebt, je het ergens ook wel wilt, maar het tegelijkertijd stress oplevert. Dit kan gerelateerd zijn aan je werk, een tijdelijk project, het zorgen voor je kind(eren), of de voorbereidingen van een verhuizing naar het buitenland. Het is waar je mee inslaapt - en dat gaat niet zonder slag of stoot - en het is ook het eerste waar je aan denkt als je ontwaakt. 


Wanneer je dit gevoel langer dan enkele dagen ervaart, bestaat de kans dat wat je doet niet echt overeenkomt met wat je werkelijk wilt; dat je attenties niet in lijn zijn met je ware intenties. Dit laatste kan resulteren in een gevoel van stress en uiteindelijk zelfs leiden tot een burn-out.https://www.becomedamngood.com/nl/coaching

Wat zijn je ware intenties?

Je echte intenties zijn de drijfveren die van binnenuit komen, zaken die je nauw aan het hart liggen of waar je gepassioneerd over bent. Deze ware intenties kun je zien als je persoonlijke missie of zingeving. Voor sommigen betekent dit het beschermen van natuur en dieren, terwijl het voor anderen gaat om de zorg voor medemensen.


Jouw ware intentie functioneert als een levensmissie die jouw bestaan betekenis geeft. Het vertegenwoordigt het streven naar een hoger doel dat deel uitmaakt van iets groters dan jijzelf, maar waar jijzelf wel een onderdeel van bent. Het is wat jou motiveert om 's ochtends je bed uit te komen, vooral als je manieren vindt om eraan bij te dragen.


Voor mij persoonlijk is een van mijn grootste drijfveren, en dus mijn hoogste intentie, het delen van kennis. Ik ben gaan geloven dat als iedereen weet wat iedereen weet, er geen oorlog en zelfs geen ruzie meer zal zijn. Als iedereen op de hoogte is van wat iedereen weet, blijft er alleen begrip en liefde voor elkaar over. Die gedachte motiveert mij enorm om mijn bijdrage te leveren.


Mijn mantra is dan ook: ‘Kennis = Liefde’.


Wat zijn attenties in het dagelijks leven?

Attenties hebben betrekking op waar je aandacht naar uitgaat. Het zijn de handelingen die je verricht en de tijd die je fysiek of mentaal aan iets besteedt. Dit begint al in de ochtend, wanneer je met een droge keel wakker wordt en behoefte hebt aan een slok water, thee of koffie. Het is niet zozeer dat je uitgedroogd bent, maar de kriebel in je keel - de attentie - signaleert dat je iets wilt drinken.


Dan ga je met de auto naar je werk en komt bij een rood stoplicht. Die attentie zorgt ervoor dat je stopt. Zowel je werk als het stoplicht zijn attenties, hoewel ze voort kunnen komen uit je intenties.


Je stopt voor het rode licht omdat je je leven wilt voortzetten om voor anderen te kunnen zorgen, en je werkt omdat je daarmee het inkomen verdient waarmee je jouw kinderen een zorgeloze jeugd kunt bieden.


Binnen het kader van het in harmonie brengen van je aandacht met je intenties, zijn er drie categorieën van intenties onderscheiden:


Essentiële Attenties: Dit zijn de attenties die noodzakelijk zijn voor je overleving. Als je hier geen aandacht aan geeft, bestaat de kans op ernstige gevolgen, waaronder de dood. Deze zaken moeten noodgedwongen je aandacht en dus attentie krijgen. Voorbeelden zijn eten, drinken, een veilige leefomgeving en een rood stoplicht.


Passiegedreven Attenties: Dit betreft zaken waar je intrinsiek gemotiveerd voor bent en die je vanuit je diepste overtuigingen belangrijk vindt om mee bezig te zijn. Je besteedt hier graag tijd en aandacht aan omdat ze resoneren met je persoonlijke missie of zingeving. Dit kan de zorg voor anderen zijn, bijdragen aan het milieu, of zoals in mijn persoonlijke voorbeeld, het delen van kennis met de overtuiging dat dit tot meer begrip en liefde leidt.


Misleidende Attenties: Dit zijn de attenties die onevenredig veel aandacht krijgen en energie kosten, maar niet noodzakelijk in harmonie zijn met je ware intenties. Ze worden belangrijk gemaakt door persoonlijke overtuigingen of keuzes, vaak ingegeven door externe druk of kortstondige bevrediging. Het lijkt alsof de aandacht die het vraag afgedwongen wordt, maar in weze maak je de zaken zelf simpelweg te belangrijk. Dat kan in extreme mate afleiden van je passiegedreven atenties en essentiële attenties, en vragen om een heroverweging van waar je je aandacht aan besteedt.


Om onnodige stress te voorkomen is het belangrijk om een harmonie te vinden tussen wat je attenties en je ware intenties. Dit houdt in dat je bewuste keuzes maakt over waar je je tijd en energie in investeert, zodat je leeft in overeenstemming met wat voor jou werkelijk van waarde is. 


Praktijkvoorbeeld waarbij intenties en attentie niet in harmonie zijn:

Een vrouw, die zich sterk inzet voor dierenwelzijn en gezonde voeding, kreeg een leidinggevende positie bij een internationale NGO. In deze rol kon ze actief bijdragen aan het verschil maken op het gebied van dierenwelzijn. Ze kon haar aandacht binnen haar werk richten op datgene wat ze echt belangrijk vindt in het leven, wat op het eerste gezicht ideaal lijkt.


Echter, het probleem ontstond doordat ze van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, inclusief weekenden, aan het werk was. Dit is misschien even vol te houden, zeker tijdens een inwerkperiode, maar op de lange termijn zullen stress en burn-outklachten onvermijdelijk de kop opsteken.

    

Hoewel het op het eerste gezicht lijkt dat wat ze aandacht geeft in lijn is met haar intentie, blijkt in de praktijk dat het niet overeenkomt met haar overige intenties. Naast dierenwelzijn vindt ze het namelijk ook belangrijk om er voor haar omgeving en vrienden te zijn, twee keer per week te dansen of te sporten, en gezond te eten om fysiek fit te blijven. Door haar baan zo extreem belangrijk te maken en er daardoor zoveel tijd en aandacht aan te besteden, was er geen ruimte meer over voor haar andere intenties en attenties.

Hoe breng je je attenties en intenties in lijn met elkaar?

Hieronder volgt een simpele effectieve oefening die je zelf kunt doen.


Stap 1: Pak een blok met Yellow Notes en maak aan de linkerkant een lijst met je echte intenties en aan de rechterkant een lijst met je aandachtspunten. Dit kunnen zaken zijn waar je momenteel wel of geen aandacht aan besteedt. Als je bijvoorbeeld de intentie hebt om fysiek en mentaal gezond te blijven, noteer dan bij je attenties wat je daarvoor graag zou willen doen. Wil je aandacht besteden aan sporten, dansen, gezond eten of het inschakelen van een mental coach?


Schrijf op elk briefje één intentie en één attentie. Je kunt zoveel briefjes invullen als je wilt.


Stap 2: Geef vervolgens elke Yellow Note een waardering van 1 tot 10, waarbij 10 betekent dat je de intentie of attentie extreem belangrijk vindt, en een 1 betekent dat het je eigenlijk niet interesseert.


Stap 3: Neem nu rode en een groene pen en zet van elke intentie een lijn naar elke attentie. Een rode kleur wil zeggen dat de intentie een negatieve invloed op je attentie heeft en een groene lijn wil zeggen dat de intentie je juist motiveert om met je attentie bezig te zijn. 


Stap 4: Doe nu hetzelfde als bij stap 3 maar dan vanuit je attenties naar je intenties.


Stap 5: Het eindersultaat geeft je een grafisch overzicht welke intenties afleiden van je attenties en andersom. Dit kun je oplossen door bepaalde intenties of attenties belangrijker te maken. Geef ze simpelweg een hoger cijfer en mediteer elke avond en ochtend waarbij je voelt hoe belangrijk ze voor je zijn. 
Weet wat je waardeert en nastreeft in het leven

Om je tijd en aandacht die je ergens aan besteed effectief in lijn te brengen met je intenties, is het essentieel om een duidelijk beeld te hebben van wat je werkelijk waardeert en nastreeft in het leven. Dit proces begint met zelfreflectie en het identificeren van je ware drijfveren en doelen zoals met de oefening hierboven. Hierbij nog enkele tips:


Doe regelmatig aan zelfreflectie 

Neem de tijd om na te denken over wat echt belangrijk voor je is. Dit omvat niet alleen je professionele ambities, maar ook je persoonlijke waarden, zoals gezondheid, relaties, en hobby's. Het is cruciaal om een evenwichtige visie op je leven te hebben, waarbij alle aspecten die jouw welzijn beïnvloeden worden meegewogen.


Stel actief je prioriteiten 

Zodra je duidelijkheid hebt over je intenties en aandachtspunten, is het belangrijk om deze te prioriteren. Dit helpt je om te bepalen waar je je tijd en energie op moet focussen. Het stellen van prioriteiten maakt het makkelijker om keuzes te maken die in lijn zijn met je ware intenties.


Zorg voor een gezonde prive en werk balans

Het is belangrijk om een balans te vinden tussen werk en privé, tussen inspanning en ontspanning, en tussen geven en nemen. Een uitgebalanceerd leven zorgt ervoor dat je op lange termijn productief en tevreden blijft, zonder uitgeput te raken.


Wees flexibel

Sta open voor verandering en wees bereid om je plannen aan te passen als dat nodig is. Het leven is onvoorspelbaar, en soms kunnen je intenties en aandachtspunten verschuiven. Flexibiliteit stelt je in staat om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden en kansen te grijpen die in lijn zijn met je waarden.


Zoek ondersteuning als dat nodig is 

Aarzel niet om steun te zoeken bij vrienden, familie of (coaching-)professionals. Een goed ondersteuningsnetwerk kan je helpen om gemotiveerd te blijven en je te voorzien van waardevolle inzichten en adviezen.


Door deze stappen te volgen, kun je een leven leiden dat meer in harmonie is met je ware intenties en onnodige stress voorkomen. Het is een voortdurend proces van afstemming en aanpassing, maar door bewuste keuzes te maken, kun je ervoor zorgen dat je aandacht en energie gaan naar wat werkelijk belangrijk voor je is.


Vraag en Antwoord


Wat zijn ware intenties en hoe verschillen ze van attenties?


Ware intenties zijn de diepere drijfveren en doelen die van binnenuit komen, zaken die je echt belangrijk vindt en waar je gepassioneerd over bent. Dit kan variëren van het zorgen voor de natuur tot het delen van kennis. Attenties daarentegen hebben betrekking op waar je dagelijkse aandacht naar uitgaat, zoals werk, het stoplicht, of gezond eten. Het doel is om deze attenties af te stemmen op je ware intenties.


Hoe kan het misaligneren van intenties en attenties impact hebben op je welzijn?


Wanneer je dagelijkse aandacht (attenties) niet in lijn is met wat je werkelijk belangrijk vindt (je intenties), kan dit leiden tot stress, ontevredenheid, en op de lange termijn zelfs tot burn-out. Dit gebeurt vaak wanneer men te veel tijd besteedt aan zaken die wel urgent lijken, maar die niet resoneren met persoonlijke waarden en doelen.


Wat kan ik doen als mijn intenties en attenties niet overeenkomen?


Begin met het identificeren van je ware intenties en de huidige aandachtspunten. Maak een lijst van beide en evalueer hoe goed ze op dit moment op elkaar zijn afgestemd. Gebruik strategieën zoals het stellen van prioriteiten, nee zeggen tegen minder belangrijke zaken, en tijd inplannen voor activiteiten die wel in lijn zijn met je intenties.

   

Wat doe je als je moeite hebt om je ware intenties te identificeren?


Het kan soms een uitdaging zijn om je ware intenties te identificeren, vooral als je gewend bent om je aan te passen aan de verwachtingen van anderen of als je nog aan het ontdekken bent wat je echt belangrijk vindt. Begin met zelfreflectie en stel jezelf vragen zoals: "Waar word ik echt blij van?" en "Wat zou ik doen als geld of tijd geen rol speelde?"

6 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


Recente Artikelen

bottom of page